حسام الدین ذگردی

دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع فولاد، برنامه‌ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه‌ریزی سفارش ها بخش عمده‌ای از آن را شامل می‌شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه‌ریزی موجودی‌ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه‌ریزی سفارش ها و برنامه‌ریزی موجودی، توانایی ت...

[ 2 ] - توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مسأله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها

  در این تحقیق، مسأله زمانبندی تولید سفارش‌های یک سازنده، با معیار کمینه‌سازی زمان بیکاری ماشین‌ها، مدل‌سازی شده و سپس یک رویکردی تحلیلی به منظور حل آن طراحی شد. در مسأله پیشنهادی، تولیدکننده تعدادی سفارش را در ابتدای افق برنامه‌ریزی از مشتریان دریافت می‌نماید، که هر کدام از آنها به دو مرحله عملیات مجزا برای تکمیل نیاز دارند. در راستای کاهش هزینه موجودی هنگام ساخت، محدودیت عدم انتظار بین عملیات...

[ 3 ] - الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره­ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه­ای از خرده­فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه­ریزی توزیع، برنامه­ریزی تولید نیز در نظر گرفته شده است. مسأله با هدف کمینه­سازی مجموع هزینه­های سیستم شامل هزینه­های راه­اندازی، توزیع و نگهداری موجودی مدلسازی شده است. محصولات توسط ناوگانی از ...

[ 4 ] - بهینه سازی استراتژی‌های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر

رخداد اختلالات در راه آهن شهری باعث بروز تاخیرات قطارها، افزایش زمان انتظار مسافرین، افت سطح خدمت و استواری برنامه زمانبندی می‌شود. مدیریت اختلال در راه‌آهن، مجموعه روش‌هایی جهت مدیریت رخدادهای پیش‌بینی نشده‌ و کنترل عملکرد سیستم است. در این تحقیق، مسدودی موقتی بخشی از مسیر به عنوان عامل اختلال در برنامه حرکت قطارها در نظر گرفته شده است. جهت حل مساله از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای...

[ 5 ] - قیمت‌گذاری و موجودی در زنجیرة تأمین با محصول‌های فاسدشدنی و قابل ‌جایگزینی

تمرکززدایی از زنجیره‌های تأمین، اجازة تصمیم‌گیری مستقل را به اجزا می‌دهد. در چنین ساختار غیرمتمرکزی، ممکن است اجزای قدرت، تصمیم‌گیری­های متفاوتی داشته باشند که در این‌صورت، تصمیم­های اجزا بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین، استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی دوسطحی بسیار مفید است. در این پژوهش، قیمت‌گذاری یک زنجیرة تأمین دو رده‌ای شامل یک تولیدکننده و چند خرده‌فروش رقابتی بررسی می‌شود که تولیدکنند...

[ 6 ] - الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه هاب ظرفیت محدود با شرایط نبود قطعیت تقاضا و اختلال

      مسایل مکان‌یابی هاب، یکی از توسعه‌های مسایل مکان‌یابیسنتی بوده که کاربردهای متعددی در طراحی شبکه‌های حمل و نقل، پستی، و مخابراتی دارند.با وجود توجه مشهود محققان به این مسایل در طی سالیان اخیر، تحقیق‌های اندکی درزمینه طراحی شبکه‌های هاب با شرایط نبود قطعیت و اختلال انجام شده است. در اینتحقیق، مسئله مکان‌یابی هاب با ظرفیت محدود و تخصیص یگانه با شرایط نبود قطعیتتقاضای جریان و اختلال در ظرفیت...

[ 7 ] - تحلیل آماری روابط بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شش سیگما در شرکت‌های منتخب ایرانی

با وجود همه ویژگی‌های مثبت شش سیگما ، بسیاری از شرکت‌ها در به کارگیری آن موفق نبوده‌اند. از جمله دلایل این موضوع می‌توان به توجه نداشتن سازمان‌ها به عوامل موفقیت شش سیگما اشاره کرد. بنابراین باید همراه با اجرای شش سیگما، به این عوامل و ارزیابی روابط بین آنها توجه شود . در این مقاله با انجام پیمایش در شرکت‌های تولیدی و با کمک تحلیل‌های آماری(تحلیل عاملی1 و مدل‌یابی معادلات ساختاری2) داده‌های حاص...

[ 8 ] - بررسی تجربی ارتباط عوامل آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین با انواع ریسک زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران

در این نوشتار ضمن بررسی ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین، دسته‌بندی مناسبی برای ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران ارائه شده است. همچنین ادبیات موجود درباره‌ی عوامل ایجادکننده‌ی آسیب‌پذیری با معرفی پنج عامل آسیب‌پذیری از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان گسترش یافته است. در نهایت این فرضیه که عوامل ایجادکننده‌ی آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین منجر به افزایش مواجه‌ی زنجیره‌ی تأمین با انوا...

[ 9 ] - زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

این مقاله به بررسی مساله زمانبندی در محیط جریان کاری ترکیبی (Hybrid flow shop) با ماشینهای غیر یکسان و دو تابع هدف کمینه کردن میانگین دیرکردها و میانگین تاریخ تکمیل کارها می‌پردازد. این مساله تاکنون در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته‌است. محیط جریان کاری ترکیبی در اکثر محیطهای تولیدی از قبیل سیم سازی، فنر سازی، صنایع الکترونیک و خطوط تولید محصولات مختلف کاربرد دارد. ابتدا مدل ریاضی عدد صحیح...

[ 10 ] - Flow shop Scheduling Problem with Maintenance Coordination: a New Approach

This study investigates the coordination of production scheduling and maintenance planning in theflow shop scheduling environment. The problem is considered in a bi-objective form, minimizing themakespan as the production scheduling criterion and minimizing the system unavailability as themaintenance planning criterion. The time interval between consecutive maintenance activities as well as the...

[ 11 ] - قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی طول دوره گارانتی در طول چرخه عمر محصول (مطالعه موردی: شرکت صنام الکترونیک)

گارانتی یکی از مؤلفه‌های مهم در بازاریابی به شمار می‌آید. بدیهی است که پیشنهاد گارانتی با مدت‌زمان طولانی‌تر از طرف تولیدکننده تأثیر مستقیم برافزایش فروش خواهد گذاشت ولی از طرف دیگر، هزینه­های شرکت با افزایش طول دوره گارانتی افزایش می‌یابد. مسئله این تحقیق بیشینه‌سازی سود تولیدکننده است که از اجزای درآمدی و هزینه‌ای تشکیل می‌شود. برخلاف اغلب مقالات در حوزه گارانتی که فقط تصمیمات مربوط به محصولا...

[ 12 ] - A Robust Competitive Global Supply Chain Network Design under Disruption: The Case of Medical Device Industry

In this study, an optimization model is proposed to design a Global Supply Chain (GSC) for a medical device manufacturer under disruption in the presence of pre-existing competitors and price inelasticity of demand. Therefore, static competition between the distributors’ facilities to more efficiently gain a further share in market of Economic Cooperation Organization trade agreement (ECOTA) is...

[ 13 ] - Competitive Pricing in a Supply Chain Using a Game Theoretic Approach

We develop a price competition model for a new supply chain that competes in a market comprised of some rival supply chains. The new supply chain has one risk-neutral manufacturer and one risk-averse retailer in which the manufacturer is a leader and retailer is a follower. The manufacturer pays a fraction of the risk cost (caused by demand uncertainty) to the retailer. We apply this competitiv...

[ 14 ] - A Multi-Objective Imperialist Competitive Algorithm for Vehicle Routing Problem in Cross-docking Networks with Time Windows

This study addresses the pickup and delivery problem for cross-docking strategy, in which shipments are allowed to be transferred from suppliers to retailers directly as well as through cross-docks. Usual models that investigate vehicle routing in cross-docking networks force all vehicles to stop at the cross-dock even if a shipment is about to a full truckload or the vehicle collects and deliv...

[ 15 ] - Demand-oriented timetable design for urban rail transit under stochastic demand

In the context of public transportation system, improving the service quality and robustness through minimizing the average passengers waiting time is a real challenge. This study provides robust stochastic programming models for train timetabling problem in urban rail transit systems. The objective is minimization of the weighted summation of the expected cost of passenger waiting time, its va...

[ 16 ] - Coordination of pricing and cooperative advertising for perishable products in a two-echelon supply chain: A bi-level programming approach

In this article the coordination of pricing and cooperative advertising decisions in one-manufacturer one-retailer decentralized supply chain with different market power for channel members is studied. The products are both perishable and substitutable. The problem is modeled as a nonlinear bi-level programming problem to consider both retailer and manufacturer decisions about prices and advert...

[ 17 ] - Pricing decisions in a two-echelon decentralized supply chain using bi-level programming approach

Pricing is one of the major aspects of decision making in supply chain. In the previous works mostly a centralized environment is considered indicating the retailers cannot independently apply their decisions on the pricing strategy. Although in a two-echelon decentralized environment it may be possible that supply chain contributors have encountered with different market power situations which...

[ 18 ] - سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی

سنجش کارایی دینامیکی، علاوه براینکه ابزاری مفید در جهت ارزیابی عملکرد سازمان در مقایسه با رقباست، به مدیران نیز کمک می کند تا عملکرد کنونی سازمان خود را با عملکرد گذشته آن مقایسه کند و برای بهبود عملکرد خود تصمیمات استراتژیک اتخاذ کنند. برای این منظور یکی از روش ها، در نظر گرفتن ساختار شبکه ای برای سنجش عملکرد دینامیکی سازمان و استفاده از تحلیل پوششی داده ای شبکه ای است. در این راستا، هدف اصلی ...

[ 19 ] - Simultaneous production planning and scheduling in a hybrid flow shop with time periods and work shifts

Simultaneous production planning and scheduling has been identified as one of the most important factors that affect the efficient implementation of planning and scheduling operations for the production systems. In this paper, simultaneous production planning and scheduling is applied in a hybrid flow shop environment, which has numerous applications in real industrial settings. In this problem...

[ 20 ] - مدل ریاضی مساله زمانبندی و برنامهریزی پیشرفته: مورد کاوی شرکت مانپلاستیک

In this paper, a mixed integer programming model for Advanced Planning and Scheduling has been presented and implemented in Mann Plastic Company with the objective of minimizing cost of tardiness and earliness of an order. The proposed mathematical model considers capacity constraints, operation sequence, due date in multi order environment and outsourcing. In order to solve the mathematical ...

[ 21 ] - زمان‌بندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی

The group scheduling problem in the cellular manufacturing system is comprised of two levels of scheduling. At the first level, the sequence of parts in each part-family is determined, and then at the second level the sequence of part-families is determined. In this paper, the flow shop group scheduling is investigated in order to minimize the makespan. In traditional group scheduling problems,...

[ 22 ] - حل ابتکاری و کران پایین برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی دو رده‌ای

 During the last three decades, the integrated optimization approach to logistics systems has become one of the most important aspects of the supply chain optimization. This approach simultaneously considers the interdependence of the location of the facilities, suppliers/customers allocation to the facilities, the structure of transportation routes, and inventory planning and control. Location...

[ 23 ] - الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله طراحی ساختمانهای چند طبقه با اعمال محدودیتهای واقعی استفاده از آسانسور

Abstract: In the past few decades along with the developing industrial units, the use of multi floor factories has increased. On the other hand according to the service provided and being in city centers, office buildings, hospitals, universities, ministries etc. represent the most multi floor buildings. One of the most costly procedures which these factories and buildings (which are multi floo...

[ 24 ] - قیمت‌گذاری پویا در زنجیره‌ی تأمین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی

طی سال‌های اخیر، با تحمیل تحریم‌هایی از سوی غرب، کشور ایران دچار رکود اقتصادی شد. صنایع خودروسازی ازجمله صنایعی بود که به‌واسطه آسیب رسیدن به فرایند زنجیره‌ی تأمین خودروسازی بر آن خسارت‌های عمده‌یی حادث شد. به‌دلیل اهمیت زنجیره‌ی تأمین دوکاناله در سودآوری و رواج آن در صنعت جهان، در این تحقیق زنجیره‌ی تأمین دوکاناله‌ی نامتمرکزی با دو تولیدکننده‌ی رقیب، که هریک دو کانال فروش و یک فروشنده دارند، د...

[ 25 ] - An Integrated Closed-loop Supply Chain Configuration Model and Supplier Selection based on Offered Discount Policies

In this paper, a mathematical programming model is presented for integrated problem of closed loop supply chain network design and supplier selection. The suppliers  propose discount policy based on purchase amount and loyalty of buyers which are both taken from the elements of RFM (Recency, Frequency and Monetary) technique. The main objective of this paper which is formulated by a mixed-integ...

[ 26 ] - Market power influential approach using game theory in a two competing supply chains with multi-echelons under centralized/decentralized environments

This paper is considering the competition between two multi-echelon supply-chains on price and service under balance and imbalance of market power between the chains which are analyzing through Nash and Stackelberg game approach. The problem is categorized as the centralized or decentralized structure of each chain, which means a few different possible scenarios are developing based on the Nash...