ارائه مدلی ریاضی برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با رویکرد حداکثر پوششی چنددوره‌ای در مواقع اضطراری

نویسندگان

  • حسن باقری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  • سمانه بابایی مراد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • پرویز فتاحی دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده مقاله:

در این پژوهش مدلی برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تخصیص ماشین‌‌های خدماتی به ایستگاه‌‌ها در دوره‌‌های مختلف و در مواقع اضطراری ارائه می‌‌شود. این مدل با در نظر گرفتن متغیر بودن مقدار تقاضاها و شعاع پوشش تسهیلات (با توجه به شرایط ترافیک و نوع منطقه) در دوره‌‌های مختلف، مدل‌سازی شده است. با توجه به واقعیت، مقدار تقاضای برآورده‌‌شده برای هر نقطه تقاضا در مدل ارائه‌شده، وابسته به تعداد دفعات پوشش نقطه توسط تسهیلات و مقدار تقاضای نقطه تقاضاست. در این مدل، جایگاه ایستگاه‌‌ها در دوره‌‌های مختلف یک‌بار مکان‌یابی می‌‌شود. تعداد ماشین‌‌های خدماتی تخصیص داده‌شده به ایستگاه‌‌های مکان‌یابی شده به‌صورت متغیر و دوره‌ای است و می‌‌توانند در دوره‌‌های مختلف جابجا شوند. در مدل ارائه‌شده هر نقطه‌‌ی تقاضای راهبردی انبارهای مهمات و انبارهای مواد غذایی و غیره) می‌‌تواند به‌عنوان نقطه‌‌ی بالقوه‌‌ای برای استقرار ماشین خدماتی عمل کند. این مدل، مدلی پیچیده است که برای حل آن الگوریتم فرا ابتکاری توده‌‌ی ذرات1 با ماتریس جواب اولیه تلفیقی پیشنهاد شده است. در الگوریتم ارائه‌شده، شیوه جواب اولیه به‌گونه‌ای است که ماتریس مکان‌یابی و تخصیص اولیه و نهایی در یک ماتریس بیان شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج الگوریتم مصنوعی زنبوران2مقایسه شده که هم ازلحاظ کیفیت جواب‌‌ها و هم‌زمان حل نسبت به آن برتری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیلی بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهری نمونه موردی: شهر پیرانشهر

ایستگاه­های آتش­نشانی یکی از مراکز مهم امدادرسانی می­باشند. بدیهی است که خدمات­رسانی به موقع، مستلزم مکانیابی مناسب آن­هاست. شهر پیرانشهر با داشتن یک ایستگاه آتش­نشانی، با مشکلاتی مانند کمبود ایستگاه­ها، عدم توزیع مناسب و عدم مکان­یابی صحیح آن مواجه است. هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع ایستگاه­ها و خدمات­دهی آن­ها و تعیین مکان مناسب برای احداث ایستگاه­های جدید با توجه به نیاز شهر می­باشد. در...

متن کامل

تحلیلی بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهری نمونه موردی: شهر پیرانشهر

ایستگاه­های آتش­نشانی یکی از مراکز مهم امدادرسانی می­باشند. بدیهی است که خدمات­رسانی به موقع، مستلزم مکانیابی مناسب آن­هاست. شهر پیرانشهر با داشتن یک ایستگاه آتش­نشانی، با مشکلاتی مانند کمبود ایستگاه­ها، عدم توزیع مناسب و عدم مکان­یابی صحیح آن مواجه است. هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع ایستگاه­ها و خدمات­دهی آن­ها و تعیین مکان مناسب برای احداث ایستگاه­های جدید با توجه به نیاز شهر می­باشد. در...

متن کامل

ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی

آموزش معلمان در دوره‌های پیش از خدمت و ضمن‌خدمت، یکی از دغدغه­های اصلی نظام‌های آموزشی بوده و هست. در این مقاله با تمرکز روی آموزش‌های ضمن‌خدمت معلمان ریاضی، یک «مدل نظری» برای کم کردن شکاف بین نظریه و عمل (تحقیق و تدریس) ارائه شده است. برای رسیدن به این منظور، ابتدا ضرورت توجه به دوره‌های ضمن‌خدمت معلمان بیان گردیده است. سپس با ذکر کاستی­های موجود در دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت برای معلمان ریاضی ا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  193- 213

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023