محمد مدرس یزدی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

این پژوهش با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی، مدلی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها با هدف کنترل دی‌اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه‎سازی مجموع تنزیل‎شدۀ ارزش هزینه‌های سرمایه‎گذاری نیروگاه‌های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن طی سال‎های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت‌های مدل شامل «محدودیت‌های تقاضا»، «توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن ...

[ 2 ] - مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی در محدودۀ نامتراکم و وسیع

به‎منظور کنترل هزینه‏ها در یک شبکۀ حمل و نقل زمینی که میزان کالای انتقالی بین شهرها از میزان ظرفیت یک کامیون کمتر است، باید علاوه‎بر تعیین محل صحیح هاب‏ها، بار چند شهر با یکدیگر تجمیع شود و پس از تعیین مسیر حرکت کالاها، به هاب مناسب اختصاص یابد. در این مقاله، حالت خاصی از مسئلۀ مکان‏یابی ـ مسیریابی هاب زمینی مطرح می‏شود که مناسب با وضعیت ایران است؛ به‏طوری‏که شهرها در محدودۀ نامتراکم و وسیع واق...

[ 3 ] - طراحی شبکۀ تأمین منعطف در یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه‎ریزی تصادفی (مطالعۀ موردی: از شبکۀ تأمین پلی استایرن معمولی)

این مقاله به طراحی شبکۀ تأمین منعطف چند دوره­ای در یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی می­پردازد که در آن یک مادۀ اولیه اصلی باید از چند تأمین‎کننده تهیه شده و محصولات مختلف در چندین سایت تولیدی برای مشتریان تولید شود. مسئله با استفاده از رویکرد برنامه­ریزی تصادفی دو مرحله­ای با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی مشتریان و قیمت­های تصادفی تأمین­کنندگان مدل‎سازی شده است. بر خلاف مطالعات گذشته، ریسک‎های اختلالات تأ...

[ 4 ] - تحلیل چندمعیاره رضایت: به‌کارگیری و موارد ضعف MUSA در عمل (مطالعه صنعت بانکداری)

تحلیل چندشاخصه رضایت (MUSA) از جمله تکنیک‌های نوین توسعه داده شده به‌منظور تحلیل رضایت مشتریان، مبتنی‌بر برنامه‌ریزی آرمانی خطی است. این تکنیک به‌منظور غلبه بر ضعف مدل‌های پیشین تحلیل چندمعیاره رضایت، شامل فرض مقیاس فاصله‌ای داده­ها و برازش ضعیف مدل­ها توسعه داده شده است. این تکنیک از داده­های حاصل از قضاوت مشتریان در قالب پرسشنامه رضایت‌سنجی استفاده کرده و همزمان با تبدیل داده­ها به مقیاس فاصل...

[ 5 ] - ارائۀ الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکۀ تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب

با توجه به گستردگی مفهوم پدیدۀ هماهنگی به‎طور عام و در مباحث زنجیرۀ تأمین به‎طور خاص، در این پژوهش تلاش بر این است تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بُعد هماهنگی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. پژوهشگران با به‎کارگیری رویکرد فراترکیب در این پژوهش، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققان قبلی پرداخته و با انجام گام‌های هفت‎گانۀ این روش، پدیدۀ هماهنگی شبکۀ تأمین خودروسازی را در پنج بُعد، شانزده زیربُعد و پنجا...

[ 6 ] - یکپارچه‌سازی تصمیمات موجودی و انتخاب نوع وسیلۀ نقلیه در یک زنجیرۀ تأمین دوسطحی با کالای فسادپذیر

در این پژوهش، یک زنجیرة تأمین دوسطحی شامل یک فروشنده و یک خریدار با کالای فسادپذیر بررسی می‌شود. نرخ فساد محصول ثابت است. برای ارسال کالا از فروشنده به خریدار دو نوع وسیلة نقلیه با زمان حمل و هزینة متفاوت درنظر گرفته می‌شود. تمایز این تحقیق با سایر مسائل موجود در ادبیات این است که فساد محصول در مدت زمان حمل نیز که وابسته به نوع وسیلة نقلیه برای ارسال محموله‌ها از فروشنده به خریدار است، ادامه می...

[ 7 ] - مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله

در این نوشتار دو مدل استوار برای مسائل بهینه‌سازی سبد مالیِ دارای اختیار معامله توسعه داده می‌شود. در مدل اول با توجه به رابطه‌ی غیرخطی )شکسته‌ی خطی( بین داده‌های غیرقطعی )ارزش سهام و اختیار معامله(، یک مدل همتای استوار بیش‌محافظه‌کارانه ارائه می‌دهیم؛ در مدل دوم نیز با روشی متفاوت همتای استوار با درجه محافظه‌کاری قابل کنترل ارائه می‌شود. خصوصیت اصلی مدل‌های استوار ارائه شده در این پژوهش، نحوه‌...

[ 8 ] - On modeling door-to-door parcel delivery services in Iran

Parcel delivery is a complex logistic service, as it serves many small or medium-sized customers who may send or receive parcels. Modeling such delivery system needs to integrate two different research areas of hub location and vehicle routing. As it totally depends on the network and the linkage of the nodes, in this paper, some door-to-door service providers are taken into account to provide ...

[ 9 ] - Optimizing land leveling by applying warped surface

In this paper we develop a new approach for land leveling in order to improve the topology of a large area for irrigation or civil projects. The objective in proposed model is to minimize the total volume of cutting so that technical requirements of land leveling such as suitable slope and standard ratio of cutting to filling and maximum penstock point’s height are considered. We develop a warp...

[ 10 ] - The Impact of CSR and Semi-TDPD on Price-Based Revenue Sharing Contract

We develop a new coordination contract of manufacturer-retailer in a distribution system. A revenue sharing contract based on retail price is modelled, which is more practical to handle channel conflict. We also integrate two concepts of CSR (Corporate Sociality Responsible) and Semi-TDPD (Semi Third Degree Price Discrimination) into our model. Semi-TDPD strategy makes it possible to exploit th...

[ 11 ] - Integration of dynamic pricing and overselling with opportunistic cancellation

Abstract   We extend the concept of dynamic pricing by integrating it with “overselling with opportunistic cancellation” option, within the framework of dynamic policy. Under this strategy, to sell a stock of perishable product (or capacity) two prices are offered to customers at any given time period. Customers are categorized as high-paying and low-paying ones. The seller deliberately oversel...

[ 12 ] - الگوریتمی برای تحلیل پایداری و تعیین منطقه‌ی پایداری با استفاده از تغییر در مجموعه‌ی مرجع در تحلیل پوششی داده‌ها

در این تحقیق روشی برای تحلیل حساسیت و پایداری واحدها در روش تحلیل پوششی داده‌ها توسعه می‌یابد. ابتدا مدلی ارائه می‌شود که به‌وسیله‌ی آن می‌توان نزدیک‌ترین مرزی را که واحد مورد بررسی با تغییر در داده‌هایش روی آن تصویر می‌شود به‌دست آورد. اهمیت این مدل در این است که در به‌دست آوردن منطقه‌ی پایداری واحدها می‌تواند بسیار مؤثر باشد. سپس با استفاده از این مدل، الگوریتمی برای تعیین منطقه‌ی پایداری واح...

[ 13 ] - کاربرد رنگ‌آمیزی دایره‌یی گراف و الگوریتم جامعه، مورچگان در حل مسئله‌ی زمان‌بندی چرخشی، کارگاهی باز

در این نوشتار مدلی برای تعیین زمان‌بندی بهینه‌ی چرخشی کارگاهی باز طراحی می‌شود. برای انجام هر عملیات چندین منبع مورد نیاز است که به‌طور هم‌زمان باید از تمامی آن‌ها استفاده شود. این مسئله از لحاظ پیچیدگی محاسباتی در رده‌ی مسائل N‌P-h‌a‌r‌d قرار دارد. ابتدا نشان می‌دهیم که این مسئله را می‌توان به مسئله‌ی رنگ‌آمیزی دایره‌یی رئوس یک گراف تبدیل کرد. آنگاه، الگوریتمی در چارچوب روش فراابتکاری جامعه‌ی ...

[ 14 ] - برنامه‌ریزی تصادفی بهینه‌سازی پایداردرآمد هتل

  The successful application of "revenue management" in airline industry motivated hotel industry management as well as some researchers to apply the concept and techniques of revenue management to enhance the income of hotels. In this paper, we develop a multi objective model for hotel management in stochastic environments. Since demand for rooms, and in some cases the supply, is random we int...

[ 15 ] - Service Level Based Capacity Rationing Procedure for Make-To-Order Manufacturing Systems

We extend a heuristic method within the framework of “dynamic capacity apportionment procedure” (DCAP) to allocate an existing capacity among the classes with different profit contributions. In general, DCAP is applied when some capacity shortage exists and can not be enhanced in short - run. Our proposed approach is constructed for a make - to - order manufacturing system that produces a varie...

[ 16 ] - Longest Path in Networks of Queues in the Steady-State

Due to the importance of longest path analysis in networks of queues, we develop an analytical method for computing the steady-state distribution function of longest path in acyclic networks of queues. We assume the network consists of a number of queuing systems and each one has either one or infinite servers. The distribution function of service time is assumed to be exponential or Erlang. Fu...

[ 17 ] - Optimal Solution in a Constrained Distribution System

We develop a method to obtain an optimal solution for a constrained distribution system with several items and multi-retailers. The objective is to determine the procurement frequency as well as the joint shipment interval for each retailer in order to minimize the total costs. The proposed method is applicable to both nested and non-nested policies and ends up with an optimal solution. To solv...

[ 18 ] - A Single Supplier Procurement Model With Random Yield

In this paper, we develop a procedure for selecting a supplier. Suppliers are characterized by their lead time, price and quality (random yield). Each purchased item is acceptable with a given probability and independent of the others. We assume the demands are deterministic with no set-up cost and backordering is allowed. For each supplier, an optimal ordering policy is developed. We prove the...

[ 19 ] - Comparison of Classifier Algorithms in the Identification of Polypharmacy and Factors Affecting it in the Elderly Patients

Introduction: Prescribing and consuming drugs more than necessary which is known as polypharmacy, is both waste of resources and harm to patients. Polypharmacy is especially important for elderly patients; therefore, the factors affecting it must be identified and analyzed properly. Method: In this retrospective study, first, several classifier algorithms, i.e., C4.5, SVM, KNN, MLP, and BN for ...

[ 20 ] - Comparison of Classifier Algorithms in the Identification of Polypharmacy and Factors Affecting it in the Elderly Patients

Introduction: Prescribing and consuming drugs more than necessary which is known as polypharmacy, is both waste of resources and harm to patients. Polypharmacy is especially important for elderly patients; therefore, the factors affecting it must be identified and analyzed properly. Method: In this retrospective study, first, several classifier algorithms, i.e., C4.5, SVM, KNN, MLP, and BN for ...