محمد مهدی سپهری

استاد، گروه مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه‌سازی

مقدمه: تخصیص مناسب نیروی انسانی بخش اورژانس می‌تواند تأثیر بسیاری بر عملکرد هزینه‌های بخش اورژانس بیمارستان داشته باشد. تحقیق حاضر به‌منظور ارائه راه‌کار بهینه جهت تعیین تعداد کارکنان تخصیص ‌یافته به واحد اورژانس بیمارستان‌ها به انجام رسیده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ عملکردی از نوع کاربردی و در زیرگروه مطالعات تحلیلی قرار دارد. جامعه پژوهش بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان امام ...

[ 2 ] - توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات

بالارفتن هزینه سرمایه ای شرکت ها به علت افزایش پیچیدگی تجهیزات و ماشین آلات همچنین محدودیت مالی مصرف کنندگان موجب شده است که ارائه دهندگان ماشین آلات و تجهیزات راههای تامین متنوعی را پیش روی تصمیم گیران قراردهند. بعلاوه، نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاثیر زیادی بر هزینه و سطح عملکرد آنها داشته و از طرف دیگر روش های تامین نیز بر فعالیتهای نت تاثیر می گذارند. از این رو، سازمان ها و شرکت ها برای...

[ 3 ] - تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

بخش‌بندی مشتریان یکی از مباحث اصلی و کلیدی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در بخش‌بندی مشتریان، ناپایداری و تغییرات بخش‌های مشتریان در طول زمان است. تغییرات بخش‌ها را می‌توان در دو دستة تغییرات محتوایی و ساختاری دسته‌بندی کرد. این پژوهش بر تغییرات ساختاری بخش‌ها که اهمیت زیادی دارد، تمرکز کرده است. به‌منظور تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌ها و توصیف چگونگی این تغیی...

[ 4 ] - مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

درآمدسازی در شرکت‌ها از طریق ایجاد رابطه با مشتریان و حفظ این روابط در درازمدت صورت می‌پذیرد. از این رو توانایی پیش‌بینی مناسب روابط با مشتریان نکته‌ای اساسی در مدیریت رابطه با مشتریان است. بخش‌بندی روشی است که طی آن با تفکیک مشتریان به بخش‌های متجانس با رفتار خرید مشابه، تلاش می‌شود تا ارزش آتی رابطه با مشتریان پیش‌بینی شود. روش RFM یکی ازمتداول‌ترین روش‌های بخش­بندی است که از تحلیل پایگاه داد...

[ 5 ] - سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه‌سازی

مقدمه: تخصیص مناسب نیروی انسانی بخش اورژانس می‌تواند تأثیر بسیاری بر عملکرد هزینه‌های بخش اورژانس بیمارستان داشته باشد. تحقیق حاضر به‌منظور ارائه راه‌کار بهینه جهت تعیین تعداد کارکنان تخصیص ‌یافته به واحد اورژانس بیمارستان‌ها به انجام رسیده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ عملکردی از نوع کاربردی و در زیرگروه مطالعات تحلیلی قرار دارد. جامعه پژوهش بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان امام ...

[ 6 ] - واکافت شبکه مقاصد گردشگری، رویکرد تئوری تحلیل شبکه‌های اجتماعی

امروزه، صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین منابع اقتصادی جهان محسوب شده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 میلادی به صنعت شماره یک جهان تبدیل شود. بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه گردشگری تا کنون، از جنبه‌های جامعه شناسی،‌ جغرافیایی و مدیریتی به گردشگری و توسعه آن پرداخته و کمتر از رویکردهای کمّی و ریاضی برای مطالعه و برنامه‏ریزی سیستم گردشگری استفاده گردیده است. این تحقیق، تکنیک‏ها و مقیاس‏هایی از...

[ 8 ] - Operating Room Scheduling in Teaching Hospitals: A Novel Stochastic Optimization Model

Background and Objectives: Operating room (OR) scheduling is key to optimal operating room productivity. The significant uncertainty associated with surgery duration renders scheduling of surgical operation a challenging task. This paper proposes a novel computational stochastic model to optimize scheduling of surgeries with uncertain durations. The model considers various surgical operation co...

[ 9 ] - طراحی سامانه پگاه فرآورده‌های خونی: سامانه اتلاف گریز مراقبت از خون(هموویژلانس) بر پایه ردفاشگر(RFID)

چکیده سابقه و هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، افزایش ایمنی در ارایه خدمات، ایجاد رضایت‌مندی برای بیماران و مراقبت از خون از جمله مواردی است که ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در بحث بهداشت و درمان را بیشتر نمایان می‏کند. فناوری ردفاشگر، یکی از انواع فناوری‌های بی‎سیم است که می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها کمک شایانی نماید. هدف از این تحقیق، شناسایی هدر رفت‌ها در فرآیند گردش خون ...

[ 10 ] - Balanced clusters and diffusion process in signed networks

In this paper we study the topology effects on diffusion process in signed networks. Considering a simple threshold model for diffusion process, it is extended to signed networks and some appropriate definitions are proposed. This model is a basic model that could be extended and applied in analyzing dynamics of many real phenomena such as opinion forming or innovation diffusion in social netwo...

[ 11 ] - A Collaborative Blood Distribution System in a Network of Hospitals based on their Normal and Emergency Requests: a Mathematical Model and Solution

Background and Objectives: A blood distribution network orchestrates distribution of safe blood products to hospitals. Blood shortage and blood wastage are two important factors which may affect efficiency of blood distribution network. Service delivery time is another factor that refers to the time interval between blood request by a hospital and transfusing it to the patient....

[ 12 ] - روشی توسعه یافته برای در نظرگرفتن عدم قطعیت در هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای خدمات بیمارستان با رویکرد فازی

Background: Today, hospitals have faced many requests for quality services, while their costs are increasingly growing as well. These facts; Therefore, necessitate much more attention from hospital mangers in order to reduce healthcare costs. Moreover, the urgent need for a precise costing approach is more evident. Activity-based costing provides useful information on the activities required to...

[ 13 ] - مدیریت جریان بیمار و برنامه ریزی ظرفیت واحد قلب بیمارستان ، رویکرد مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی گسسته- پیشامد

Background: Deciding on the number of hospital beds is one of the most serious challenges managers face. More hospital beds result in higher running cost although less hospital beds might cause disorder in patients flow.  Minimizing total cost besides maximizing the patients flow in a hospital network, considering the practical limitations is the main objective of this survey. Materials & Me...

[ 15 ] - مدلی جدید برای حل مسئله تعمیرکار سیار بر پایه برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته

The Traveling Repairman Problem is a customer-oriented routing problem in which a repairman is visiting a set of geographically distributed customers. The objective function is to minimize the total waiting times of all customers. The importance of this problem can be found in its applications in the following areas: blood distributing, manufacturing systems, and transportation and logistics. A...

[ 16 ] - بهبود الگوریتم خوشه بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means)

Customer classification using k-means algorithm for optimizing the transportation plans is one of the most interesting subjects in the Customer Relationship Management context. In this paper, the real-world data and information for a spare-parts distribution company (ISACO) during the past 36 months has been investigated and these figures have been evaluated using k-means tool developed for spa...

[ 17 ] - بهینه یابی سبد سرویس در مسائل مسیریابی چند سطحی - چند محصولی و چند قرارگاهی وسایل نقلیه با هدف حداقل نمودن هزینه‌های توزیع

Optimizing the service card in multi-depot, multi-product and multi-level vehicle routing problem is one of the most important and at the same time, the most complex problems in the transportation problems contexts. Numerous exact heuristic and meta-heuristic algorithms have been developed for different vehicle routing problems. In this paper, a binary linear programming (BLP) based model for o...

[ 18 ] - مدل ارتقای توان خدمت‌دهی به بیماران درد قفسه سینه در اورژانس قلب

Background and Aim: Throughput improvement is a process that simultaneously increases the volume of services provided to patients, while decreasing the operating costs. The aim of the present study was to extract and prioritize the factors affecting throughput in an emergency department for heart disease patients. Materials and Methods: This is a descriptive case study conducted through: inter...

[ 19 ] - ساخت مدلی برای تعیین نوع درمان سنگ حالب با راه‌کار داده‌کاوی

Background: Data mining as a multidisciplinary field is rooted in the fields such as statistics, mathematics, computer science and artificial intelligence and has been gaining momentum in scientific, managerial, and executive applications in health care. Data mining can be defined as the automated extraction of valuable, practical and hidden knowledge and information from large data. Applying d...

[ 20 ] - Comparison of Three Decision-Making Models in Differentiating Five Types of Heart Disease: A Case Study in Ghaem Sub-Specialty Hospital

Introduction: cardiovascular diseases are becoming the main cause of mortality and morbidity in most countries. This research goal was to predict the types of heart diseases for more accurate diagnosis by data mining and neural network technics. Method: This research was an applied-survey study and after data preprocessing, three approaches of neural network, decision making tree and Bayes simp...

[ 21 ] - Comparison of Three Decision-Making Models in Differentiating Five Types of Heart Disease: A Case Study in Ghaem Sub-Specialty Hospital

Introduction: cardiovascular diseases are becoming the main cause of mortality and morbidity in most countries. This research goal was to predict the types of heart diseases for more accurate diagnosis by data mining and neural network technics. Method: This research was an applied-survey study and after data preprocessing, three approaches of neural network, decision making tree and Bayes simp...

[ 22 ] - کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

برای چندین دهه، سازمان‌ها بیش از مشتریان بر نشان تجاری و محصولاتشان تمرکز می‌کردند؛ اما اکنون بنگاه‌های اقتصادی بر ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز شده‌اند. در چنین شرایطی شناخت مشتریان و نیازهای آنان به امری حیاتی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین روش‌های شناخت مشتریان، بخش‌بندی آنها به گروه‌های متجانس و شناخت ویژگی‌های هر بخش است؛ اما شیوه‌های سنتی و ایستای بخش‌بندی م...

[ 23 ] - Equitable distribution of neonatal intensive care unit: a healthcare planning case study

Background and objectives: The regionalization is a suitable approach to reduce the cost of health services and to increase the number of patients covered by special services. Since the establishment of the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) needs expensive equipment and experts, it is critical to find the optimal number and location for NICU beds and referral networks. <stro...

[ 24 ] - Comparison of Classifier Algorithms in the Identification of Polypharmacy and Factors Affecting it in the Elderly Patients

Introduction: Prescribing and consuming drugs more than necessary which is known as polypharmacy, is both waste of resources and harm to patients. Polypharmacy is especially important for elderly patients; therefore, the factors affecting it must be identified and analyzed properly. Method: In this retrospective study, first, several classifier algorithms, i.e., C4.5, SVM, KNN, MLP, and BN for ...

[ 25 ] - Comparison of Classifier Algorithms in the Identification of Polypharmacy and Factors Affecting it in the Elderly Patients

Introduction: Prescribing and consuming drugs more than necessary which is known as polypharmacy, is both waste of resources and harm to patients. Polypharmacy is especially important for elderly patients; therefore, the factors affecting it must be identified and analyzed properly. Method: In this retrospective study, first, several classifier algorithms, i.e., C4.5, SVM, KNN, MLP, and BN for ...