قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی طول دوره گارانتی در طول چرخه عمر محصول (مطالعه موردی: شرکت صنام الکترونیک)

نویسندگان

  • محسن افصحی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

گارانتی یکی از مؤلفه‌های مهم در بازاریابی به شمار می‌آید. بدیهی است که پیشنهاد گارانتی با مدت‌زمان طولانی‌تر از طرف تولیدکننده تأثیر مستقیم برافزایش فروش خواهد گذاشت ولی از طرف دیگر، هزینه­های شرکت با افزایش طول دوره گارانتی افزایش می‌یابد. مسئله این تحقیق بیشینه‌سازی سود تولیدکننده است که از اجزای درآمدی و هزینه‌ای تشکیل می‌شود. برخلاف اغلب مقالات در حوزه گارانتی که فقط تصمیمات مربوط به محصولات تحت گارانتی را بررسی می‌کنند، در این تحقیق نقشی که محصولات از گارانتی خارج‌شده بر تصمیمات تولیدکننده می‌تواند داشته باشد نیز در نظر گرفته شده است. بدین منظور، مدل ارائه‌شده قابلیت محاسبه تعداد خرابی‌های محصولات تحت گارانتی و از گارانتی خارج‌شده (بر اساس نرخ خرابی محصولات) در بازه‌های زمانی برنامه‌ریزی تولید قطعات یدکی را دارد. همچنین تقاضای محصول مطابق با چرخه عمر آن، تابعی از زمان، قیمت و طول دوره گارانتی است. قیمت فروش و طول دوره گارانتی به ترتیب اثر مستقیم و عکس بر تقاضای محصول دارند. بدین ترتیب، تصمیم‌گیری توأمان در رابطه باقیمت محصول در بازه‌های زمانی مختلف و طول دوره گارانتی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای حل مسئله از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و بهینه‌سازی مُلهَم از اپتیک استفاده ‌شده است. به‌منظور بررسی نحوه تأثیر متغیرها بر سودآوری تولیدکننده، مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های شرکت صنام الکترونیک حل ‌شده و مورد تحلیل قرارگرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه طول دوره پیش از بلوغ، طول دوره پس از بلوغ، طول عمر و باروری شته برگ صنوبر (Chaitophorus leucomelas (Hom.: Aphididae روی کلن‌های صنوبر در شرایط آزمایشگاهی

شته برگ صنوبر از آفات مکنده صنوبر در کشور بحساب می‌آید. این شته از اکثر مناطق کشور گزارش شده و در بعضی از مناطق و سالها به عنوان آفت خسارتزا تلقی می‌گردد. این حشره با ترشح عسلک فراوان و اختلال در فتوسنتز موجب ضعف درختان میزبان می‌شود. نظر به تاثیری که گونه‌ها و کلن‌های میزبان روی فرایند رفتاری و تغذیه حشرات دارند، برخی از مولفه‌های رشد و نمو این حشره روی 11 کلن صنوبر متعلق به سه گونه Populus ni...

متن کامل

مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)]

Fertility, developmental time and adult longevity of walnut aphid, Chromaphis juglandicola (Kalt.) and its parasitoid wasp, Trioxys pallidus (Hal.) were studied under controlled conditions with a constant temperature of 26±2oC, relative humidity of 60±5%, and 16:8 (L:D) photoperiod. Populations of walnut aphid and parasitoid wasp were reared on walnut seedling in a growth chamber. The mean deve...

متن کامل

بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

در این تحقیق اثر رژیم­های مختلف نوری شامل تاریکی مطلق، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21 و روشنایی مطلق بر میزان پارازیتیسم تخم­های Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae) توسط زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) مورد مطالعه قرار گرفت. بنابر نتایج به­دست آمده، زادآوری پارازیتوییدهای ماده (تعداد تخم­های پارازیته شده E. kuehniella) پرورش یافته در رژیم­های نوری متف...

متن کامل

مروری بر اثرات رزوراترول در طول عمر

مقدمه: پیری یکی از مهم‌ ترین ریسک فاکتور‌ها برای بسیاری از بیماری‌ ها است، به طوری که یکی از اهداف مهم در تحقیقات مربوط به آن، شناسایی و تجزیه و تحلیل کردن اجزایی است که در به تاخیر انداختن پیری و افزایش طول عمر نقش دارند. در جوندگان، کاهش دسترسی به مواد ‌غذایی(Caloric Restriction یا CR) به نحوی که باعث سوء تغذیه نشود، باعث افزایش 50 درصد در طول عمر می گردد، با این وجود اثرات مضر نیز از خود به ...

متن کامل

مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)]

Fertility, developmental time and adult longevity of walnut aphid, Chromaphis juglandicola (Kalt.) and its parasitoid wasp, Trioxys pallidus (Hal.) were studied under controlled conditions with a constant temperature of 26±2oC, relative humidity of 60±5%, and 16:8 (L:D) photoperiod. Populations of walnut aphid and parasitoid wasp were reared on walnut seedling in a growth chamber. The mean deve...

متن کامل

طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول

یکی از جنبه‌های بسیار مهم مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از انتخاب نوع زنجیره تامین مناسبی که بتوان از آن طریق به عملکرد بهینه در سرتاسر زنجیره دست یافت. در این مقاله زنجیره‌های تأمین ساخت به سه نوع ناب, چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است. هم‌چنین زنجیره تأمین متناسب با نوع محصول که به سه نوع محصول استاندارد (کارکردی), محصول ابداعی و محصول ترکیبی تقسیم میگردند, مورد تشریح قرار گرفته است. سپس چارچوبی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  27- 53

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021