ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

نویسندگان

  • حسین نیک بین کارآفرینی دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،قزوین ،ایران
  • علی بدیع زاده دانشکده مدیریت وحسابداری،آزاد اسلامی واحدقزوین ،قزوین ،ایران
  • علی داوری استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و استخراج 346 سازه اولیه از فهم شناختی آنها از مدل کسب وکار موثر، با یاری روش تحلیل محتوا، 37 سازه ثانویه بدست آمد. در مرحله دوم با ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان به منظور نظامند کردن سازه‌های مدل کسب وکار موثر جمع آوری شد. مشارکت نظری این پژوهش بیان چارچوبی از مدل کسب وکارموثردر حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با استفاده از روش شبکه خزانه می‌باشد. این چارچوب می‌تواند برای شروع و توسعه کسب وکار برای کارآفرینان مفید بوده و برای درک مدل کسب وکار موثر در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه مدل کسب وکار و راهبرد محصول در کسب وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

انتخاب نادرست مدل های کسب وکار الکترونیکی، بدون توجه به شرایط محیطی و سازمانی، مهم ترین مانع گسترش تجارت الکترونیک است. آگاهی از این موضوع که چه ارتباطی بین مدل های کسب وکار الکترونیک و راهبردهای گوناگون در خلق، کسب و ارایه ارزش رقابتی وجود دارد اهمیت زیادی برای محققان و مدیران دارد. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین مدل کسب وکار و راهبرد محصول در کسب وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران اس...

متن کامل

مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

در دهه‌ی اخیر شبکه‌های کسب‌و‌کار ارزش قابل توجهی را نصیب فعالان عرصه‌ی کسب‌و‌کار به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط کرده است. از این ‌رو شرکت‌های بسیاری با هدف توسعه‌ی کسب‌و‌کار خود در جهت ایجاد چنین شبکه‌هایی سرمایه‌گذاری فراوانی انجام داده‌اند. در واقع این امر سبب شده تا شرکت‌ها تعامل خود را با یکدیگر بیشتر کرده و از طریق حفظ شایستگی اصلی درون شرکت و تبادل اطلاعات، تجربه و منابع ارزشمند، برای خود ...

متن کامل

ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته

این مقاله با هدف ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران و با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) موردتحلیل قرا گرفته است. ازاین رو پس از سنخ شناسی مدل های کسب وکار خدمات مالی ضمن انجام مصاحبه با تعداد 10 نفر از خبرگان و مدیران صنعت بانکداری کشور در سطوح مختلف طی مرحله کیفی، داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده وپرسشنامه ای طراحی گردیده ...

متن کامل

معیارهای موثر در ارزیابی الگوهای کسب وکار الکترونیکی

فضای شدیداً رقابتی و ماهیت بسیار متغیر دنیای کسب­وکار موجب شده است که سازمان­ ها همواره برای انطباق با محیط و دور نماندن از صحنۀ رقابت در تکاپو باشند. سازمان­ هایی در این عرصه موفق اند که الگوی کسب­ وکارشان پویاست. از آنجایی که نوآوری و ایجاد تغییر در الگو­های کسب­ وکار نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت موجود است، لذا ارزیابی پیش­ نیاز تغییر محسوب می­شود. هدف این مطالعه شناسایی معیارهایی است ک...

متن کامل

ارائه یک مدل برای تدوین استراتژی در شرکتهایی با کسب وکار چندگانه (همراه با مطالعه موردی)

استراتژی در سطح شرکتهای چندرشته ای یا همان "استراتژی مادری " موضوعی است که اخیراً در حوزه برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه شرکتهای چندرشته ای دارای زیرمجموعه های مختلفی می باشند که در فضاهای گوناگون فعالیت می نمایند و با شرایط محیطی مختلفی روبرو می باشند، پس نمیتوان برای همه ی این شرکتها از رویکرد استراتژی یکسانی استفاده نمود. مطالعات نشان میدهد تعداد شرکتها...

متن کامل

کسب و کار الکترونیکی در حوزه سلامت

Background and Aim: The use of electronic operations in health care industry has many positive points such as health care quality improvement, reduction in costs, and increased efficiency. Besides talking about the concept of Mobile Commerce (M-Commerce) as well as its benefits and challenges, the present article presents suitable approaches to benefit more from this new technology in the field...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  137- 159

تاریخ انتشار 2019-01-13

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023