ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

نویسندگان

  • بختیار استادی استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمد اقدسی دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نفیسه سلیمانی استادیار، دانشکده فنی مهندسی- دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده مقاله:

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود ندارد اما می‌توان بر اساس تحقیقات میدانی روی مؤلفه‌ها، میزان ارزش کارکنان در دوره‌‌های مختلف را به دست آورده و مقایسه نمود. اِشکال تحلیل میدانی در آن است که امکان تغییر نتیجه با تغییر نمونه‌‌ها وجود دارد و زمان‌بر است. در این تحقیق سعی شده است روش کمی در قالب یک فرمول ریاضی ارائه شود تا بتوان روند تغییرات ارزش کارکنان را سریع‌‌تر محاسبه نمود. فرمول ارائه‌شده که EVRFM نام گرفته است، از سال آخرین ارتقا و سال استخدام در رابطه EVR، تعداد ارتقا و سال استخدام در رابطه EVF و درصد افزایش حقوق سالیانه در رابطه EVM ساخته می‌شود. برای سنجش صحت فرمول، داده‌‌هایی از هفت شعبه اصلی یک شرکت بیمه خصوصی در شهر تهران جمع‌‌آوری و ارزش کارکنان با فرمول EVRFM محاسبه شده است. از همین جامعه آماری، تعداد 384 نمونه پرسشنامه جمع‌‌آوری شده که ارزش کارکنان را با سه مؤلفه جذب، رضایت و وفاداری سنجیده است. نتایج به‌دست‌آمده از فرمول EVRFM و تحلیل پرسشنامه‌‌ها نشان می‌‌دهد که هر دو روند افزایش و کاهشی یکسانی را در محاسبه ارزش کارکنان طی می‌‌کنند و فرمول EVRFM می‌‌تواند جایگزین مناسبی در سنجش روند ارزش کارکنان باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

مطالعه و بررسی سازه های پرنده نشان می دهد که به دست آوردن حداقل دقت مناسب در محاسبه و تحلیل این سازه ها بطوریکه با خطاهای ساخت سازگار باشد از اهمیت خاصی برخوردار است برای این منظور آزمایشهای متعددی در موسسه آگارد در زمینه سازه ها صورت گرفته که در این مقاله به صورت مختصر نتیجه یکی از آزمایشها که بر روی نمونه ای از بال هواپیما انجام شده ارائه می شود . مهندسین محاسب و طراح سازه هواپیما روشهای مت...

متن کامل

ارائه یک مدل بهینه‌سازی ریاضی چند‌هدفه برای طبقه‌بندی

In this paper we investigate the issues of data classification (as one of the branches of data mining science) in form of multi-objective mathematical programming model. The model that we present and investigate is a MODM problem. First time, based on support vector machine (SVM) idea (To maximize the margin of two groups), a multi-criteria mathematical programming model was proposed for data m...

متن کامل

بررسی مدلهای ریاضی ارائه شده برای محاسبه ضریب رسانش گرمایی نانوسیالات

تحقیقات ماکروسکوپی صورت گرفته در مورد سوسپانسیونهای نانوذرات، حاکی از افزایش غیرعادی و قابل توجهی در انتقال گرما است. نتیجه این تحقیقات بیان مکانیسم هایی بوده است که منجر به نتایج آزمایشگاهی موثرتری شده است. اندازه گیری های اخیر در مورد نانوسیالات نشان می دهد که ضریب رسانش گرمایی با کاهش اندازه ذره، افزایش می یابد. به هر حال چنین افزایشی با تئوری های موجود قابل توجیه نیست. چهار نظریه ممکن در مو...

متن کامل

ارائه یک فرمول بندی المان محدود C1 برای مدل میکرو ورق میندلین-رایسنر

در این مقاله، فرمولبندی المان محدود میکرو ورق میندلین-رایسنر بر اساس نظریه الاستیسیته گرادیان کرنش ارائه می گردد. با توجه به وجود مشتقات مرتبه بالا، جهت ارائه یک فرمولبندی المان محدود استاندارد، باید از توابع درونیابی با پیوستگی  C1 استفاده نمود. براین اساس، شکل کلی ماتریس سفتی و بردار نیروی المان میکرو ورق براساس اصل کار مجازی استخراج شده و سپس فرمولبندی بر روی یک المان چهار ضلعی چهار گرهی با ...

متن کامل

ارائه فرمول جهت محاسبه تعداد سیکل شکست بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه گرم در پدیده خستگی

در این مقاله هدف پیش بینی تعداد سیکل شکست در قطعات آبکاری شده با روکش گالوانیزه گرم با ضخامت های مختلف نازک ابعادی در مقیاس میکرون است. به این منظور قطعات فولادی از جنس Ck45 با استفاده از فرآیند آبکاری با ضخامت های 13، 19 میکرون و با شرایط عملیات آبدهی یکسان روکش گالوانیزه بر روی آن ها قرار گرفته است. با انجام آزمایشات بسیار زیاد منحنی S–N هر نمونه بصورت تجربی بدست آمده است. با استفاده از نتایج...

متن کامل

ارائه مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش ویژه نام تجاری و پیاده‌سازی آن در یک شرکت

سنجش و اندازه‌گیری ارزش ویژه نام تجاری به منظور تعیین جایگاه نام تجاری، همواره از نگرانی‌های شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های ایرانی می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی "ارزش ویژه نام تجاری" و ارائه مدلی ریاضی جهت اندازه گیری آ ن می‌باشد. در این تحقیق علاوه بر نقد و ارزیابی مدل‌های پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه ارزش ویژه نام تجاری ارائه شده است. در اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  101- 118

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023