نسیم نهاوندی

دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - توسعه مدل شبیه سازی برای ارزیابی سیستم کانبان تعمیم یافته با سیاست تنظیم پویای تعداد کانبان‌ها

سیستم‌های کانبان یکی از راهکارهای موثر کنترل موجودی در سیستم‌های تولید به‌هنگام هستند. ارزیابی سیستم کانبان که بر اساس مکانیزم کنترل جریان مواد تعریف شده و مقدار و زمان مناسب تولید محصولات را کنترل می‌کند، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این مقاله، روشی جدید برای تنظیم پویای تعداد کانبان‌ها در هر مرحله با توجه به مقدار تقاضای پس‌افت در ایستگاه آخر ارائه شده است. از جمله مزایای روش پیشنهادی، ...

[ 2 ] - توسعۀ مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه برای انتخاب سامانه‌های اندازه‌گیری خودکار جریان در شبکه‌های آبیاری

یکی از روش‌های مؤثر در بهبود عملکرد، مدیریت تحویل آب، بهره‌وری و افزایش انعطاف‌پذیری در شبکه‌های آبیاری، استفاده از سامانه‌های خودکار است که یکی از مهم‌ترین آنها، سامانه‌های اندازه‌گیری جریان است. عوامل متعددی در انتخاب این سامانه‌ها در زمینه‌های هیدرولیکی، فنی، فیزیکی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مؤثرند. تعدد این عوامل و تنوع تجهیزات موجود موجب پیچیدگی تصمیم انتخاب مناسب این سامانه‌ها در...

[ 3 ] - ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع فولاد، برنامه‌ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه‌ریزی سفارش ها بخش عمده‌ای از آن را شامل می‌شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه‌ریزی موجودی‌ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه‌ریزی سفارش ها و برنامه‌ریزی موجودی، توانایی ت...

[ 4 ] - رتبه بندی قطعات جاده های برونشهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی

یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در کشور تصادفات است به همین دلیل بررسی تصادفات و مشکلات ایمنی راه­ها از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. تصادف در اثر سه عامل انسان، راه و محیط اطراف و وسیله نقلیه ممکن است رخ دهدکه هریک از عوامل به تنهایی و یا مشترک با عوامل دیگر در وقوع آن سهم دارند. عامل راه و محیط اطراف با استفاده از شناسایی به موق...

[ 5 ] - توسعۀ مدل دوهدفۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منبع با درنظرگرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتم مرتب‌سازی نامغلوب ژنتیک

 زمان‌بندی نقش حیاتی در مدیریت پروژه‌ها ایفا می‌کند. با وجود این، علاوه‌بر ارائة زمان‌بندی مناسب باید به محدودیت‌های موجود در حین اجرای پروژه نیز توجه شود. در این پژوهش، مدل دوهدفة زمان‌بندی پروژه با تبادل زمان-هزینه تسطیح منابع، منطبق با خواستة کارفرما و پیمانکار برای اولین‌بار در ادبیات موضوع پیشنهاد شده است. روابط پیش‌نیازی عمومی نیز در مدل لحاظ شده است. برای بررسی بهتر عملکرد این مدل، مطالع...

[ 6 ] - ارائۀ یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

در این مقاله، الگوریتم جدیدی براساس چارچوب الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع ارائه می­شود. در این مسئله، فعالیت‌های پروژه با توجه به محدودیت‌های منابع و روابط پیش‌نیازی، به‌گونه‌ای زمان‌بندی می‌شوند که زمان پروژه حداقل شود. در الگوریتم پیشنهادی، به‌منظور مدل‌سازی عملگر جذب، از عملگر تقاطع یکنواخت استفاده شده و برای جلوگیری از همگرایی ناقص الگوریتم، دو عملگر ...

[ 7 ] - Solving product mix problem in multiple constraints environment using goal programming

The theory of constraints is an approach to production planning and control that emphasizes on the constraints to increase throughput by effectively managing constraint resources. One application in theory of constraints is product mix decision. Product mix influences the performance measures in multi-product manufacturing system. This paper presents an alternative approach by using of goal pro...

[ 8 ] - Improving for Drum_Buffer_Rope material flow management with attention to second bottlenecks and free goods in a job shop environment

Drum–Buffer–Rope is a theory of constraints production planning methodology that operates by developing a schedule for the system’s first bottleneck. The first bottleneck is the bottleneck with the highest utilization. In the theory of constraints, any job that is not processed at the first bottleneck is referred to as a free good. Free goods do not use capacity at the first bottleneck, so very...

[ 9 ] - Projects performance evaluation model based on Choquet Integral

In most of the multi–criteria decision–analysis (MCDA) problems in which the Choquet integral is used as aggregation function, the coefficients of Choquet integral (capacity) are not known in advance. Actually, they could be calculated by capacity definition methods. In these methods, the preference information of decision maker (DM) is used to constitute a possible solution space. ...

[ 10 ] - ارائه رویکرد تلفیقی تصمیم‌‌گیری چندشاخصه و چندهدفه برای انتخاب تأمین‌‌کننده و مونتاژگر در زنجیره تأمین

کمینه کردن هزینه و دستیابی به بیشینه سطح کیفیت محصول، ازجمله عوامل کلیدی در موفقیت زنجیره تأمین است. شبکه زنجیره تأمین با چهار سطح (چند تأمین‌کننده، چند مونتاژگر میانی، یک مونتاژگر نهایی و یک خرده‌‌فروش) و با تولید تک‌‌محصولی متشکل از 4 جزء در نظر گرفته شده است. در این تحقیق علاوه بر انتخاب تأمین‌‌کننده که در اکثر مقالات انجام‌شده، انتخاب مونتاژگر و انبار جهت ذخیره‌سازی محصولات نهایی نیز انجام ...

[ 11 ] - Transition in Iran’s Electricity Market Considering the Policies on Elimination of Electricity Subsidies: System Dynamics Application

Because of electricity subsidies, electricity price in Iran is much lower than its real value, and the growth of electricity demand is much more than its rational rate, which in turn implies ever increasing investment in the electricity section by the Government. Therefore, the recent Government policies are based on elimination of electricity subsidies, followed by commissioning complete elect...

[ 12 ] - A New Lower Bound for Flexible Flow Shop Problem with Unrelated Parallel Machines

Flexible flow shop scheduling problem (FFS) with unrelated parallel machines contains sequencing in flow shop where, at any stage, there exists one or more processors. The objective consists of minimizing the maximum completion time. Because of NP-completeness of FFS problem, it is necessary to use heuristics method to address problems of moderate to large scale problem. Therefore, for assessme...

[ 13 ] - تغییر موقعیت کانتینر خالی تحت شرایط عدم‌قطعیت با رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی استوار و مدیریت ریسک (مورد مطالعاتی: شبکه بنادر دریایی ایران)

با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. در این مقاله نظربهچالش‌هایتئوریکو کاربردی مساله مذکور، به بررسی تغییر موقع...

[ 14 ] - ارایه مدل چند هدفه برنامه‌ریزی حمل و نقل کانتینر خالی (مورد مطالعاتی: بنادر ایران)

با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. به­طوریکه بنادر وارداتی با مازاد و بنادر صادراتی با کسری کانتینرخالی مواجه­اند. در این مقاله به منظور...

[ 15 ] - الگوی اولویت‌بندی قطعات جاده‌های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه

یکی از حوادث طبیعی که احتمال وقوع آن در ماه­های سرد سال و در جاده‌های کوهستانی وجود دارد بهمن است. این پدیده طبیعی در جاده­های کوهستانی کشور نیز دارای سابقه می­باشد و موجب خسارت­های جانی و مسدود شدن برخی از جاده‌های اصلی کشور شده است. این موضوع به­خصوص در مسیرهای ارتباطی بین پایتخت و شمال کشور و جاده­های کوهستانی شمالغرب و غرب کشور بیشتر مشهود می­باشد. به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث ناشی از ریز...

[ 16 ] - A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for Vehicle Routing Problem in Cross-docking Networks with Time Windows

This study addresses the pickup and delivery problem for cross-docking strategy, in which shipments are allowed to be transferred from suppliers to retailers directly as well as through cross-docks. Usual models that investigate vehicle routing in cross-docking networks force all vehicles to stop at the cross-dock even if a shipment is about to a full truckload or the vehicle collects and deliv...

[ 17 ] - The construction projects HSE performance evaluation considering the effect of external factors using Choquet integral, case study (an Iranian power plant construction company)

Nowadays, industrialization exposes the human and environment resources to serious dangers. The importance of these resources caused the HSE (health, safety and environment) to have a significant contribution in industries’ evaluation, especially in construction industry. While evaluating the project’s success from an HSE point of view, it is not enough to rely solely on the outputs without con...

[ 18 ] - تحلیل دینامیک تقاضای آب: مطالعه موردی شهر قم

کمبود منابع آب همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اغلب کشور‌های جهان به‌ویژه کشور ایران است. یکی از راهکار‌های اساسی برای کنترل و مدیریت این موضوع، بررسی تقاضای آب است. شهر قم به دلیل قرارگیری در منطقه خشک کشور همواره با تهدید مواجه بوده است و در صورت عدم مدیریت صحیح در آینده نزدیک با خطرات جدی در این زمینه مواجه خواهد بود. هدف از این تحقیق، بررسی دینامیک تقاضای آب با روش پویایی سامانه‌ها در شهر ق...

[ 19 ] - سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی

سنجش کارایی دینامیکی، علاوه براینکه ابزاری مفید در جهت ارزیابی عملکرد سازمان در مقایسه با رقباست، به مدیران نیز کمک می کند تا عملکرد کنونی سازمان خود را با عملکرد گذشته آن مقایسه کند و برای بهبود عملکرد خود تصمیمات استراتژیک اتخاذ کنند. برای این منظور یکی از روش ها، در نظر گرفتن ساختار شبکه ای برای سنجش عملکرد دینامیکی سازمان و استفاده از تحلیل پوششی داده ای شبکه ای است. در این راستا، هدف اصلی ...

[ 24 ] - Goal Programming Approach to the Bi-Objective Competitive Flow-Capturing Location-Allocation Problem

  Majority of models in location literature are based on assumptions such as point demand, absence of competitors, as well as monopoly in location, products, and services. However in real-world applications, these assumptions are not well-matched with reality. In this study, a new mixed integer nonlinear programming model based on weighted goal programming approach is proposed to maximize the c...

[ 25 ] - مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیر پویا با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات

  In this paper, Multi-objective Flexible dynamic Job shop scheduling with maintenance constraints is investigated. In the recent researches the single objective models were assessed. Whereas in competitive conditions, decision makers encountered with simultaneous multi-objective problems that could be conflict with each other. In this research, the objectives are makespan, mean flow time and m...

[ 26 ] - حل مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیرِ پویا به وسیله الگوریتم ژنتیک توسعه‌یافته

In this paper, Multi-Objective Flexible Job-Shop scheduling with Parallel Machines in Dynamic manufacturing environment (MO-FDJSPM) is investigated. Moreover considering dynamical job-shop environment (jobs arrived in non-zero time), It contains two kinds of flexibility which is effective for improving operational manufacturing systems. The non-flexibility leads to scheduling program which have...

[ 27 ] - ارزیابی کیفیت خدمات خطوط مترو در تهران با استفاده از یک روش ترکیبی بر مبنای مدل سروکوال و تکنیک تاپسیس فازی

ارزیابی کیفیت خدمات سیستم حمل و نقل شهری برای بهبود بهره‌وری، افزایش سود و افزایش رضایت مشتریان امری حیاتی است. سازمان های حمل و نقل پارامترهای گوناگون مرتبط با کیفیت خدمات مانند کارایی، قابلیت اطمینان، امنیت و راحتی را به طور منظم ارزیابی می‌کنند، که این ارزیابی می‌تواند توسط مشتریان، کارکنان خدمات و متخصصین حمل و نقل انجام شود. با توجه به اینکه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مس...

[ 28 ] - انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی

مهم‌ترین مشکل مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی انتخاب آرمان با توجه به محدودیت اطلاعات است. در این مقاله، مدل برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی در حالتی که باید گروه بزرگی از تصمیم گیرندگان آرمان‌ها را تعیین کنند، در نظر گرفته شده است. به‌منظور ادغام نظرات و انتخاب آرمان از الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای اعداد فازی شهودی بازه‌یی (I‌V‌I‌F) استفاده شده است. به‌منظور بررسی عملکرد سازوکار پی...

[ 29 ] - An Integrated Closed-loop Supply Chain Configuration Model and Supplier Selection based on Offered Discount Policies

In this paper, a mathematical programming model is presented for integrated problem of closed loop supply chain network design and supplier selection. The suppliers  propose discount policy based on purchase amount and loyalty of buyers which are both taken from the elements of RFM (Recency, Frequency and Monetary) technique. The main objective of this paper which is formulated by a mixed-integ...

[ 30 ] - An Efficient Approach for Bottleneck Resource(s) Detection Problem in the Multi-objective Dynamic Job Shop Environments

Nowadays energy saving is one of the crucial aspects in decisions. One of the approaches in this case is efficient use of resources in the industrial systems. Studies in real manufacturing systems indicating that one or more machines may also act as the Bottleneck Resource/ Resources (BR). On the other hand according to the Theory of Constraints (TOC), the efficient use of resources in manufact...

[ 31 ] - Solving Re-entrant No-wait Flow Shop Scheduling Problem

In this study, we consider the production environment of no-wait reentrant flow shop with the objective of minimizing makespan of the jobs. In a reentrant flow shop, at least one job should visit at least one of the machines more than once. In a no-wait flowshop scheduling problem, when the process of a specific job begins on the first machine, it should constantly be processed without waiting ...

[ 32 ] - A Mathematical Model and Grouping Imperialist Competitive Algorithm for Integrated Quay Crane and Yard Truck Scheduling Problem with Non-crossing Constraint

In this research, an integrated approach is presented to simultaneously solve quay crane scheduling and yard truck scheduling problems. A mathematical model was proposed considering the main real-world assumptions such as quay crane non-crossing, precedence constraints and variable berthing times for vessels with the aim of minimizing vessels completion time. Based on the numerical results, thi...

[ 33 ] - ارائه مدل انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش و توسعه الگوریتم سه بعدی فوردیس-وبستر با در نظر گرفتن کمبود (مطالعه موردی: شرکت تولید کننده کلید های برق فشار قوی)

هزینه‌های تأمین مواد اولیه بیشتر از 60 درصد قیمت تمام‌شده یک محصول را در یک سازمان تشکیل می‌دهد. به همین جهت نحوه برنامه‌ریزی تأمین مواد اولیه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه‌های تمام‌شده، برخوردار است. مدیریت تأمین‌کنندگان یکی از بخش‌های مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. بسیاری از شرکت‌ها مقدار قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید از تأمین‌کنندگان می‌کنند. از این رو انتخاب تأمین‌کننده یکی ا...

[ 34 ] - Quay Cranes and Yard Trucks Scheduling Problem at Container Terminals

A bi-objective mathematical model is developed to simultaneously consider the quay crane and yard truck scheduling problems at container terminals. Main real-world assumptions, such as quay cranes with non-crossing constraints, quay cranes’ safety margins and precedence constraints are considered in this model. This integrated approach leads to better efficiency and productivity at container te...