عزت اله اصغری‌زاده

دانشگاه تهران

[ 1 ] - اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

از مشکلات مهم صنعت عدم رقابت‌پذیری است. یکی از ارکان این مشکل، نبود رویکرد مشخص رقابت‌پذیری است. این پژوهش در حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای اندازه‌گیری توان رقابتی حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ابتدا مدلی مفهومی توسعه داده شده است که سه حوزه‌ی اصلی دارد. سپس با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح ...

[ 2 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن بر بهره‌وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل سهامی خاص

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن  بر بهره‌وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو) انجام شده است. روش انجام این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش، توصیفی-همبستگی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه 506 نفرکارمند شرکت را شامل می شود. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید که این میزان از طریق نمونه‌گیری تص...

[ 3 ] - ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

این پژوهش با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی، مدلی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها با هدف کنترل دی‌اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه‎سازی مجموع تنزیل‎شدۀ ارزش هزینه‌های سرمایه‎گذاری نیروگاه‌های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن طی سال‎های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت‌های مدل شامل «محدودیت‌های تقاضا»، «توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن ...

[ 4 ] - تبیین الگوی مدل‌سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)

هدف از ارائۀ این مقاله، تبیین مناسب­ترین الگوی مدل­سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو، مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز است. ادبیات موضوع نشان‎دهندۀ وجود چهار رویکرد در مدل­سازی ترافیک شامل، ساده، گسسته، پیوسته و تصادفی است. بنابراین، بر اساس روش فراتحلیل کیفی، به بررسی توصیفی و ارزیابی 67 منبع در زمینۀ حمل و نقل سبز از لحاظ استفاده از رویکردهای یاد شده (بررسی قوت‎ها و ضعف‎های هر رویکرد) اقدام ...

[ 5 ] - برآورد هزینه‌های وارانتی تولید‌کننده و خریدار بر‌اساس نوعی سیاست جدید وارانتی PRW

امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی‏های گوناگون ‌‌فروخته می‌شوند که در این میان وارانتی‏های تسهیم هزینه و مدل‏سازی شکست‏ها در طول دورۀ وارانتی و هزینه‏های این سیاست، پیچیدگی‏های زیادی دارند. در این مقاله نوعی مدل جدید سیاست وارانتی PRW توسعه داده شده است که در آن، خرابی‏ تعدادی از قطعات محصول مشمول وارانتی می‎شود و تعدادی از قطعات نیز تحت پوشش وارانتی قرار ندارند. به‌منظور ارائۀ این ...

[ 6 ] - توسعۀ سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه‌ها

در بازار پررقابت امروز، وارانتی‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. اخیراً محصولات بسیاری با وارانتی‌هایی مانند وارانتی تعویض رایگان، وارانتی تسهیم هزینه، و وارانتی ترکیبی به فروش می‌رسند. وارانتی‌های تسهیم هزینه پیچیده‌اند. مدلسازی شکستگی‌‌ها در دورۀ وارانتی و هزینه‌های این سیاست نیز پیچیده است، زیرا هزینه‌های اصلاح محصول در‌حقیقت متغیری تصادفی است که نرخ بهره و تورم نیز در آنها تأثیرگذار است. در این م...

[ 7 ] - تحلیل پوششی داده‌های فازی و رویکرد نوینFIEP/AHP جهت رتبه‌بندی کامل واحدهای تصمیم‌گیرنده (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران)

مدل‌های شعاعی تحلیل پوششی داده‌ها برای سنجش کارایی فرض می‌کنند، یک واحد ناکارا جهت کارا شدن باید تمام ورودی‌ها (خروجی‌هایش) را به یک نسبت کاهش (افزایش) دهد. عدم‌ضرورت، نادرستی و نیز غیرواقعی بودن این فرض کاملاً واضح است؛ بنابراین، برای رفع این نقیصه و افزایش آگاهی از چگونگی استفاده از‌ منابع، انتظار ‌این‌که ورودی‌های مختلف دارای کارایی‌های متفاوتی هستند، واقعی‌تر است. همچنین به‌علت عدم‌اطمینان م...

[ 8 ] - به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی خودسامانده اصلاح‌شده در تعیین سطح سرآمدی شرکت‌های پتروشیمی کشور

تعیین سطح تعالی(بلوغ) سازمانی از جمله مسایل مهم مدل‌های تعالی سازمانی است. تعیین سطح بلوغ شرکت‌ها به آن‌ها در شناخت جایگاه رقابتی کمک نموده و قابلیت الگوبرداری را فراهم می‌کند. یکی از مشخصه‌های بارز مدل‌های سرآمدی تعیین بلوغ با رویکرد سلیقه‌ای و قراردادی در این مدل‌ها است.  پژوهش حاضر پیمایشی تک مقطعی در میان شرکت‌های پتروشیمی کشور بوده‌است. همچنین از ابزار رویکردی ابتکاری شبکه‌های عصبی خودساما...

[ 9 ] - نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد

منشأ اصلی موفقیت در کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها در آینده، توسعه‌ی موفق و مداوم محصولات جدید و بهبود یافته است. در سی سال اخیر پژوهش‌های زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعه‌ی محصول جدید انجام شده و مدل‌های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارایه شده است. در فرآیند توسعه‌ی محصول مقدار زیادی از دانش سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو بسیاری از پژوهشگران، ...

[ 10 ] - ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت مبتنی بر P‌R‌O‌M‌S‌O‌R‌T

پژوهش حاضر مطالعه‌یی کاربردی درمورد ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت است. با توجه به پیچیده‌ترشدن شرایط رقابت جهانی، امروزه به‌مرور ارزیابی‌های سنتی جای خود را به فرایندهای ارزیابی علمی و تخصصی داده است. افزون براین، به‌دلیل اهمیت فراوان صنعت نفت در کشور ما، پرداختن به ارزیابی همه‌ی سازندگان تجهیزات بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق ۹ شاخص برای ارزیابی سازندگان تجهیزات صنعت نفت تش...

[ 11 ] - طراحی مدلی جدید به‌ منظور ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات در صنعت برق

چکیده:مطالعات پیشین در بحث سیستم نگهداری و تعمیرات، به تعیین معیارهای ارزیابی، گروه‌بندی آن‌ها و استفاده از تکنیک‌های مختلف جهت ارزیابی پرداخته‌اند. اما مسئله اصلی این تحقیق، ارتباط معیارهای سنجش با فرآیندها و اهداف به‌کارگیری سیستم نت،به‌منظور استفاده از بازخوردهای ارزیابی در جهت ارتقای سیستم نت و سازمان به‌طور سیستماتیک و شفاف است که در مطالعات پیشین به آن توجه نشده است. تحقیق حاضر، تحقیقی با...

[ 12 ] - التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

قدأخذت الرمزیة الغربیة التی تـمیزت فی فرنسا فی أواخر القرن التاسع عشر تغزو الأدب العربی فی العصر الـحدیث، وکان لها أثر کبیر فی تطور أشکاله وخاصة النوع الـمسرحی. وقد برز فی العالم العربی مسرحیون أخذوا أصول الرمزیة فی إنتاجاتهم، ومن هؤلاء الکتاب علی عُقلة عُرسان الذی یعتبر فی سوریا بحقّ أستاذ الفن الـمسرحی: کتابة، وعرضا، ونقدا؛ ومن مسرحیاته الرمزیة: «الشیخ والطریق»، و«زُوّاراللیل»، و«تحولات عازف النای...

[ 13 ] - تحلیل پس‌بهینگی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

در دنیای متغیر بورس اوراق بهادار، تعیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل آن‌ها امری ضروری به‌نظر می‌رسد. با داشتن شاخص‌های مؤثر و شناخت ضریب اهمیت هریک از آن‌ها، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده، انتخاب مناسب را انجام دهد. در این مقاله ما ابتدا شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک TOPSIS، شرکت‌های پذی...

[ 14 ] - تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

هدف این پژوهش، بررسی اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی هست. قلمرو مکانی این پژوهش، صنعت کاشی وسرامیک و نمونه پژوهش 131 نفر از خبرگان این صنعت بوده که به روش تصادفی طبقه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها، آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری میان اقدامات مدیری...

[ 15 ] - ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

ریسک، شرایط و وضعیتی احتمالی است که در صورت بروز، می‌تواند مانع تحقق کامل اهداف پروژه شود و مدیریت ریسک فرایندی است که با هدف کاهش پیامدهای منفی ریسک و سودجستن از پیامدهای مثبت آن، تلاش بر تحقق هرچه بیشتر اهداف پروژه دارد. از آنجاکه اهداف مالی یکی از زیربنایی‌ترین اهداف پروژه هستند و عدم تحقق آنها می‌تواند زمینه‎ساز شکست پروژه و سازمان انجام‎دهنده‎ی آن باشد، مدیریت ریسک‎های تهدیدکننده‎ی آن یکی ...

[ 16 ] - Sustainable Supply Chain Network Design: A Review on Quantitative Models Using Content Analysis

The purpose of this paper is to develop a systematic literature review on the subject of sustainable supply chain network design during 1990-2016, through a review of 261 papers. In this study, qualitative technique for conducting a systematic literature review was used. To systematize and make the literature review more accurate, content analysis method was used that include data collect...

[ 17 ] - ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه‌های خدمات کسب‌و‌کار: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در صنعت خودرو ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارها و ارائه مدل هماهنگی سه‌گانه­های خدمات کسب‌و‌کار در صنعت خودرو صورت پذیرفته است. مطالعات سه‌گانه‌های خدمات از زمینه‌های نوین و رو‌به‌رشد در پژوهش‌های مدیریت در سال‌های اخیر می‌باشند. این تحقیق به عنوان یکی از نخستین مطالعات اجراشده در این زمینه در ایران، با رویکردی اکتشافی و  روش‌شناسی نظریه برخاسته از داده‌ها مبتنی بر تحلیل داده­های مصاحبه­های عمیق کیفی با 27...

[ 18 ] - The effect of external service quality on customer’s loyalty in hotel’s industry supply chain (Case Study: Parsian Hotels)

Service quality is a factor for measuring customer satisfaction in hotel industry. Therefore, in order to achieve competitive advantage and maintain customers, improving service quality has become an important tool in hotel industry to achieve customer satisfaction which is lead to customer loyalty. Because companies are developing close relationships with suppliers and customers. Since then th...

[ 19 ] - Natural Gas Price Forecasting using Kriging Interpolation Technique and Neldar-Mead Optimization Algorithm

The prediction of economic series with high volatility and high uncertainty - such as natural gas prices - is always a challenge in econometric models, because the use of traditional linear modeling models does not allow us to predict complex and nonlinear time series. Regarding the prediction of natural gas prices,  findings point to superiority of the neural network compared to regression mod...

[ 20 ] - تحلیلی بر مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر ارتقای عملکرد لجستیک با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت پست کشور)

امروزه، بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. عملکرد لجستیک کشورها، عامل رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بین‌المللی و داخلی خواهد بود. سیاست‌گذاران، اجرای سیاست‌های منسجم و پایدار را برای یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای بهترین عملکرد، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان موتوری برای رشد ضروری می‌دانند. کشورهای دارای عملکرد ض...