احسان عالیخانی

مهندسی فنّاوری اطلاعات ـ تجارت الکترونیک، دانشگاه شیراز

[ 1 ] - ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی

در این نوشتار برای محاسبه‌ی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان در صنعت ماشین‌های راه‌سازی مدلی ارائه شده است. برای این کار سعی شده ابتدا مشتریانِ دارای ویژگی‌های رفتاری یکسان شناسایی و دسته‌بندی شوند. سپس کتب، مقالات و تحقیقات پیشین بررسی، و مدل‌های ارائه‌شده برای محاسبه‌ی ارزش مشتریان در کسب‌وکارهای مختلف شناسایی شد. این مدل‌ها براساس تناسب‌شان با صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی با یکدیگر مقایسه شده و مناسب‌ترین...

نویسندگان همکار