ارائه رویکرد تلفیقی تصمیم‌‌گیری چندشاخصه و چندهدفه برای انتخاب تأمین‌‌کننده و مونتاژگر در زنجیره تأمین

نویسندگان

  • فاطمه مرندی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
  • نادیا رسولی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نسیم نهاوندی دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

کمینه کردن هزینه و دستیابی به بیشینه سطح کیفیت محصول، ازجمله عوامل کلیدی در موفقیت زنجیره تأمین است. شبکه زنجیره تأمین با چهار سطح (چند تأمین‌کننده، چند مونتاژگر میانی، یک مونتاژگر نهایی و یک خرده‌‌فروش) و با تولید تک‌‌محصولی متشکل از 4 جزء در نظر گرفته شده است. در این تحقیق علاوه بر انتخاب تأمین‌‌کننده که در اکثر مقالات انجام‌شده، انتخاب مونتاژگر و انبار جهت ذخیره‌سازی محصولات نهایی نیز انجام می‌‌گیرد. با توجه به اینکه مونتاژ محصولاتی مثل خودرو، تراکتور و... در چند مرحله انجام می‌‌گیرد، لذا در این تحقیق مونتاژگران به دو گروه مونتاژگران میانی و نهایی تقسیم شده است. هر جزء از محصول، توسط مونتاژگران میانی مونتاژ شده و برای مونتاژ نهایی به مونتاژگر نهایی ارسال می‌‌شود. در این مقاله رویکرد تلفیقی برای انتخاب مونتاژگران میانی بر مبنای تصمیم‌‌گیری چندشاخصه با روش تاپسیس و انتخاب تأمین‌‌کنندگان بر مبنای تصمیم‌‌گیری چندهدفه با دو هدف کمینه‌‌سازی هزینه و بیشینه‌‌سازی کیفیت و با روش چبیشف آرمانی ارائه شده است. معیارهای در نظر گرفته‌شده برای مونتاژگران میانی شامل هزینه، کیفیت، زمان ارسال و وارانتی است که وزن این معیارها با روش ‌‌آنتروپی تعیین می‌‌شود. کارایی رویکرد پیشنهادی با‌‌ مثال‌‌ عددی بررسی شده و جواب‌ها در حالت تک‌‌هدفه و دو هدفه مقایسه شده‌‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل چندهدفه برای انتخاب تأمین کننده در زنجیره ی تأمین با رویکرد فازی

امروزه، تأمین منابع موردنیاز سازمان ها، به یک رویکرد مهم تجاری تبدیل شده است، لذا انتخاب صحیح و اتحاد با تأمین کنندگان، می تواند یک مزیت رقابتی را در امر تولید موثرتر و کاراتر محصول یا خدمات در پی داشته باشد. برای حل مسئله ی انتخاب تأمین کننده، مدل های زیادی تدوین و ارائه شده است. همچنین، مدل های تصمیم گیری چند معیاره توسط محققین متعدد مورد استفاده قرار گرفته، به راه حل های خوبی نیز منجر گشته ا...

15 صفحه اول

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تح...

متن کامل

طراحی چندهدفه زنجیره تأمین چابک و ارزشی با رویکرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه

یک محصول هنگامی که در تعداد مناسب و به موقع و در زمان مناسب به مشتری تحویل داده شود با ارزش است. امروزه، شرکت­ها و مردم با چالش­های چابکی و ارزش­های محوری روبرو هستند که استفاده از هر دو رویکرد و ترکیب آنها در مدل تحلیلی زنجیره تأمین و ادبیات پیشین وجود ندارد. در این پژوهش یک مطالعه مبتنی بر مدل­سازی عدد صحیح خطی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تأمین برای رسیدگی به این شکاف تحقیقاتی انجام شده است. ز...

متن کامل

مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی

در اینم قالن ن ف آینی ن ل شبن ن ای آنا ی بنیای تیننب ا ا آینی ن ین ی لأ بم ک ه در وقعبت های راه یدی تبی هاد ن ه اتنت . در نغنا صنور أنأل ار یناب لأ بم ک ه با لشفبق رهباآت لصمبمیبیی چ عباره و آینی ی تبو ی ک ا ت ج یحش بوده و ا ل بک آینی ل شب ن ای آنا ی بهنیه ن یبنید ، آی ولن ن نود . تنس ا لاتأب لع ی ه بیای رل ب ی لأ بمک یان بنا لوجن بن کنارکید کشن نان اتننفاده ود. ا آینی ل شب ای ک ب لا ی ر یاآن ب...

متن کامل

ارایه یک مدل جدید چندهدفه فازی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین

امروزه، تأمین منابع شرکت از بیرون، تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده است. برای حل مسئله­ انتخاب تأمین­کننده، مدل­های زیادی توسعه داده شده­اند. در این میان، مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره (mcdm)، توسط نویسندگان زیادی مورد استفاده قرار گرفته­اند که به راه­حل­های خوبی نیز منجر گشته­اند. مروری بر ادبیات انتخاب تأمین­کننده نشان می­دهد که اگرچه موضوع انتخاب تأمین­کننده یک مسئله­ چندهدفه است، اما ماهیت چ...

متن کامل

ارائه ی یک مدل چندهدفه ی جدید برای مسئله ی انتخاب تأمین کننده در زنجیره ی تأمین، و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر پارتو

مسئله ی تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران خرید در یک زنجیره ی تأمین محسوب می شود. در این نوشتار با ارائه ی مدلی در زنجیره ی تأمین علاوه بر کمینه کردن کل هزینه های خریدار، به کیفیت و تحویل به موقع نیز توجه شده و از رویکرد پارتو برای حل مسئله ی انتخاب تأمین کننده استفاده می شود. علاوه بر این، استراتژی تخفیف تدریجی و همچنین هزینه ی کمبود کالا نیز در نظر گرفته ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  159- 185

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023