رضا برادران کاظم زاده

دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات

بالارفتن هزینه سرمایه ای شرکت ها به علت افزایش پیچیدگی تجهیزات و ماشین آلات همچنین محدودیت مالی مصرف کنندگان موجب شده است که ارائه دهندگان ماشین آلات و تجهیزات راههای تامین متنوعی را پیش روی تصمیم گیران قراردهند. بعلاوه، نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاثیر زیادی بر هزینه و سطح عملکرد آنها داشته و از طرف دیگر روش های تامین نیز بر فعالیتهای نت تاثیر می گذارند. از این رو، سازمان ها و شرکت ها برای...

[ 2 ] - پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

 TNA ابزاری است که توسط Unido برای اطمینان از انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی ابداع شده است. از آنجا که این ابزار در مورد نقاط قوت و ضعف زیرساختهای تکنولوژی در چهار زمینه سیاست گذاری، دستگاه های سیاست گذاری، عملکرد سیاسی و قابلیت سیاست گذاری بحث می کند لذا می تواند به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری نیز بکار رود. روش STIP نیز روشی برای ارزیابی تکنولوژی می باشد که با اندکی تغییرات و افزودن گامهایی به...

[ 3 ] - طراحی استوار اقتصادی‌ـ آماری نمودار کنترلی: مطالعة موردی در صنعت خودرو

از مشکلات مهم طرح‌های رویکردهای سنتی طراحی اقتصادی‌ـ آماری نمودارهای کنترلی ناکارآمدی در مواجهه با عدم‌‏قطعیت است. عدم‌قطعیت در پارامترهای مدل‌های اقتصادی‌ـ آماری ممکن است به عدم موفقیت در شناسایی سریع تغییرات در فرایند و تحمیل هزینه‌های بیشتر به سازمان منجر شود. طرح پایش فرایند ماشین‏کاری در صنعت خودروسازی ضرورت توجه به رویکرد استوار نمودارهای کنترلی را بیشتر تبیین کرده است. تحقیق حاضر، طراحی ...

[ 4 ] - توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی

در این نوشتار، به مسئله‌ی تدارک قطعات مورد نیاز یک شرکت خودروسازی از تعدادی تأمین‌کننده در قالب یک مذاکره پرداخته شده است. این مسئله از طریق یک برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی که در آن خریدار به‌عنوان رهبر و تأمین‌کنندگان مستقل به‌عنوان پیرو در سطح پایین به تصمیم‌گیری می‌پردازند، مدل‌سازی شده است. برای حل مدل ریاضی دوسطحی، یک الگوریتم ترکیبی مبتنی‌بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (P‌S‌O-A) پیشنهاد ش...

[ 5 ] - بررسی میزان سازگاری سیستم پشتیبان بازاریابی و روش های حل مسئله در سیستم های مورد استفاده قطعه سازان خودرو

فرآیند جهانی شدن و سرعت پیشرفت­های تکنولوژیک باعث دگرگونی سریع بازارها شده است. موفقیت در بازارهای پر چالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. با این همه، همچنان اکثر شرکت­ها ترجیح می­دهند سرمایه­های خود را به بخش­هایی غیر از بازاریابی اختصاص دهند. میزان به کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در این حیطه بسیار محدودتر از دیگر زمینه­ها بوده و در مواردی نیز که این سیستم­ها توسعه پیدا ک...

[ 7 ] - تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی

بررسی ریسک و بهبود ایمنی سیستم های امروزی به دلیل پیچیدگی های طراحی و عملکردی فراوان آنها، تحلیلی دشوار، پیچیده و هزینه بر است. معیارهای اهمیت در پایایی با شناسایی مهمترین اجزای تأثیرگذار در ایمنی سیستم، نقشی بسزا در افزایش سطح ایمنی سیستم و کاهش ریسک آن با صرف کمترین منابع ممکن را دارند. اما درخت خطا که ابزار پیاده سازی این معیارها است امکان مدل سازی بسیاری از پیچیدگی های سیستم های امروزی را ن...

[ 8 ] - ارائه ی مدلی برای بررسی عوامل تأثیر گذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده

باافزایش نیاز جامعه به افراد تحصیل‌کرده، شیوه‌های سنتی آموزش در بسیاری از جوامع، پاسخ‌گو نیست. یکی از شیوه‌های جدیدی که امروزه در امر آموزش مورد استفاده قرار می‌گیرد «یادگیری الکترونیکی» است. این شیوه، درواقع زیرمجموعه‌یی از آموزش از راه دور است که در آن برای انتقال محتوای دروس و ارتباط میان استاد و دانشجو، از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. با وجود سرمایه‌گذاری‌های وسیعی که در تو...

[ 9 ] - ارزیابی کیفیت خدمات براساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در بخش بهداشت و درمان بیمارستانهای زاهدان

Background and purpose: Hospital is the largest and most important executive unit of healthcare system therefore, full consideration of how to assess its quality is of particular importance. A question is always raised as how to evaluate the quality of the services. The current study seeks to provide a fuzzy model for assessing the service quality in this healthcare sector. Material and method...

[ 11 ] - بررسی سناریوی‌های مختلف اشتراک اطلاعات در زنجیره تامین با استفاده از شبیه‌سازی

As knowledge is power, information is power in supply chains. It (information) provides the decision maker the power to get ahead of the competition, the power to run a business smoothly and efficiently, and the power to succeed in an ever more complex environment. Information plays a key role in the management of the supply chain. but how the different combination of information sharing based ...

[ 12 ] - طراحی یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی پایدار با بازه‌های نمونه‌گیری متغیر برای کنترل تغییرات در میانگین فرآیند

  The performance of an X-bar chart is usually studied under the assumption that the process standard deviation is well estimated and does not change. This is, of course, not always the case in practice and X-bar charts are not robust against errors in estimating the process standard deviation or changing standard deviation. In this paper, the use of an exponentially weighted moving average (EW...

[ 13 ] - نمودارهای کنترل فرایند و زنجیره تحویل

  In this paper the delivery times in the delivery chains is modeled and monitored statistically. The model is developed based on a double warning control chart using Lorenzen and Vance cost function and it is solved by using the Genetic Algorithm approach. The model is tested using the TNT post services data in the United States of America .

[ 14 ] - شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد کیف پول الکترونیک

در این پژوهش با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد تکنولوژی، عوامل و فاکتورهایی که سبب پذیرش و کاربرد هرچه بهتر و موفق‌تر از کیف پول الکترونیک می‌شود شناسایی شده‌اند. مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی–پیمایشی و جامعه مورد نظر آن، میانگین کل مشتریان مراجعه‌کننده به کلیه شعب بانک مورد مطالعه و همچنین کاربرانی است که از خدماتی همچون بلیت الکترونیکی یا سایر روش‌های مبتنی بر کارت برای وسایل نقلیه ع...

[ 15 ] - انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی

مهم‌ترین مشکل مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی انتخاب آرمان با توجه به محدودیت اطلاعات است. در این مقاله، مدل برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی در حالتی که باید گروه بزرگی از تصمیم گیرندگان آرمان‌ها را تعیین کنند، در نظر گرفته شده است. به‌منظور ادغام نظرات و انتخاب آرمان از الگوریتم تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای اعداد فازی شهودی بازه‌یی (I‌V‌I‌F) استفاده شده است. به‌منظور بررسی عملکرد سازوکار پی...