بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین

نویسندگان

  • Zaynab Sadaghian La langue française, Faculté de la littérature et les langues étrangères, Université de Tabriz-Iran.
چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی پدیده اجتماعی "آنومی" و بازتاب آن در نوشتار رمان مرگ قسطی نوشته سلین می پردازد. مطالعه این پدیده اجتماعی به ما این امکان را می دهد تا ناهنجاریهای اجتماعی را بررسی و سپس انتقال آن به عناصر زبانشناختی را مطالعه نماییم. شخصیت های این رمان هنجارهای اجتماعی را زیر سوال می برند. به واقع، قهرمان داستان فردینان به لحاظ اجتماعی ناسازگار است. نقطه اوج این عدم سازگاری در عناصر ادبی جلوه گری می کند. سلین با این نوشته منحصر به فرد و انقلابی خود تمام قواعد صوری از پیش پذیرفته را زیر پا می گذارد و اثر به اصطلاح "آنومیک" را خلق می کند. از دیدگاه ژان ماری گویو جامعه شناس فرانسوی که معتقد است پدیده آنومی دری به سوی خلاقیت می گشاید، می توان چنین استنباط کرد که زبان سلین راه را به نوشتار "کارناوالی" و نابهنجار هموار می سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انواع جمله در رمان مرگ قسطی نوشته سلین و کاربرد آن در آموزش زبان فرانسه

مناسب برای پاسخ گویی به نیاز های مختلف زبان آموزان به شمار می رود. استفاده از متون ادبی و کارایی آموزشی آنها برای همگان واضح و مبرهن است. آشنایی با چگونگی کاربرد این متون در کلاس درس از نیاز های اساسی معلم های زبان فرانسه است. رمان با ویژگی های خاص و خصوصیات منحصر به فردش از جایگاهی شناخته شده و ارزنده در زمینه ادبیات برخوردار است و ابزار آموزشی بسیار غنی برای کلاس زبان به شمار می رود. این تحقی...

15 صفحه اول

ترکیب وهم وواقعیت در مرگ قسطی اثر لویی فردینان سلین

مرگ قسطی، دومین رمان بزرگلویی فردینان سلین، روایت ناکامی ها و سر خوردگی های قهرمان داستان در فرانسه و انگلیس قبل از سال 1914 می باشد.از شروع تا پایان اثر، تجربه های فردینان جوان از هر نوعی که باشند تنها یک احساس را برای خواننده باقی میگذارند: سرگردانی انسان در جامعه ای که او را به عقب میزند و باعث له شدن او میشود. این همان احساسی است که مفهوم عنوان اثر به خواننده میدهد : زندگی بدون مرگ وجود ندا...

بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

      محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   سعید سلطانی بهرام، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز   آرمان احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تبریز       چکیده آنومی اجتماعی، معضلی اجتماعی است که در بسیاری از جوامع دیده می‏شود. در یک تأمل آسیب‏شناختی علل و عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند، که متناسب با ویژگی‏ها و اوضاع مختلف جوامع، عوامل گو...

متن کامل

تحلیل اجتماعی آثار سفر به انتهای شب و مرگ قسطی لوئی فردینان سلین

این پژوهش تلاشی لست در جهت تحلیل اجتماعی آثار سفر به انتهای شب و مرگ قسطی لویی فردینان سلین. سفر به انتهای شب، به عنوان نخستین اثر نویسنده، زندگی باردامو قهرمان اثر را در خلال جنگ جهانی اول و دوران بین دو جنگ در فرانسه ترسیم می کند. مرگ قسطی نیز، زندگی کودکی و نوجوانی فردینان راوی اثر را روایت می کند. از این روی در این مطالعه بر آنیم تا با استفاده از روش نقد جامعه شناختی کلود دوشه، که بر مبنای ...

التزام به گونه های کاربردی زبان در ترجمه نگاهی تطبیقی به مرگ قسطی اثر لویی فردینان سلین و ترجمه آن توسط مهدی سحابی

این پژوهش به بررسی گونه­های کاربردی زبان از جمله زبان خودمانی، معیار، ادبی یا متکلف، عامیانه و حتی تا حدودی کوچه و بازار پرداخته است. ابتدا تعاریف روشنی از این گونه­ها اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ به جایگاه تک تک آنها در ترجمه اشاره شده است. از آنجایی که این کار مستلزم داشتن مثال­هایی ملموس است، لذا اثر ادبی مرگ قسطی نوشته  لویی فردینان سلین با ترجمه مهدی سحابی، که در آن گونه­های مختلف زبان به کار رفته، برای بر...

متن کامل

بررسی تطبیقی ترجمه رمان « سفر به انتهای شب » نوشته لوئی-فردینان سلین ، ترجمه فرهاد غبرایی

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ترجمه فارسی رمان «سـفر به انتهـای شـب» اثر لوئی فردینان سلین ترجمه فرهاد غبرایی، با متن اصلی می پردازد. در این پژوهش با استفاده از تئوری نقد ترجمه ها از نظر آنتوان برمن ، ترجمه شناس فرانسوی ، این رمان و ترجمه فارسی آن از جنبه های مختلفی مقابله و بررسی می شود. با توجه به ویزگی خاص سبک این رمان که استفاده از زبان عامیانه، لاتی و کوچه و بازاری است، در این پایان نامه تلا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 27

صفحات  49- 69

تاریخ انتشار 2018-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023