بررسی تأثیر متغیرهای میانی بر افزایش بهره‌وری حاصل از IT در مراکز تحقیقاتی

نویسندگان

  • امیر البدوی استاد بخش مهندسی صنایع- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه تربیت مدرس
  • سید حسام‌الدین ذگردی دانشیار مهندسی صنایع – دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر متغیر های میانی بر افزایش بهره وری حاصل از سرمایه گذاری در it در مراکز تحقیقاتی : مورد کاوی دانشگاه مالک اشتر

از ابتدای به کار گیری فناوری اطلاعات در سازمان ها یکی از مسائل مورد توجه پژوهشگران میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی اطلاعات بر بهره وری سازمان است. محققان در تحقیقات خود به وجود رابطه مشخصی میان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بهره وری سازمان پی نبرده اند . این مساله به "پارادوکس بهره وری" معروف شده است.آنها با رویکرد های مختلفی به بررسی دلایل ایجاد پارادوکس بهره وری پرداخته اند.یکی از این رویک...

15 صفحه اول

بودجه ریزی پژوهشی و تببین تأثیر آن بر بهره‌وری فعالیتهای تحقیقاتی و بررسی راهکارهای اصلاحی

دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارکهای علم و فناوری و سایر مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به عنوان  اصلی­ترین ارکان توسعه علم و فناوری کشورها محسوب می­شوند، زیرا محصولات و برون دادهای این مراکز اعم از سرمایه­های فکری و دانشی و نیز تولیدات علمی و فناوری از مهمترین سرمایه­های کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که از آن به عنوان سرمایه­های نامشهود یاد می­شود. نقش سرمایه­های نامشهود در ج...

متن کامل

تأثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

با توجه به اهمیت نقش بهره­وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره­وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره­وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده­های سری زمانی سال­های (1393-1358) مورد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 2

صفحات  113- 125

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021