علی حسین‌زاده کاشان

استادیار دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - توسعۀ مدل دوهدفۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منبع با درنظرگرفتن تبادل زمان-هزینه و حل آن با الگوریتم مرتب‌سازی نامغلوب ژنتیک

 زمان‌بندی نقش حیاتی در مدیریت پروژه‌ها ایفا می‌کند. با وجود این، علاوه‌بر ارائة زمان‌بندی مناسب باید به محدودیت‌های موجود در حین اجرای پروژه نیز توجه شود. در این پژوهش، مدل دوهدفة زمان‌بندی پروژه با تبادل زمان-هزینه تسطیح منابع، منطبق با خواستة کارفرما و پیمانکار برای اولین‌بار در ادبیات موضوع پیشنهاد شده است. روابط پیش‌نیازی عمومی نیز در مدل لحاظ شده است. برای بررسی بهتر عملکرد این مدل، مطالع...

[ 2 ] - مدیریت درآمد حمل‌ونقل هوایی بار در شرایط بهره‌برداری متغیر از ظرفیت با درنظرگرفتن امکان رزرو مضاعف

مدیریت درآمد، شاخه‌ای از علم پژوهش در عملیات است که هدف اصلی آن، حداکثرسازی درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات ازبین­رفتنی طی یک دورۀ زمانی معین است. با توجه به رشد زیاد حمل‌ونقل هوایی بار در سال‌های اخیر، در این صنعت نیاز به ارائۀ تکنیک‌هایی برای بیشینه‌سازی درآمد احساس می‌شود. در این مقاله، مسئلۀ تخصیص ظرفیت، با فرض امکان­پذیر بودن یا نبودن رزرو مضاعف بررسی می‌شود. از آنجاکه در این پژوهش، یاف...

[ 3 ] - حل مسئلة تعیین اندازة واگن‌های باری در حالت پویا و چندهدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رتبه‌بندی نامغلوب-2

هدف این پژوهش ارائة روشی اثربخش برای حل مسئلة تعیین اندازة واگن‌های باری در شبکة راه‌آهن است. مدل ریاضی مسئله به‌صورت چندپریودی، پویا و چندهدفه است که در آن ناهمگونی در واگن‌های باری مد نظر قرار گرفته است. همچنین، تقاضای انواع مختلف واگن باری و زمان سیر به‌صورت قطعی است. تخصیص واگن‌های خالی برای افزایش بهره‌برداری از واگن‌های موجود در شبکه به‌منظور کاهش حجم زیادی از هزینه‌های تملک ناوگان و نگهد...

[ 4 ] - پوشش ریسک با استفاده از شاخص ترکیبی قراردادهای آتی (مطالعه موردی بازار مالی ایران)

تحقیقات داخلی و خارجی پیشین در حوزه پوشش ریسک به تعیین قرارداد آتی با سررسید بهینه و همچنین نرخ بهینه پوشش ریسک پرداخته‌اند. اما از آنجایی که در بازار آتی طلا بورس کالای ایران حجم قراردادها و معاملات کم است، در این پژوهش امکان پوشش ریسک با استفاده از تمام سررسیدها با داده‌های هفتگی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور سه سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به تعداد قرارداد معامله‌شده در هفته ق...

[ 5 ] - پیشبینی قیمت تسویه بازار برای خوشه های زمانی رقابت پذیری بازار با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک: مطالعه بازار برق ایران

با قانون‌زدایی بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، در هرروز تولیدکنندگان انرژی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت خود برای هر واحد به تفکیک ساعت، در حداکثر 10 پله به مدیریت‌شبکه می‌کنند و مدیریت‌شبکه با تعیین میزان تقاضا در روزبعد، قیمت‌تسویه بازار برای روز آتی را به همراه برندگان بازار اعلام می‌کند و بر اساس قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان با آنها تسویه می‌کند. از این رو پیشبینی قیمت تسویه بازار برای شر...

[ 6 ] - مدل بهینه‌سازی شبکه انتقال گاز طبیعی- مطالعه موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران

در این مقاله یک مدل ریاضی برای طراحی و توسعه یک شبکه انتقال گاز طبیعی به‌منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری اولیه ارائه‌شده است. یک مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی عدد صحیح غیرخطی (MINLP) برای تعیین شبکه انتقال، تعیین محل ایستگاه‌های تقویت فشار و ظرفیت آن‌ها، زمان نصب آن‌ها در یک افق چند دوره‌ایی و درنهایت میزان تولید گاز در حالت پایدار شبکه ارائه‌شده است. این مدل در نرم‌افزار GAMS حل‌شده ا...

[ 7 ] - محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به‌ دنبال آن اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین‌نامۀ نحوۀ محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ‌کردن دقیق‌تر ویژگیهای سریهای زمانی‌ مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پ...

[ 8 ] - ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

به‌منظور اندازه­گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به‌منظور رفع این چالش می­بایست از منابع­ داده­ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ‌ترین چالش روبه­روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده­ای م...

[ 9 ] - قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی طول دوره گارانتی در طول چرخه عمر محصول (مطالعه موردی: شرکت صنام الکترونیک)

گارانتی یکی از مؤلفه‌های مهم در بازاریابی به شمار می‌آید. بدیهی است که پیشنهاد گارانتی با مدت‌زمان طولانی‌تر از طرف تولیدکننده تأثیر مستقیم برافزایش فروش خواهد گذاشت ولی از طرف دیگر، هزینه­های شرکت با افزایش طول دوره گارانتی افزایش می‌یابد. مسئله این تحقیق بیشینه‌سازی سود تولیدکننده است که از اجزای درآمدی و هزینه‌ای تشکیل می‌شود. برخلاف اغلب مقالات در حوزه گارانتی که فقط تصمیمات مربوط به محصولا...

[ 10 ] - برآورد تابع بهای تمام‌شده تولید انرژی در واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی

   با مقررات زدایی از بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه‌های تولیـد و توزیـع بـرق و رفـع ناکارآمدی‌های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. دراین‌بین بهای تمام‌شده تولید انرژی پارامتر تعیین‌کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می‌باشد. ازاین‌رو در ا...

[ 11 ] - مدیریت درآمد در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت کلاس بیمار در بیمارستان

مدیریت درآمد شاخه‌ای از تحقیق در عملیات است که هدف آن حداکثرسازی درآمد حاصل از فروش ظرفیت به مشتریان مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب می‌باشد. در این مقاله مسئله تخصیص ظرفیت بهینه اتاق عمل بخش جراحی عمومی بیمارستان به کلاس‌های مختلف اعمال جراحی، که هر یک نیازمند مدت زمان (ظرفیت) متغیر هستند، با استفاده از مکانیزم مدیریت درآمد بررسی شده است. تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد درخواست بیمار برای ع...

[ 12 ] - Optimum Structural Design with Discrete Variables Using League Championship Algorithm

In this paper a league championship algorithm (LCA) is developed for structural optimization where the optimization variables are of discrete type and the set of the values possibly obtained by each variable is also given. LCA is a relatively new metaheuristic algorithm inspired from sport championship process. In LCA, each individual can choose to approach to or retreat from other individuals ...

[ 13 ] - پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته

با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود به‌صورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آن‌ها پایین‌تر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاین‌رو پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به...

[ 14 ] - پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته

با تشکیل بازار برق ایران در سال 1382، تولیدکنندگان انرژی با ثبت پیشنهاد قیمت خود به‌صورت روزانه در سامانه مدیریت شبکه، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.در این رقابت تنها تولیدکنندگانی پیروز هستند که قیمت پیشنهادی آن‌ها پایین‌تر از قیمت تسویه بازار در ساعات روز بعد باشد، ازاین‌رو پیش‌بینی قیمت تسویه بازار در روز بعد برای تولیدکنندگان انرژی امری حیاتی بوده و در کسب هر چه بیشتر سهم بازار برق ایران به...

[ 15 ] - ترکیب ماشین بردار پشتیبان و مدل‌های پیش آموزش دیده‌ی شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه‌بندی تومورهای مغزی در تصاویر ام‌آر‌آی

به دلیل محل رشد تومورهای مغزی در سر انسان، معمولا احتمال مرگ بر اثر این تومورها، شش برابر بیشتر از تومورهای دیگر است. سیستم‌های کامپیوتری را می‌توان برای کاهش تجویز درمان‌های نامناسب و کمک به متخصصان در تشخیص این بیماری استفاده کرد. در این مقاله از یک الگوریتم جدید به‌منظور تشخیص تومورها در 900 تصویر ام‌آر‌آی استفاده شده است. این الگوریتم مشتمل بر چهار فاز اصلی است که در فاز اول بعد از ورود داد...

[ 16 ] - استخراج قواعد چند مرتبه به منظور معاملات سهام با استفاده از ساختار شبکه ای و یادگیری بازگشتی کیو

معامله­گران در بازار سهام به هنگام تصمیم­گیری در مورد خرید یا فروش سهم علاوه بر اطلاعات روز جاری سهم، اطلاعات سهم در روزهای گذشته را نیز در نظر می­گیرند. به منظور تقلید از نحوه­ی تصمیم­گیری معامله­گران در امر سرمایه­گذاری در سهام، الگوریتم قهرمانی در لیگ ورزشی مجهز به تیم­هایی با ساختار شبکه­ای به جهت استخراج قواعد چند مرتبه، توسعه داده شده است. قوانین چند مرتبه توسط الگوریتم استخراج می­شوند که...

[ 17 ] - توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری

ماتریس تقاضای مبدأ– مقصد یکی از مهم‌ترین ارکان مورد نیاز در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است که همواره متخصصان امر سعی بر آن داشته‌اند که با استفاده از روشهای ریاضی و آماری و نیز استفاده از تکنیکهای بهینه‌سازی آن را تخمین زده بهترین تقریب از آن را به دست آورند. در این مقاله یک مدل ریاضی ارایه شده است که با در نظر گرفتن امکان ردیابی وسایل نقلیه از طریق تشخیص پلاک و نیز حرکت آنها در طول شبکه راههای ایران...

[ 18 ] - An Integrated Closed-loop Supply Chain Configuration Model and Supplier Selection based on Offered Discount Policies

In this paper, a mathematical programming model is presented for integrated problem of closed loop supply chain network design and supplier selection. The suppliers  propose discount policy based on purchase amount and loyalty of buyers which are both taken from the elements of RFM (Recency, Frequency and Monetary) technique. The main objective of this paper which is formulated by a mixed-integ...

[ 19 ] - مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل

مسئله‌ی مکان‌یابی هاب، از مسائل مهم و پرکاربرد در طراحی شبکه به شمار می‌آید. هاب‌های مستقر شده در طول زمان به دلایل مختلفی از جمله بلایای طبیعی یا اختلالات عمدی می‌توانند از کار بیفتند که در این صورت هزینه‌های گزافی به شرکت‌های بهره‌بردار تحمیل می‌شود. بنابراین لازم است برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات مخرب اختلال صورت گیرد. در این تحقیق مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه‌ی بدون ظرفیت تحت شرایط ...

[ 20 ] - شبیه‌سازی زنجیرة تأمین دوسطحی سنگ‌آهن-کنسانتره و کنسانتره-گندله به‌کمک رویکرد پویایی‌های سیستم

زنجیرة تأمین صنعت فولاد به‌روش احیای مستقیم، شامل تهیة سنگ‌آهن، تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد است. محدودیت تأمین‌کنندگان، تنوع نهاده‌های مصرفی و محدودیت مشتریان سبب تنوع گزینه‌های فنی و اقتصادی می‌شود که مدیریت بهینة زنجیرة تأمین را ضروری می‌کند. هدف پژوهش حاضر، ارائة مدل پویای زنجیرة تأمین دوسطحی (سنگ‌آهن-کنسانتره و گندله) به‌کمک رویکرد پویایی‌های سیستم است. بدین‌منظور، ضمن شناسایی...

[ 21 ] - Coordination of Pricing and Order Quantity for Two Replaceable and Seasonal Products

This paper deals with the coordination of pricing and order quantity decisions for two seasonal and substitutable goods in one firm. We assume that the customers are price sensitive and they are willing to buy the cheaper products, which is known as one way and customers-based price driven substitution. First, a mathematical model is developed for one firm, which contains two replaceable produc...

[ 22 ] - ارائه‌ی یک مدل ریاضی و روش حل فراابتکاری برای تعیین ترکیب ناوگان شناورهای عملیات جست‌وجو و نجات دریایی(مطالعه‌ی موردی: مراکز نجات خلیج فارس و دریای عمان)

حمل‌ونقل دریایی، از مقرون به‌صرفه‌ترین راه‌های انتقال کالاها تلقی می‌شود. با وجود این، سوانح دریایی این موضوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مسائل پراهمیت در کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع سوانح دریایی، برنامه‌ریزی نحوه‌ی به‌کارگیری ناوگان شناورهای در دسترس مراکز نجات دریایی است. در این پژوهش، با به‌کارگیری مفاهیم عمومی مسئله‌یی با نام تعیین ترکیب ناوگان دریایی، یک مدل ریاضی دوهدفه، از نوع برنام...

[ 23 ] - مدل ریاضی و الگوریتم مبتنی بر اولین برازش برای مسئله‌ی توزیع میلک‌ران در صنعت خودروسازی با در نظر گرفتن ملاحظات بسته‌بندی

سامانه‌ی توزیع در صنعت خودروساز پیچیدگی زیادی دارد و ملاحظات بسیاری باید در نظر گرفته شود. از جمله حجم و وزن پالت‌ها، ظرفیت حجمی و وزنی خودروها، پنجره‌های زمانی و سازگاری محموله‌ها. مدل‌سازی ریاضی سامانه‌ی توزیع در نظر گرفته شده در این مقاله، این گونه ملاحظات دنیای واقعی را با هدف کمینه کردن هزینه‌ی کل حمل‌ونقل در نظر گرفته است. در شبکه‌ی حمل‌ونقل، روش‌های ارسال می‌تواند به صورت ارسال مستقیم و ...

[ 24 ] - طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه دارای کاربرد های فراوانی در شبکه های حمل و نقل و مدیریت زنجیره تامین است. مدل هایی که بر اساس مسئله کلاسیک مسیریابی وسیله نقلیه ارائه شده است، هر کدام به نوبه خود این مسئله پایه را کامل تر کرده و فرضیات بیشتری از دنیای واقعی را در نظر گرفته است. در این پژوهش به بررسی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن چندین دپو توزیع کالا و اولویت بندی پنجره های زما...

[ 25 ] - ارائه مدل ترکیبی الگوریتم مورچگان باینری و ماشین بردار پشتیبان (‏BACO-SVM‏) برای ‏انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی مشتریان بانکی به همراه مطالعه موردی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره بانک‌ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری می‌باشد. رقم ‏قابل توجه مطالبات معوق بانک‌ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می‌باشد. از این ‏رو تاکنون تلاش‌های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه‌بندی هر چه دقیق‌تر متقاضیان تسهیلات ‏اعتباری صورت گرفته است. در‎ ‎این‎ ‎راستا،‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر‎ ‎سعی‎ ‎در‎ ‎ارائه‎...