بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006

نویسندگان

  • سجاد غلامپور دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌­بدنی و علوم­ ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس، طی سال­های 2016-2006 بود. این پژوهش با رویکرد علم­سنجی و با روش تحلیل شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای هیست سایت، نودایکس ال و ووس ویور انجام شد. جامعة پژوهش همة تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت­ بدنی و علوم­ ورزشی بود که در مجلات پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی بازة زمانی موردبررسی نمایه شده‌اند. یافته­های این پژوهش نشان داد که در طول سال­های موردبررسی، تعداد 604 مدرک علمی مربوط به پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌‌بدنی و علوم­ ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس وجود دارد که ازاین‌میان، 487 مدرک درقالب مقاله در 82 مجله منتشر شده‌اند. همچنین، پژوهشگران ایرانی بیشترین همکاری را با پژوهشگرانی از کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا داشتند و همچنین، دانشگاه­های آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و گیلان و نویسندگانی چون رهنما، صلواتی و مظاهری، پرتولید­ترین دانشگاه­ها و نویسندگان در حوزة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بوده­اند. اراضی از دانشگاه گیلان، اسدی از دانشگاه پیام‏نور، گائینی از دانشگاه تهران، محبی از دانشگاه گیلان و رهنما از دانشگاه اصفهان، بیشترین همکاری را با همتایان خود داشته‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تولیدات علمی چشم‌پزشکی ایران در پایگاه استنادی علوم

هدف: تحلیل تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» پژوهشگران ایرانی در پایگاه استنادی علوم روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش علم‌سنجی تولیدات علمی «چشم‌پزشکی» ایران در پایگاه استنادی علوم تحلیل شد. بدین منظور، پس از ورود به محیط رابط کاربر Web of Science، با انتخاب گزینه جستجوی پیش‌رفته و محدوده زمانی تا پایان سال 2016، همه مدارک حوزه چشم‌پزشکی جهان و خاورمیانه بازیابی و نتایج جستجو به حوزه «...

متن کامل

مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای 2000-2009

  مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای 2000-2009     ندا زراعت کار1- نرجس ورع 2- دکتر سید جواد قاضی میرسعید 3   1- کارشناس ارشد گروه اطلاع رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز   2- عضو هیات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز   3- استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز...

متن کامل

بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال های 2016-2012

سابقه و هدف: علم‌سنجی حوزه‌ای نوین در  علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی است که جهت اندازه‌گیری کمّی علوم در سطح ملی و بین‌المللی به منظور رتبه‌بندی نشریات، دانشگاه‌ها و کشورها استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از سال 2012 لغایت 2016 می‌باشد.  مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش علم‌سنجی و منبع گردآوری داده‌­ها پایگاه اسکوپو...

متن کامل

تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین‌المللی

این پژوهش با هدف تحلیل کیفی تولیدات علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی انجام شد. موضوع این تحقیق بررسی تولیدات علمی ایران در حوزه علوم ورزشی در تربیت بدنی از نظر میزان همکاری محققان با دانشگاه‌های داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی، الگوی انتشاراتی نویسندگان، محور موضوعات، مشخص کردن گرایش و زیرشاخه‌های موجود در این رشته است. در تحقیق حاضر از رو...

متن کامل

مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۹

مشارکت پژوهشگران ایرانی در فرآیند تولیدات علمی دندانپزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در فاصله سالهای 2000-2009     ندا زراعت کار1- نرجس ورع 2- دکتر سید جواد قاضی میرسعید 3   1- کارشناس ارشد گروه اطلاع رسانی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز   2- عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز   3- استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز ت...

متن کامل

بررسی و مقایسه میزان استفاده از مجلات فارسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه‌های مادر طی سال‌های 1389-1380

  هدف: میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه­های ما در طی سال­های 1380-1389 بررسی و مقایسه شده است.   روشپژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف، یک پژوهش کاربردی است. از بعد جمع­آوری اطلاعات، توصیفی غیرآزمایشی به روش سندی و تحلیل استنادی است. تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه­های مادر در پایگاه ISC طی س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 49

صفحات  37- 58

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023