سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

نویسندگان

  • محمدرضا مهرگان استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • میترا فهیمی دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن‌‌ها به‌صورت گسترده در رشته‌‌های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ هرچند معماری/معماری‌‌سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می‌‌شود. بررسی‌‌ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان‌دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می‌‌خواهیم با مقایسه بنیان‌‌های فلسفی هر دو حوزه در سطح روش‌‌شناختی، مفید بودن رویکردهای تحقیق در عملیات را به‌منظور ایجاد نظریه برای معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان دهیم. بر این اساس با استفاده از منطق حملی، رویکردهای تحقیق در عملیات -تحقیق در عملیات سخت، تحقیق در عملیات نرم و تحقیق در عملیات انتقادی- به‌جز تحقیق در عملیات پُست‌‌مدرن می‌‌توانند ابزار مفیدی برای معماری/معماری‌‌سازی سیستم باشند. بنابراین در اولین گام، گزاره‌‌های حملی معماری/معماری‌‌سازی سیستم و پارادایم‌‌های تحقیق در عملیات استخراج شد و سپس بر اساس منطق حملی با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین برای استانداردسازی در نگارش، از زبان برنامه‌‌نویسی LISP استفاده شد. درنهایت، خلاصه نتایج در قالب سلسله‌مراتب مفهومی معماری‌‌سازی و تحقیق در عملیات و با اقتباس از سلسله‌مراتب مفهومی ارائه‌شده توسط پاول تاگارد ارائه شد. این سلسله‌مراتب مفهومی، بازنمایی از رابطه میان رویکردهای تحقیق در عملیات و معماری‌‌سازی سیستم است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل

کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.

متن کامل

طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم

هدف: معماری‌سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است. روش: معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر ...

متن کامل

شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم

امروزه زنان در زمینۀ کسب‎وکار نقش مهمی دارند و کارآفرینی در رشد اقتصادی کشورها سهم بسزایی دارد. در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان وجود ندارد و فقط در برخی از وزارتخانه­‌ها و نهادهای دولتی، حمایت‌­های محدودی از خوداشتغالی می­شود. این حمایت­ها عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره‌مند می‌­شوند و برای زنان کارآفرین برنامۀ ویژه‎ای وجود ندارد. علاوه ‎بر این ...

متن کامل

روش‌شناسی‌های‌ تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل اخلاقی در سازمان‌ها

زمینه: محققان تحقیق در عملیات در مورد نحوه انجام کار در سازمان‌ها به مدیران کمک می‌کنند و تصمیماتشان صرفاً بر مبنای کارایی و اثربخشی ارزیابی می‌شود. در محیط کسب‌و‌کار جهانی امروز، سازمان‌ها با مسائل پیچیده‌ای مواجه‌اند، به‌همین خاطر رویکردهای اخلاقی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله فرایند نوآورانه و نسبتاً جدیدی با عنوان اخلاق گفتمانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. رویکرد اخلاق گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  243- 265

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023