طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم

نویسندگان

  • علی معینی استاد، گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد رضا مهرگان استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مهدی شامی زنجانی دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • میترا فهیمی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف: معماری‌سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است. روش: معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر گرفته شد. سپس بر اساس روش‎شناسی تحلیل جامع ریخت‎شناسی که یکی از روش‎شناسی‎های تحقیق در عملیات نرم است، ابعاد/ متغیرها و ارزش‎های/ شرایط مربوط به معماری‎سازی سیستم‎ها تعریف شدند. زمینه ریخت‎شناسی اولیه توسط پژوهشگر و مبتنی بر مبانی نظری معماری‎سازی سیستم تعریف شد. در ادامه، از طریق مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با خبرگان حوزه معماری‎سازی سیستم و استفاده از تحلیل تم، زمینه ریخت‎شناسی نهایی به تأیید رسید. در نهایت مدل ریخت‎شناسی با کمک و همراهی مرکز ریخت‎شناسی سوئد مدل‎سازی شد. یافته‎ها: پس از ارسال مدل به‎کمک نرم‎افزار Carma، ماتریس ارزیابی سازگاری متقاطع بر اساس مبانی نظری معماری‎سازی سیستم و تحقیق در عملیات تکمیل و در اختیار مؤسسه ریخت‎شناسی سوئد قرار گرفت. مدل در دور هفتم نهایی شد. پس از آن، پیکربندی‎ها/ سناریوهای گوناگون از انواع وضعیت معماری‎سازی سیستم‎ها با استفاده از نرم‎افزار Carma تعریف شد. نتیجه‎گیری: طبق نتایج ریخت‎شناسی، روش‎شناسی‎ سیستمی نرم (SSM) بیشترین قابلیت را برای معماری‎سازی سیستم‎ها دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن‌‌ها به‌صورت گسترده در رشته‌‌های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ هرچند معماری/معماری‌‌سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می‌‌شود. بررسی‌‌ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان‌دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می‌‌خواهیم با مقایسه ...

متن کامل

کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل

روش‌شناسی‌های‌ تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل اخلاقی در سازمان‌ها

زمینه: محققان تحقیق در عملیات در مورد نحوه انجام کار در سازمان‌ها به مدیران کمک می‌کنند و تصمیماتشان صرفاً بر مبنای کارایی و اثربخشی ارزیابی می‌شود. در محیط کسب‌و‌کار جهانی امروز، سازمان‌ها با مسائل پیچیده‌ای مواجه‌اند، به‌همین خاطر رویکردهای اخلاقی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله فرایند نوآورانه و نسبتاً جدیدی با عنوان اخلاق گفتمانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. رویکرد اخلاق گ...

متن کامل

چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب در بررسی سیستم‌های اجتماعی

سیستم اجتماعی کاملاً تحت تأثیر پیچیدگی‏های ناشی از ماهیت خود قرار دارد. این سیستم ویژگی‌های سیستم‌های سطوح پایین‌تر خود را به ارث می‌برد؛ ولی ویژگی‌هایی نیز دارد که آن را از سطوح پایین‌تر خود متمایز می‌کند. سؤال اینجاست که این ویژگی‌های یکسان و متمایزکننده چه هستند و چگونه روش‌شناسی‌های مختلفِ توسعه داده شده تا به امروز به این ویژگی‌ها پاسخ گفته‌اند. این مقاله با هدف ارائه تعریفی از سیستم‌های اج...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب‎وکار

ظهور فناوری ارتباطات، مدل کسب‎وکار را به‎منزلۀ واحد تجزیه‎وتحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکت­ها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری، مدل کسب‎وکار مناسب­تری را انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روش­های طراحی مدل کسب­­و­کار و ارائۀ چارچوب پیشنهادی کسب‎وکارها برای پیاده‌سازی طرح‌ها و ایده‌های تازه‎وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنها در بازار‌های داخلی و جهانی است. برای دست‎یابی به...

متن کامل

تحلیلی بر روش‌شناسی مناسب برای تحقیق اجتماعی در سازمان‌های نظامی

امروزه پژوهش­های کیفی به شناخت و فهم پدیده­ها، نهادها، فرهنگ­ها، معانی، تفسیرها و تجربه­های گوناگون انسانی کمک می­کنند. برخی از این نهادها به­سختی در دسترس پژوهشگران قرار می­گیرند  و به­طورمعمول امکان بررسی دقیق آنها به دلایل گوناگونی- مانند دلایل امنیتی و قرار داشتن در محیط­های خطرناک، اجباری و خشن- میسر نیست. سازمان­های نظامی از این دسته از نهادها هستند. به علت دشواری ورود به دنیای سازمان­های...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  207- 232

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023