عنوان ژورنال

پژوهش های سیاست اسلامی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-5705
  • ناشر :پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

شمارگان این ژورنال

دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1