بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

نویسندگان

  • زهرا آزاده رنجبر کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • علی بزرگی امیری استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

با توجه به وجود تغییرات در شرایط هر زنجیره تأمین، امکان نابهینه شدن طراحی‎های اولیه شبکه‎های زنجیره تأمین وجود دارد. این تغییرات می‎تواند به دلایل گوناگونی مانند تغییر در مقدار یا مکان تقاضا، تغییر در تأمین‎کنندگان، هزینه ها، مالیات‏ها و قوانین دولتی باشد. بنابراین برای منطبق شدن با شرایط جدید لازم است با طراحی مجدد شبکه‎ها به شکل بهینه جدید آن‌ها دست یابیم. این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای مسئله طراحی مجدد زنجیره تأمین ارائه می‎کند. با توجه به اینکه حمل‎ونقل محصولات یکی از مشکلات اصلی نمونه‎های دنیای واقعی است، محدودیت‎های مسیریابی در هر سطح زنجیره در مدل در نظر گرفته شده‎اند. همچنین یک ناوگان حمل‎ونقل ناهمگن و دارای ظرفیت مشخص در یک سیستم ارسال گسسته‎ تقاضا، به ارضای تقاضای انبارها در سطح اول و ارضای تقاضای مشتریان در سطح دوم می‎کند. علاوه بر این به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت تولید کارخانجات زنجیره، بخشی از تقاضا که بیشتر از ظرفیت تولید است از طریق برون‎سپاری تأمین می‎شود. تقاضای برون‎سپاری شده به طور مستقیم به انبار منتقل می‎شود. مدل از طریق یک مثال عددی صحت‎سنجی شده و با تحلیل میزان حساسیت مدل نسبت به برخی پارامترها تغییرات حاصل بر روی هزینه و شکل جدید زنجیره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل زنجیره تأمین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت‌های مالی در تصمیمات مالی

توجه به یکپارچگی تصمیمات مالی و فیزیکی برای رسیدن به رشد پایدار ارزش، امری حیاتی است. دراین‌بین مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر ارزش، با در نظر گرفتن عواملی مانند مدیریت سرمایه در گردش، دارایی‌ها و بدهی‌ها، تلاش دارد به این مهم دست یابد. تصمیمات مرتبط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز نحوه و میزان تأمین مالی، همواره یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که هر بنگاه اقتصادی با آن مواجه است. چنین تصمیماتی ...

متن کامل

تصمیمات مکان یابی ـ تخصیص در یک شبکه یزنجیره ی تأمین چندسطحی با در نظرگیری ارزش خالص فعلی جریان نقدی

در این مطالعه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای تصمیمات مکان یابیٓـ تخصیص در یک شبکه ی زنجیره ی تأمین چهارسطحی بیان شده است. اولین سطح این شبکه ی زنجیره ی تأمین به تأمین کنندگان، دومین سطح به کارخانه ها، سومین سطح به توزیع کنندگان و آخرین سطح آن به مناطق مشتریان اختصاص دارد. در این مدل هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی جریان نقدی شبکه ی زنجیره ی تأمین است. در این شبکه هزینه ی احداث کارخانه...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تصمیمات مکان‌یابی ـ تخصیص در یک شبکه‌یزنجیره‌ی تأمین چندسطحی با در نظرگیری ارزش خالص فعلی جریان نقدی

در این مطالعه یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای تصمیمات مکان‌یابیٓـ تخصیص در یک شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین چهارسطحی بیان شده است. اولین سطح این شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین به تأمین‌کنندگان، دومین سطح به کارخانه‌ها، سومین سطح به توزیع‌کنندگان و آخرین سطح آن به مناطق مشتریان اختصاص دارد. در این مدل هدف بیشینه‌کردن ارزش خالص فعلی جریان نقدی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین است. در این شبکه هزینه‌ی احداث کارخانه...

متن کامل

طراحی الگوی ریاضی مسیریابی موجودی‌ها در زنجیره تأمین با بررسی موردی در شرکت دونارخزر

هماهنگی و یکپارچه‌سازی مراحل و رده‌های مختلف در یک زنجیره تامین، به تعادل مبادلات بین مراکز و دسترسی به عملکرد برتر در آن زنجیره خواهد انجامید[4]. با توجه به رابطه معکوس میان دو دسته هزینه‌های موجودی و هزینه‌های حمل و نقل، مسیریابی موجودی‌ها، به مسأله هماهنگی موثر سیاست‌های بازپرسازی و برنامه‌های توزیع موجودی‌ها در سطح مراکز یک زنجیره تمرکز دارد. در واقع مسیریابی موجودی دو جزء مهم از زنجیره تأم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  1- 23

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023