آرمان ساجدی نژاد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

[ 1 ] - توسعه مدل شبیه سازی برای ارزیابی سیستم کانبان تعمیم یافته با سیاست تنظیم پویای تعداد کانبان‌ها

سیستم‌های کانبان یکی از راهکارهای موثر کنترل موجودی در سیستم‌های تولید به‌هنگام هستند. ارزیابی سیستم کانبان که بر اساس مکانیزم کنترل جریان مواد تعریف شده و مقدار و زمان مناسب تولید محصولات را کنترل می‌کند، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این مقاله، روشی جدید برای تنظیم پویای تعداد کانبان‌ها در هر مرحله با توجه به مقدار تقاضای پس‌افت در ایستگاه آخر ارائه شده است. از جمله مزایای روش پیشنهادی، ...

[ 2 ] - زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد

در این مقاله از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای حل مسئله زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌های ریلی تک خطه و دوخطه، استفاده شده است. در رویکرد پیشنهادی، مدل شبیه‌سازی برای تولید برنامه­های زمان‌بندی شدنی بکار گرفته شده است. مدل شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار شیء­گرای ED طراحی شده است. اطلاعات ورودی مسئله شامل نوع بلاک‌ها، ترتیب و موقعیت مکانی ایستگاه‌ه...

[ 3 ] - کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور

Iran’s proper status in the development of science and knowledge at the international level represents the institutionalized decision making system in this sector of the country. Besides, Iran’s strategic documents always emphasize on the formation of a place for the country’s knowledge and technology. Regarding to the development of technologies and IT infrastructures, this paper focuses the t...

[ 4 ] - طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون شهری

با توجه به سهم عمده حمل و نقل همگانی در سفرهای درون شهری، لازم است راهکارهایی جهت بهبود و توسعه این سیستم‌ها از لحاظ کیفی و کمی صورت پذیرد. از دیدگاه کمی لازم است که فاکتورهایی همچون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تعداد ناوگان، افزایش منطقه پوشش و همچنین افزایش زمان خدمات‌رسانی مدنظر قرار گیرند درحالی‌که از دیدگاه کیفی میزان راحتی و آسایش مسافرین، کیفیت تجهیزات و ناوگان استفاده شده و مواردی از این دس...

[ 5 ] - مدلی برای بهینه سازی زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم‌های چند جزیی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این مقاله یک مدل بهینه زمانبندی نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه غیر ادواری برای سیستم‌های چند جزیی (سری - موازی) ، بر مبنای حداکثر قابلیت دسترسی اجزای سیستم (که تعیین بازه بازرسی بهینه را به همراه دارد) ارایه شده است. همچنین در این مقاله علاوه بر تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز سیستم و ارضای سایر محدودیت‌های سیستمی (فعالیت‌های نت و منابع در دسترس)، کل هزینه‌های (مستقیم و غیر مستقیم) مرتب...

[ 6 ] - Simulation based optimization of multi-product supply chain under a JIT system

 It is scientifically challenging to determine the inventory level all through the supply chain in such a way that the desired objectives such as effectiveness and responsiveness of the supply chain system can be obtained. Simulation is a means for solving various problems which cannot be solved by regular exact models such as mathematical ones due to their complexity. The present paper is aime...

[ 7 ] - مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

تعیین چارچوب مدل ارزیابی عملکرد جامع و نیز مشخص‌کردن شاخص‌های کلیدی آن از اهمیت به سزایی در شناسایی وضعیت موجود و نیز ترسیم نقشه راه و برنامه‌ریزی بلندمدت پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برخوردار است که این مهم از اهداف مقاله است. در این مقاله، با در نظر گرفتن جایگاه مأموریت‌ پژوهشی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، منظرهای مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن طراحی شده است. در این پژوهش علاوه بر بهره‌گ...