تحلیل انقلاب مخملین در تحولات آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

یوسف زین العابدین

سیدجواد میرزمانی

چکیده

انقلاب­های رنگی یا مخملین به براندازی نرم و بدون خشونتی گفته می­شود، که پس از فروپاشی شوروی خاصه در کشورهای تازه استقلال یافته آن، وارد ادبیات سیاسی شد. وقوع انقلاب­های مخملی با حمایت غرب و آمریکا درکشورهایی نظیر گرجستان (انقلاب گل زرد (2003م)، اوکراین (انقلاب نارنجی2004 م)، و قرقیزستان (انقلاب لاله­ای 2005 م) سبب تغییراتی در معادلات منطقه شد که جمهوری اسلامی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد که با مطالعه روند وقوع انقلاب، تغییرات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی این کشورها و تجزیه و تحلیل آنها می­توان از تأثیر سو آن بر ایران کاست و از پیامدهای مثبت آن استقبال کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گسترش ناتو به شرق ( آسیای مرکزی و قفقاز ) و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

گسترش ناتو به شرق با توجه به تحولات دهه 90 میلادی و مجموعه اقدامات اعضایآن، صورت عینی به خود گرفته و بحث های فراوانی در راستای اهداف و ماهیت این توسعهدر محافل مختلف علمی و پژوهشی مطرح شده است . به طور حتم این گسترش تأثیرشگرفی در برنامه ریزی های راهبردی کشورها در حوزه های مختلف سیاسی امنیتی، وژئوپولتیکی در سطح جهان بر جای خواهد گذاشت . سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کهساخته و پرداخته سال های جنگ سر...

متن کامل

تلاقی منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز پس از 11 سپتامبر 2001

پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 و شکلگیری جمهوریهای تازه استقلالیافته در منطقهی آسیای مرکزی و قفقاز زندگی سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی این کشورها با حوادث گوناگونی روبهرو بوده است. این در حالی است که قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای نظیر ایران و آمریکا همواره رقابت تنگاتنگی برای حضور تعیینکننده و مؤثر در منطقهی مزبور داشتهاند. بعد از وقوع حادثهی 11 سپتامبر 2001 و حملهی آمریکا به افغانستان ن...

متن کامل

گسترش ناتو به شرق ( آسیای مرکزی و قفقاز ) و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

گسترش ناتو به شرق با توجه به تحولات دهه 90 میلادی و مجموعه اقدامات اعضایآن، صورت عینی به خود گرفته و بحث های فراوانی در راستای اهداف و ماهیت این توسعهدر محافل مختلف علمی و پژوهشی مطرح شده است . به طور حتم این گسترش تأثیرشگرفی در برنامه ریزی های راهبردی کشورها در حوزه های مختلف سیاسی امنیتی، وژئوپولتیکی در سطح جهان بر جای خواهد گذاشت . سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کهساخته و پرداخته سال های جنگ سر...

متن کامل

تاثیرات حضور اسرائیل در آسیای میانه و قفقاز بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اسرائیل از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغی تهدیدی مستقیم بر ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. در حال حاضر هم بالفعل­ترین شکل تهدید اسرائیل، تهدیدهای تبلیغی است که همواره توأم با جنگ روانی بر ضد ایران بوده است. اسرائیل به عنوان یکی از قدرت­های فرامنطقه­ای بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن­گوریون و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز، تمایلی جدی به حضور د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)

ISSN 2008-2940

دوره 7

شماره 18 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023