عیسی نخعی کمال آبادی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

[ 1 ] - ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته

چکیده این مقاله مسئله قیمت‌گذاری محصول در زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره‌ای چند محصولی با تقاضای وابسته به قیمت را بررسی می‌کند. هدف، اختصاص مکان برای مرکز جمع‌آوری و دمونتاژ، مسیریابی وسایل نقلیه و سفارش‌دهی مواد به منظور به حداکثر رساندن سود است. در این مقاله یک مدل ریاضی غیرخطی برای حل مسائل در ابعاد کوچک ارائه شده است. از آنجا که مسئله حاضر دارای پیچیدگی سخت است، دو روش ف...

[ 2 ] - توسعه روش‌های حل مساله برنامه‌ریزی دوسطحی خطی بر اساس روش شمارش ضمنی و روش دوگان

با توجه به کاربردهای فراوان مساله برنامه‌ریزی دوسطحی از جمله کاربرد آن در ترافیک، حمل و نقل، اقتصاد و مدیریت زنجیره تامین، حل این مساله درسال‌های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. روش-های متداول برای حل مساله برنامه‌ریزی دوسطحی -که در ادبیات به NP-Hard شناخته شده ‌است- تبدیل آن به تک سطحی بر اساس شرایط بهینگی کاروش – کاهن – تاکر و یا توابع جریمه است. اما مدل‌های حاصله از این روش‌ها بسیار پی...

[ 3 ] - ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

در بین صنایع گوناگون یکی از زمینه‌های بسیار حساس برای سرمایه‌گذاری صنعت هواپیماسازی است، چرا که نیاز به سرما‌یه‌های کلان دارد و با ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های بسیار زیادی روبروست. اما با توجه به اینکه در روش‌های سنتی تأثیر ریسک و عدم اطمینان و همچنین ارزش اختیارات پروژه‌های این صنعت به خوبی در نظر گرفته نمی‌شود، نیاز است تا از مدل‌های متکی بر اختیارات و ریسک متناسب با این زمینه سرمایه گذاری استفا...

[ 4 ] - توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مسأله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها

  در این تحقیق، مسأله زمانبندی تولید سفارش‌های یک سازنده، با معیار کمینه‌سازی زمان بیکاری ماشین‌ها، مدل‌سازی شده و سپس یک رویکردی تحلیلی به منظور حل آن طراحی شد. در مسأله پیشنهادی، تولیدکننده تعدادی سفارش را در ابتدای افق برنامه‌ریزی از مشتریان دریافت می‌نماید، که هر کدام از آنها به دو مرحله عملیات مجزا برای تکمیل نیاز دارند. در راستای کاهش هزینه موجودی هنگام ساخت، محدودیت عدم انتظار بین عملیات...

[ 5 ] - هماهنگی یک زنجیرۀ تأمین دو سطحی با استفاده از قرارداد بیمه، تحت شرایط برگشت کالا از مشتری و تقاضای دو پریودی

یک روش مؤثر برای بهبود عملکرد زنجیرۀ تأمین، ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیرۀ تأمین است. این نوشتار موضوع هماهنگی زنجیرۀ تأمین را با استفاده از قرارداد بیمه بررسی می‌کند. یک تولید‌کننده و یک خرده‌فروش، زنجیرۀ تأمین را شکل می‎دهند که خرده‌فروش با تقاضای احتمالی و برگشت کالا از مشتری روبه‎روست. پذیرش کالای برگشتی از ویژگی‎های بازار رقابتی امروز است و موضوع هماهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این نو...

[ 6 ] - قیمت‏ گذاری یال‏های شریانی شبکه‏ های حمل و نقل شهری با استفاده از برنامه‏ ریزی دوسطحی

استراتژی قیمت‏گذاری خیابانها به عنوان راهکاری مناسب در کنترل تقاضا و روشی برای تأمین هزینه‏های بخش حمل و نقل مطرح است. در این مقاله از یک طرح قیمت‏گذاری که شامل یک مدل دوسطحی است،  استفاده شده‏است. این مدل  در شبکه‏های بزرگ با چندین زوج مبداء- مقصد و چندین یال،  قابل پیاده کردن است. در این طرح تنها به تعدادی از یالهای شریانی شبکه‏های حمل و نقل درون شهری، مفهوم قیمت گذاری  یا عوارض مسیر تخصیص می...

[ 7 ] - A new mathematical model for the closed-loop supply chains considering pricing for product, a fleet of heterogeneous vehicles, and inventory costs

Mathematical models have been used in many areas of supply chain management. In this paper, we present a mixed-integer non-linear programing (MINLP) model to solve a multi-period, closed-loop supply chains (CLSCs) with two echelons consist of producers and customers. In order to satisfy the demands, the producers are be able to order for materials in the beginning of each period for one or more...

[ 8 ] - Price Competition Between Two Leader-Follower Supply Chains, A Case Study

We model a real-world case problem as a price competition model between two leader-follower supply chains that each of them consists of one manufacturer and one retailer. T he manufacturer produces partially differentiated products and sells to market through his retailer. The retailer sells the products of manufacturer to market by adding some values to the product and gains margin as a fracti...

[ 9 ] - Pricing decisions in a two-echelon decentralized supply chain using bi-level programming approach

Pricing is one of the major aspects of decision making in supply chain. In the previous works mostly a centralized environment is considered indicating the retailers cannot independently apply their decisions on the pricing strategy. Although in a two-echelon decentralized environment it may be possible that supply chain contributors have encountered with different market power situations which...

[ 13 ] - بهینه سازی هزینه کل تولید و زمان در سلول رباتیک سه ماشین

In this research, robotic cell scheduling problem with three CNC machines and with an operation on each machine with the purpose of optimizing manufacturing cost and time in S1 cycle has been investigated. To obtain the optimal total cost of production has been used the optimal processing time on machine operation. In this research, robotic cell scheduling is studied in three different situatio...

[ 14 ] - ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته

چکیده این مقاله مسئله قیمت‌گذاری محصول در زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره‌ای چند محصولی با تقاضای وابسته به قیمت را بررسی می‌کند. هدف، اختصاص مکان برای مرکز جمع‌آوری و دمونتاژ، مسیریابی وسایل نقلیه و سفارش‌دهی مواد به منظور به حداکثر رساندن سود است. در این مقاله یک مدل ریاضی غیرخطی برای حل مسائل در ابعاد کوچک ارائه شده است. از آنجا که مسئله حاضر دارای پیچیدگی سخت است، دو روش ف...

[ 15 ] - کاربرد روش دلفی و شیوه‏ی دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به شاخص‏های تأثیرگذار بر چابکی لجستیک بحران

وقوع حوادث غیرمترقبه و فجایع طبیعی و اثرات ناشی از وقوع آن‏ها، جوامع کنونی را ملزم به انجام برنامه ‏ریزی ‏های لازم برای رویارویی و کاهش اثرات مخرب مربوطه نموده است. اگر چه در حوادث کوچک، انجام این کار به صورت تجربی امکان‏ پذیر است و نیاز به ابزار خاصی ندارد اما در حوادث با ابعاد بزرگ‏تر و فجایع طبیعی نظیر سیل، زلزله، حوادث اقتضایی و به ‏ویژه جنگ، به دلیل پیچیدگی عوامل درگیر، انجام آن به‏ صورت ت...