امیر البدوی

استاد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‎ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش­های سازمانی شکل گرفته است. در این مفهوم یکپارچه، فرمول­های CLV وجود ندارند و به تبع مد نظر این تحقیق نیستند. مفهوم یکپارچۀ CLV از چهار مؤلفۀ مبنا، رشد، شبکه و یادگیری تشکیل شده است. ارزش­های سازمانی شامل متغیرهای ارزش کارکنان، ارزش سهامداران و ارزش مشتریان هستند که هر ارزش جداگانه با مؤلفه­های جذب، رضایت و وفاداری سنجیده شده­اند. مدل مف...

[ 2 ] - کاوش پویایی مشتری در طراحی بخش بندی با استفاده از روش های داده کاوی

یکی از موضوعات مهم در مسئلۀ بخش­بندی پویای مشتریان، انتقال مشتریان به بخش­های مختلف در طول زمان و کشف الگوهای حاکم بر این جابه­جایی­ها است. بر این اساس، این مقاله بر پویایی مشتری تمرکز کرده و تلاش می‎کند، گروه­های رفتاری مشتریان و ویژگی­های غالب این گروه­ها و الگوهای کلی حاکم بر جابه­جایی و مهاجرت مشتریان به بخش­های مختلف را در طول زمان استخراج کند. برای این کار، روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگور...

[ 3 ] - شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب‎وکار

این مقاله به‎منظور بررسی تفاوت‎های مدیریت دانش در هر یک از فرایندهای کسب‎وکار، طبقه‌بندیِ مناسبی ارائه می‎کند. در این طبقه‌بندی، فرایندهای کسب‎وکار به چهار دسته فرایندهای جریان ‌کارگرا، اطلاعات‌گرا، تصمیم‌گرا و مشارکت‌گرا تقسیم می‌شوند. سپس در مورد ویژگی‌ها و مهم‌ترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می‌شود. مطالعه‎ی ادبیات به شکل‌گیری گزاره‌های احتمالی در مورد مهم‌ترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از ...

[ 5 ] - ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی

در این نوشتار برای محاسبه‌ی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان در صنعت ماشین‌های راه‌سازی مدلی ارائه شده است. برای این کار سعی شده ابتدا مشتریانِ دارای ویژگی‌های رفتاری یکسان شناسایی و دسته‌بندی شوند. سپس کتب، مقالات و تحقیقات پیشین بررسی، و مدل‌های ارائه‌شده برای محاسبه‌ی ارزش مشتریان در کسب‌وکارهای مختلف شناسایی شد. این مدل‌ها براساس تناسب‌شان با صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی با یکدیگر مقایسه شده و مناسب‌ترین...

[ 6 ] - A statistical analysis framework for bus reliability evaluation based on AVL data: A case study of Qazvin, Iran

Reliability is a fundamental factor in the operation of bus transportation systems for the reason that it signifies a straight indicator of the quality of service and operator’s costs. Todays, the application of GPS technology in bus systems provides big data availability, though it brings the difficulties of data preprocessing in a methodical approach. In this study, the principal component an...

[ 7 ] - Predicting Customer Churn Using CLV in Insurance Industry

Today, increased level of customer awareness caused themto access to the other suppliers easily and they can get their servicesfrom the competitors with similar or even better quality and same price.Therefore, focusing on customers and preventing them to leave, has beenthe most important strategy for any company. Researches have shownthat retaining former customers is cheaper than attracting ne...

[ 8 ] - Pricing decisions in a two-echelon decentralized supply chain using bi-level programming approach

Pricing is one of the major aspects of decision making in supply chain. In the previous works mostly a centralized environment is considered indicating the retailers cannot independently apply their decisions on the pricing strategy. Although in a two-echelon decentralized environment it may be possible that supply chain contributors have encountered with different market power situations which...

[ 9 ] - عوامل اثرگذار بر انتخاب روش تأمین فناوری: مطالعه موردی فناوری سویه در شرکت دارویی سیناژن

نحوه تأمین فناوری یکی از مسائل مهم مدیریت راهبردی بنگاه‌هاست که در سال‌های اخیر توانسته است پژوهش‌های زیادی را به خود اختصاص دهد. با وجود انجام مطالعات متعدد، هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نحوه تأمین فناوری در کشور ایران با ویژگی‌های خاص خود احساس می‌شود. علاوه بر این، لازم است عوامل اثرگذار در هر صنعت به طور خاص، بررسی و شناسایی شوند. مقاله حاضر سعی دارد عوامل اثرگذار...

[ 11 ] - زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

دراین مقاله، هدف آن است تا ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی مورد واکاوی قرار گیرد و دلایل کاربست آن تبیین شود. برای این ‌منظور، ابتدا شبکة سنتی و هوشمندبرق‌رسانی به‌اختصار توضیح داده می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها بیان می‌گردد. سپس برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و بدست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکة برق از سنتی به هوشمند سعی‌شده تا به‌اختصار برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح درخصوص تغییرو‌تحولات...

[ 12 ] - استراتژی های راه انداری یک کسب و کار پلتفرمی در صنعت بانکی و پرداخت

در دهه‌های اخیر نیاز به نوآوری از یک سو و هزینه های زیاد توسعه آن از سوی دیگر، موجب شده است تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش از رویکرد نوآوری باز استفاده کنند. یکی از مدل‌های پیاده‌سازی این رویکرد، پلتفرمی‌کردن کسب و کار بنگاه است که در سال‌های اخیر پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است. با این حال، نیاز به تحقیقاتی برای استراتژی های اصلی کسب و کارهای پلتفرمی در کشور ایران با شرایط اقتصادی و...

[ 13 ] - کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

برای چندین دهه، سازمان‌ها بیش از مشتریان بر نشان تجاری و محصولاتشان تمرکز می‌کردند؛ اما اکنون بنگاه‌های اقتصادی بر ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز شده‌اند. در چنین شرایطی شناخت مشتریان و نیازهای آنان به امری حیاتی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های شناخت مشتریان، بخش‌بندی آنها به گروه‌های متجانس و شناخت ویژگی‌های هر بخش است؛ اما شیوه‌های سنتی و ایستای بخش‌بندی م...