عنوان ژورنال

پژوهش حقوق عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-6116
  • ناشر :دانشگاه علامه طباطبائی
شماره 55 تاریخ انتشار 2017-09-18

شمارگان این ژورنال

دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1