محمد رضا مهرگان

دانشگاه تهران

[ 1 ] - اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

از مشکلات مهم صنعت عدم رقابت‌پذیری است. یکی از ارکان این مشکل، نبود رویکرد مشخص رقابت‌پذیری است. این پژوهش در حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای اندازه‌گیری توان رقابتی حوزه‌ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ابتدا مدلی مفهومی توسعه داده شده است که سه حوزه‌ی اصلی دارد. سپس با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح ...

[ 3 ] - کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

هدف این مقاله معرفی نظریة اتوپایسیس و بررسی مزایای قرض گرفتن آن در حوزة مدیریت است تا از این طریق به پژوهشگران مدیریت در تعیین میزان قابلیت این نظریه در معرفی روش­شناسی جدید، ارائۀ نظریات جدید یا آشکار کردن نقاط کور مطالعات گذشتة مدیریت و به‌علاوه بررسی قابلیت استفاده از این نظریه در پژوهش‌های عملی و کاربردی مدیریت کمک کند. در این مقاله، با رویکرد مرور ادبیات تم‌محور کرسول، اطلاعات موجود در ادب...

[ 4 ] - ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

این پژوهش با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی، مدلی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها با هدف کنترل دی‌اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه‎سازی مجموع تنزیل‎شدۀ ارزش هزینه‌های سرمایه‎گذاری نیروگاه‌های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن طی سال‎های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت‌های مدل شامل «محدودیت‌های تقاضا»، «توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن ...

[ 5 ] - مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

امروزه در مناسبات بین‏المللی، انرژی یکی از مهم‎ترین ارکان چرخۀ اقتصادی کشورهاست. همچنین با توجه به نوسان‎های قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن در اقتصاد جهانی، انتظار می‏رود صنعت گاز در جهان و استفاده از آن به‎عنوان انرژی جایگزین، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود. بنابراین مطالعه و تحقیق دربارۀ منابع و مصارف انرژی به‎ویژه گاز طبیعی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در بخش‏های مختلف مصرفی،...

[ 6 ] - بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

در این مقاله بنیان­های روش­شناختی مکاتب مختلف تحقیق در عملیات سخت، نرم و رهایی­بخش بررسی می‎شود. بدین ­منظور نخست با بررسی دقیق متون تحقیق در عملیات، گزاره­های مربوط به هر مکتب استخراج شد و در مرحلۀ بعد، گزاره­های کلی مکاتب روش‎شناختی به‎عنوان مقدمۀ کبری در قالب یک قیاس حملی شکل اول (حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع) قرار گرفت و گزاره­های استنباطی از متون تحقیق در عملیات به‎عنوان مقدمات صغر...

[ 7 ] - تخصیص بهینۀ منابع انرژی در ایران با رویکرد هدفمند‌کردن یارانه‌ها

در این تحقیق با استفاده از روش­های تحقیق در عملیات به تخصیص بهینۀ نفت و گاز طبیعی به بخش‌های مختلف مصرف شامل خانگی- تجاری، حمل‌ونقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاه‌ها به‌عنوان تولید­کنندۀ انرژی ثانویه پرداخته شده است. تخصیص بهینۀ انرژی به بخش‌های مختلف مصرف طی سال­های 1391 تا 1400، با طراحی یک مدل برنامه­ریزی خطی و با در نظر ­گرفتن اجرای طرح هدفمند­ کردن یارانه‌ها، انجام ...

[ 8 ] - پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

 امروزه یکپارچه‌سازی فرایندهای زنجیرة تأمین به‌عنوان مزیت رقابتی شرکت‌ها مطرح است و معمولاً بدون درنظرگرفتن این دو عامل کلیدی متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند. بررسی پیکربندی‌های زنجیرة تأمین در سطح راهبردی با داده‌های تصادفی می‌تواند مکمل مناسبی برای رویکرد‌های قبلی باشد. این تحقیق ابزاری را برای بهنیه‌سازی زنجیرة تأمین فراهم می‌آورد تا مدیران در طراحی شبکه‌های تولید و توزیع در شرایط بی‌اطمینانی ا...

[ 9 ] - طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

پروژه‌های عمرانی مهم‌ترین وسیله برای گسترش ظرفیت‌های زیربنایی هر کشور محسوب می‌شوند؛ بنابراین، در انتخاب آنها باید به­طور همزمان به نکات مختلف توجه کرد. در این مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی کشور، یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاره ارائه شود. در این راستا از مدل برنامه‌ریزی خطی استفاده شده است. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم‌گیرندگان با روش دلفی شناسایی و پس از ترکیب...

[ 10 ] - تحلیل حساسیت برای تعیین حاشیۀ امنیت کارایی واحد‌های تصمیم‌گیری در مدل تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعۀ موردی: گروه‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ)

یکی از کاربردی­ترین روش‌های سنجش کارایی، استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده­هاست. تحلیل پوششی داده­ها برای چند واحد تصمیم­گیری همگن (واحدهایی با ورودی‎های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه می‎گیرد و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند. از آنجاکه کارایی محاسبه‎شده برای واحد‌های تصمیم‌گیری، در روش تحلیل پوششی داده­ها به‎صورت نسبی است، طبیعی است که هر واحد با تلاش و بهبود عملکرد ...

[ 11 ] - طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

   در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(FLR) و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و حمل‌و‌نقل، تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور طی سال‌های 1385 تا 1400 پیش‌بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل، از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال‌های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل‌و...

[ 12 ] - تحلیل چندمعیاره رضایت: به‌کارگیری و موارد ضعف MUSA در عمل (مطالعه صنعت بانکداری)

تحلیل چندشاخصه رضایت (MUSA) از جمله تکنیک‌های نوین توسعه داده شده به‌منظور تحلیل رضایت مشتریان، مبتنی‌بر برنامه‌ریزی آرمانی خطی است. این تکنیک به‌منظور غلبه بر ضعف مدل‌های پیشین تحلیل چندمعیاره رضایت، شامل فرض مقیاس فاصله‌ای داده­ها و برازش ضعیف مدل­ها توسعه داده شده است. این تکنیک از داده­های حاصل از قضاوت مشتریان در قالب پرسشنامه رضایت‌سنجی استفاده کرده و همزمان با تبدیل داده­ها به مقیاس فاصل...

[ 13 ] - در جست‌وجوی فنون تعیین روایی

یکی از مهم‌ترین مراحل حساس در فرایند پژوهش، طراحی و تدوین ابزارهای اندازه‌گیری است. ابزار سنجش کارآمد، ابزاری است که هم معتبر و نیز روا باشد. همچنین در بسیاری از پژوهش‌های مدیریتی، پژوهشگران مدل‌های معین که در تحقیقات پیشین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به کار می‌گیرند، یا با استفاده از دانش نوین، مدل تحقیق جدیدی را طراحی و آزمون می‌نمایند. مدل تحقیق کارآمد، مدلی است که از روایی کافی برخوردار با...

[ 14 ] - بکارگیری تکنیک ترکیبی از مدل BSC و ANP برای انتخاب بهترین بسته نرم‌افزاری ERP در صنعت نفت

با توجه به پارامترهایی همچون افزایش جهانی تقاضای نفت، افت طبیعی مخازن، رشد فزاینده داده‌ها و کاهش تدریجی منابع، لازم است شرکت‌های اکتشافی و بهره‌بردار نفت مدیریت امکانات و منابع خود را بهبود بخشند .آرمان مدیریت فناوری اطلاعات در صنعت نفت، تجهیز شرکت‌های نفت به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات روز دنیا در جهت تبادل بهینه اطلاعات و دستیابی به سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه، ایمن، انعطاف‌پذیر و کنترل‌پ...

[ 15 ] - ارائه یک الگوریتم ترکیبی شبکه‌های عصبی- تکامل توام ژنتیک، جهت مساله طراحی مقاوم چند متغیره در مهندسی کیفیت

در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی برای حل مساله طراحی مقاوم با چندین متغیر پاسخ ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده، ترکیبی از شبکه‌های عصبی و تکامل توام ژنتیکی است که در آن شبکه‌های عصبی به عنوان تقریب زننده تابع، نگاشت بین متغیرهای فرایند را تقریب زده و الگوریتم تکامل توام مدل ساخته با هدف مقاوم ساختن متغیرهای پاسخ فرایند، را حل می‌نماید و نتایج این الگوریتم با الگوریتم ژنتیک مقایسه می‌شود. روش پ...

[ 16 ] - Nonlinear Multi attribute Satisfaction Analysis (N-MUSA): Preference disaggregation approach to satisfaction

 Nonlinear MUSA is an extension of MUSA, which employs a derived approach to analyze customer satisfaction and its determinants. It is a preference disaggregation approach, widely welcomed by scholars since 2002, following the principles of ordinal regression analysis. N-MUSA as a goal programing model, evaluates the level of satisfaction among some groups including customers, employees, etcete...

[ 17 ] - Analysing the Bilateral Relationship between Technological Readiness and Innovation of Countries by Considering the Mediating Effect of GDP

During the past decade, the World Economic Forum has published its annual reports in which the Global Competitiveness Index is included. This paper aims to investigate the key factors for achieving an innovation-driven economy. In this paper, we used partial canonical correlation analysis (PCCA) to examine the relationships between key pillars in “efficiency enhancers” and “business sophisticat...

[ 18 ] - طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد

پویایی‌های حاکم بر محیط تجاری واحدهای تولیدی و تعدد عوامل مؤثر بر عملکرد آنها بر لزوم پرداختن به برنامه‌ریزی به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت مورد تأکید بوده است. در این میان برنامه‌ریزی تولید در شرکت‌های تولیدی از مهمترین ابزار موفقیت محسوب می‌شود. در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از شیوه‌های تحقیق در عملیات، مدلی مناسب برای برنامه‌ریزی تولید در صنعت سیم و کابل ارائه داده شود به گونه...

[ 20 ] - مشکلات اندازه‌گیری عملکرد سازمانی نظام های آموزشی: نقش فرد، سازمان و هم افزایی منفی آن‌ها

Background & Objective: The present study aimed to identify the barriers in the current system of organizational performance measurement and determine the educational challenges within the framework of Stufflebeam and Coryn (2014) meta-evaluation model in 14 educational offices in Zanjan province, Iran. Materials and Methods: This exploratory study was performed using a qualitative approach an...

[ 21 ] - تحلیل پوششی داده‌ها به مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده از پرسشنامه، نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای ورودی و خروجی دریافت...

[ 22 ] - سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن‌‌ها به‌صورت گسترده در رشته‌‌های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ هرچند معماری/معماری‌‌سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می‌‌شود. بررسی‌‌ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان‌دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می‌‌خواهیم با مقایسه ...

[ 23 ] - طراحی چارچوب روش‌شناسی چندگانه‌ی تحقیق درعملیات با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

«روش‌شناسی چندگانه» عنوانی است که محققان تحقیق در عملیات انتقادی برای کاربرد همزمان روش‌شناسی‌های مختلف تحقیق در عملیات برای مداخله در هر "موقعیت مسئله" به کار گرفته‌اند. این اندیشمندان بر این باورند که می‌توان ضمن درنظرگرفتن نقاط قوت و ضعف روش‌شناسی‌های مختلف تحقیق در عملیات با توجه به مبانی نظری آنها و علی‌رغم ریشه داشتن در پارادایم‌های متفاوت، این روش‌شناسی‌ها را به صورت مکمل برای بهبود یک م...

[ 24 ] - به ‎کارگیری رویکرد ترکیبی خوشه‎بندی و تجمیع مطلوبیت‎های تمایزگر در تشکیل سبد سرمایه‎گذاری

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه یک رویکرد ترکیبی شامل روش‎های خوشه‎بندی و تجمیع مطلوبیت‎های تمایزگر (UTADIS) در تشکیل سبد سرمایه‎گذاری است. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش K-means، خوشه‎بندی انجام گرفت و با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‎ها تعیین شد. نتایجی که از خوشه‎بندی به‎دست آمد، برای اطلاعات ورودی روش UTADIS استفاده شد و طبقه‎بندی شرکت‎ها شکل گرفت. پس از حل مدل ...

[ 25 ] - ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی

 صنعت بیمه یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و پشتیبان سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می‌شود. صنعت بیمه با تحولاتی مواجه بوده که آن را به سوی رقابتی‌شدن پیش می‌برد. بنابراین، می‌توان گفت شرکت‌های بیمة فعال در صنعت بیمة ایران باید همواره به پایش عملکرد شعب و نمایندگی‌های خود بپردازند. از جمله مشکلات روش‌های ارزیابی سازمان‌ها، تأکید بر شاخصی اصلی، همچنین قضاوت‌های ذهنی است. لذا، در...

[ 26 ] - شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های تهدیدکننده پروژه های نیروگاهی

پروژه‌های بزرگ و پیچیده صنعتی همواره در معرض بروز ریسک‌های مختلف قرار دارد که موفقیت انجام آنها در گرو مدیریت صحیح این ریسک‌ها است. شناخت ریسک و ارزیابی آن از مهمترین فازهای مدیریت ریسک و زمینه‌ساز موفقیت سایر فعالیت‌های آن است چنانچه ریسک‌ها به درستی تعیین نشوند موجب گمراهی تیم مدیریت ریسک و اتلاف منابع سازمان خواهد شد. این مقاله مروری بر روش‌های شناسایی و انواع ریسک‌های تهدیدکننده پروژه‌های ...

[ 28 ] - بررسی تاثیر تغییر نگرش مدیریت از بیش اطمینانی به مدیریت منطقی بر بازده سهام

در شرکت‌های با فرصت‌های رشد پایین، مدیران منطقی به جایگزینی دارایی­ها می­پردازند، درحالی‌که مدیران با اطمینان بیش‌ از حد، با برآورد بیش‌ از حد جریان­های نقدی پروژه­هایی که در واقع خالص ارزش فعلی منفی دارند،اقدام به پذیرش آن­ها می­نمایند.این تفاوت دیدگاه می­تواند تبعات متفاوتی بر سرمایه­گذاری بیش از حد و بالطبع بازده شرکت­ها خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تغییر نگرش مدیریت از اطمینان بیش ...

[ 29 ] - اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیل­دهنده، ارائه مدل مفهومی و اعتباریابی کیفی مدرسه سالم با تاکید بر بعد سلامت سازمانی صورت گرفت. راهبرد این پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل ایجاد مدرسه سالم از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی به ویژه در مدارس بود. برای نمونه­گیری از روش هدفمند استفاده گردید؛ بدین معنی که منابعی انتخاب گردیدند ک...

[ 30 ] - ارائه مدل چندهدفه برای حمل‌ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی)

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه مدلی چندهدفه برای حمل‎ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب برای به حداقل رساندن هزینه‎های حمل‎ونقل و هزینه‎های احداث هاب و لینک با در نظر گرفتن ریسک موجود در حمل‎ونقل مواد خطرناک است. روش: با استفاده از داده‎های واقعی شرکت ملی پخش فراورده‎های نفتی، مدل مکان­یابی هاب ارائه شده در این پژوهش با روش معیار جامع حل شد و تحلیل حساسیت جواب­های مدل روی برخی از پارامترها انجام...

[ 31 ] - Proposing a Model of Co-Creative Participation in Tourism Market

Objective There is a growing interest in the customers’ innovation in the realm of tourism studies. In the new global business ecosystem where individuals, organizations, governments and economy work together as an integrated network, we need a new innovation model. The model should be set at a level in which internal, external, cooperative and co-creative ideas can converge to create organiza...

[ 32 ] - تأثیر توسعه رفتار اخلاقی بر بهبود رفتار حرفه‌ای حسابداران

     ارائه اطلاعات سودمند جهت اخذ تصمیمات اقتصادی هدف حسابداری است. از این ‌رو حسابداران دارای مسئولیت خطیری در برابر جامعه هستند. برجستگی متمایز حرفه حسابداری پذیرش وظیفه نسبت به جامعه و داشتن درجه بالایی از وظیفه­شناسی و صداقت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توسعه رفتار اخلاقی بر وظیفه‌شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی و صداقت حسابداران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر داده­های پژوهش ...

[ 33 ] - الگوریتم معاملات زوجی پربسامد با استفاده از کنترل کیفیت آماری فازی

در دنیای امروز بازارهای سرمایه با توجه به پیشرفت تکنولوژی های کامپیوتری و استفاده از زیر ساختهای فناوری اطلاعات امکان ایجاد سودآوری از طریق معاملات پربسامد را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارائه مدلی است از الگوریتم های معاملات زوجی است که توان ایجاد بازدهی بالاتری را نسبت به الگوریتم های پیشین مبتنی بر هم انباشتگی داشته باشد. در مطالعه پیشینه تحقیقات یکی از محدودیت های الگوریتم م...

[ 34 ] - شبیه‌سازی کشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانه‌های فرماندهی و کنترل با بهره‌گیری از نظریه فازی

در قرون آینده تصور دنیای بدون مسافرت‌های هوایی امری غیرممکن تلقی می‌گردد. همه روزه شرکت‌های هواپیمایی میلیون‌ها مسافر و کالا را بین کشورها و شهرهای مختلف جابجا می‌نمایند. در این فرایند امنیت پرواز هواپیماها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشورهای مختلف برای تامین امنیت خود نیازمند سامانه‌های پیشرفته کشف، شناسایی مراقبت هوافضایی آسمان برای همه اهداف پروازی هستند. در بسیاری از کشورها فرایند کشف با...

[ 35 ] - شناسایی و ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز شهری و تعیین مناطق حساس با ارائه مدلی تلفیقی

امروزه خطوط لوله گاز یکی از کانون‎های حادثه خیز است، به طوری‎که حوادث آن می‎تواند پیامدهای گوناگونی در ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی، مالی، سیاسی و یا زیست‌محیطی داشته باشد. به همین جهت مدیریت و ارزیابی ریسک یکی از مهم‎ترین فعالیت‎ها برای شبکه‎های خطوط لوله گاز طبیعی مخصوصاً در شهرها می‌باشد. این پژوهش یک برنامه جامع ارزیابی کمّی ریسک برای خطوط لوله‎ و شبکه توزیع گاز که از مناطق حساس و پرجمعیت می‎گ...

[ 36 ] - انتخاب پرتفولیوی سهام با روش ELECTRE-TRI: بررسی توان‌مندی‌ها، مقایسه رویکردها و تحلیل حساسیت

در سال­های اخیر مسائل طبقه­بندی چند معیاره به‌عنوان بخشی از حوزه تصمیم­گیری چند معیاره، علاقه پژوهشگران را به همراه داشته است. این مسائل دربرگیرنده توسعه مدل­های تصمیم، برای تخصیص گزینه­ها به طبقات از پیش تعیین‌شده هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی روش طبقه­بندی چند معیاره­ ELECTRE-TRI در یکی از جذاب­ترین مسائل تصمیم، یعنی مسئله انتخاب پرتفولیوی سهام است. در این پژوهش چهار رویکرد مختلف روش E...

[ 37 ] - شناسایی و تحلیل ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت خودروسازی سایپا با بهره‌گیری از مدل کوزو و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA)

صنایع خودروسازی به‌دلیل داشتن زنجیره تأمین طولانی و شبکۀ ارتباطات گسترده میان عناصر متشکلۀ آن با ریسک‌های بسیاری مواجه‌اند. شرکت سایپا (یکی از مهم‌ترین قطب‌های خودروسازی کشور) در سال‌های اخیر درزمینۀ چگونگی شناسایی، اولویت‌بندی و مدیریت ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین خود با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که همواره مقابله با این چالش از اولویت‌های اصلی پژوهش‌های این مجموعه بوده است. هدف...

[ 38 ] - توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

هدف: یکی از روش‎های مطرح در حوزه تصمیم‎گیری چندشاخصه مبتنی بر تئوری مطلوبیت، مدل مطلوبیت جمع‎پذیر (UTA) است که طی زمان با رفع نواقص بسیار توسعه یافته است. از مهم‎ترین مشکلات این روش‎ها عدم توجه به عدم اطمینان مقادیر معیارها و عدم توجه به امکان وجود وابستگی میان معیارهای مختلف است. درباره مشکل عدم اطمینان از انواع مختلف فازی و احتمالی، به‌ترتیب در توسعه‎های مختلف شامل مدل‎های فازی و تصادفی بحث و...

[ 39 ] - طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران

هدف: صنعت نفت مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین صنعت ایران است و در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می‌کند. از آنجا ‌که عنصر اصلی ایجاد و توسعه بهره‌وری، سرمایه انسانی است، توسعه بهره‌وری سرمایه انسانی در این صنعت، می‌تواند در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و اهداف بلندمدت کشور گام‌های بلندی بردارد. در برنامه‌ریزی توسعه بهره‌وری منابع انسانی، مدیران و برنامه‌ریزان این حوزه از یک ‌طرف با پیچیدگی نیروی انسانی ...

[ 40 ] - طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم

هدف: معماری‌سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است. روش: معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر ...

[ 41 ] - Using the Hybrid Model for Credit Scoring (Case Study: Credit Clients of microloans, Bank Refah-Kargeran of Zanjan, Iran)

In any country, commercial banks lay the groundwork for economic growth by collecting national resources and capitals and allocating them to different economic sectors. Optimal allocation of resources is especially important in achieving this goal. Banks with an effective and dynamic system of customer assessment can efficiently allocate their resources to customers regardless of their geograph...

[ 42 ] - مدل سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران: کاربردی از رویکرد پویایی سیستم

صنعت نفت مهم­ترین منبع درآمد دولت و قلّه فرماندهی در اقتصاد است و به دلیل اهمیّت راهبردی، حجم معاملات، رانت­های اقتصادی، تمرکز جریان درآمدها، پیچیدگی و انحصار طبیعی در مقابل فساد بسیار آسیب­پذیر می­باشد. در این پژوهش به مدل­سازی و شبیه­سازی استراتژیک مسئله فساد نظام صنعت نفت با­ هدف سیاستگذاری مبارزه با فساد در افق بیست ساله، پرداخته شده است. بدین­منظور، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم­، متغیره...

[ 43 ] - Designing a Sustainable Supply Chain Model with an Emphasis on Behavioral Factors for Foodstuffs in Kermanshah Province

The purpose of this research is to design a sustainable supply chain model with an emphasis on behavioral factors for foodstuff in Kermanshah province. This is an applied research. The literature review was the outcome of a library study such as books, journals, dissertations, articles, and so on, and the data were collected through a questionnaire which was analyzed by statistical methods. Reg...

نویسندگان همکار

مهناز حسین زاده 6  

Hosein Safari 5  

محمد ابویی اردکان 3  

حامد شکوری گنجوی 3  

عالیه کاظمی 3  

Ahmad Jafarnejad Chaghoshi 3  

عزت الله اصغری زاده 2  

محمد مدرس یزدی 2  

محمد رضا تقی زاده یزدی 2  

علی محقر 2  

عباس عباس پور 2  

میترا فهیمی 2  

محمدرضا صادقی مقدم 2  

Reza Tehrani 2  

مصطفی خواجه 1  

هادی سلامی 1  

نیره اسحق زاده 1  

محمّدرضا اخوان انوری 1  

مصطفی زندیه 1  

مجتبی امیری 1  

حمیدرضا فلاح لاجیمی 1  

لعیا الفت 1  

عادل آذر 1  

ناصر مطهری فریمانی 1  

سعید اهدائی 1  

محمد باقر منهاج 1  

طهمورث حسنقلی‌پور 1  

محمود دهقان‌نیری 1  

سیدعلی رحمتی 1  

Mahmoud Dehghan Nayeri 1  

Mahdi Nikneshan 1  

Seyed Hamid Hashemi 1  

Ahmadnia, Hadi 1  

Rahimian, Hamid 1  

حمید رحیمیان 1  

میر سید محمد محسن امامت 1  

عبدالحسین جعفرزاده 1  

حمید شاهبندرزاده 1  

افسانه دلشاد 1  

حمید رحیمیان 1  

عباس عباس پور 1  

فرشته هدایتی 1  

میلاد محمدی 1  

Ali Akbar Farhangi 1  

Alireza Irani 1  

Sepideh Irani 1  

جواد مسعودی 1  

محمدرضا نیکبخت 1  

سعید فلاحپور 1  

مجتبی دستوری 1  

محمدتقی پرتوی 1  

محمدرضا خراشادی زاده 1  

محمدتقی قندهاری 1  

منصور مومنی 1  

میرسیدمحمدمحسن امامت 1  

محمد قمی 1  

عزت الله عباسیان 1  

لیلی آقایی میبدی 1  

نیما ربیعی سروندی 1  

علی معینی 1  

مهدی شامی زنجانی 1  

Abdollah Nazari 1  

مرضیه صمدی فروشانی 1  

Seyed Reza Hasani 1