بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله

نویسندگان

  • حامد جمشیدی اول گروه مواد، دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
  • سلمان نوروزی گروه مواد، دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
  • سیامک سیف واحد خدمات مهندسی خوردگی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
  • علیرضا بطایی گروه مواد، دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
چکیده

انتخاب پوشش مناسب برای سطح خارجی لوله‌های انتقال نفت و گاز مهم‌ترین قسمت در ایجاد یک سیستم حفاظتی برای کاهش خوردگی به شمار می‌رود. یکی از مشکلات پوشش‌های خط لوله مسئله جدایش کاتدیک است که در اثر اعمال جریان کاتدی و ایجاد محیط قلیایی در فصل مشترک پوشش-فلز به وجود می‌آید و جدایش پوشش را سبب می‌شود. در این پژوهش به بررسی سه نوع پوشش پلی‎اتیلن سه لایه، پلی یورتان و اپوکسی پودری پیوند همجوشی دولایه پرداخته و خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج آزمون جدایش کاتدی با شبیه‌سازی شرایط بلند‌مدت کاری، دید مناسبی را از رفتار پوشش‌ها در مدت زمان طولانی قرارگیری در سرویس، ارائه می‌دهد. با استفاده از نتایج آزمون‌های مکانیکی، برتری پوشش‌ها در چسبندگی سطح به زیر‌لایه و همچنین مقاومت در برابر ضربه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون سختی نشان داد که میزان سختی نمونه با پوشش اپوکسی پودری پیوند همجوشی دولایه به‎ترتیب نسبت به نمونه‌های با پوشش پلی‎یورتان و پلی‎اتیلن سه لایه به‎میزان 14 و 40% بالاتر بوده است. همچنین نتایج آزمون ضربه و منفذ‌یابی برروی سه پوشش نشان داد که هر سه پوشش مقاومت قابل قبولی در برابر عوامل خارجی را دارند. انجام آزمون جدایش کاتدی در دمای محیط و دمای بالا نشان داد که افزایش دما تاثیر مستقیمی برروی افزایش میزان شعاع جدایش پوشش‌ها داشته است. کمترین میزان شعاع جدایش معادل mm 49/4 در پوشش پلی‎اتیلن سه لایه به‎دلیل ماهیت ذاتی و ضخامت بالای آن مشاهده شد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح لوله و بررسی کارایی پوشش‌های جایگزین

در این مقاله، جهت غلبه بر مشکل جدایش زود هنگام پوشش پلی‌اتیلن سه لایه از سطح، جایگزینی پوشش پلی‌اتیلن سه لایه با سایر پوشش‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس کارایی و کیفیت دو نمونه پوشش پلی‌یورتان و یک نمونه پوشش پلی اوره با اجرای آزمون‌های استاندارد چسبندگی، گسیختگی کاتدی، ضربه، خمش، جذب آب، سختی و استحکام دی الکتریک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون گسیختگی کاتدی این سه ن...

متن کامل

پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

لوله‌های خطوط انتقال پساب بدلیل حضور انواع عوامل تخریبی موجود در فاضلاب در معرض انواع تخریب‌ها، اعم از میکروبی و غیر میکروبی قرار دارند که به جهت جلوگیری از تخریب لوله‌ها و افزایش بازده عملکرد لوله‌ها در محیط پسابی پوشش‌هایی را به عنوان محافظ داخل لوله‌ها اعمال می‌کنند. از جمله پوشش‌های سطوح داخلی لوله‌ها می‌توان به لعاب قطران ذغال سنگ، اپوکسی مایع، اپوکسی پودری، پلی یورتان، پلی آمید و پلی اوره...

متن کامل

تولید و ارزیابی خواص نانوکامپوزیت‌ شفاف سه‌لایه حاوی اپوکسی تقویت شده با نانوفیبرسلولز و نانوفیبرکیتین

در این مطالعه، نانوکامپوزیت سه‌لایه شفاف متشکل از نانوفیبرهای سلولز چوب (WCNF)، نانو فیبرهای سلولز باکتریایی (BCNF) و نانوفیبرهای کیتین (ChNF) به‌صورت جداگانه به‌عنوان لایه‌ی وسط و اپوکسی به‌عنوان لایه‌های رویی و پشتی ساخته شد و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین ابتدا تبدیل به نانوفیلم شده و سپس بعد از جابجایی حلال با اتانول و استون در اپوکسی غوطه‌ور شدند و در ن...

متن کامل

مروری بر ریخت‌شناسی، ساختار شیمیایی و فیزیکی پوشش‌های فوم پلی‌یورتان

امروزه بیش از 75% کل مصرف پلی‌یورتان‌ در جهان به شکل فوم است که بخش قابل توجهی از این فوم‌ها، به‌عنوان پوشش در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید و مصرف این نوع از پوشش‌ها با توجه به قیمت مناسب، سبک‌سازی سازه، سهولت اعمال، چسبندگی عالی به زیرآیند، پخت سریع و آسان در دمای محیط، طول عمر نسبتا بالا، قابلیت برش و شکل‌گیری به انواع و اشکال مختلف و در نهایت خواص مکانیکی مطلوب آن‌ها‌ مانند ا...

متن کامل

بررسی خواص ویسکو الاستیک نانو خاک رس ـ پوشش‌های پلی‌یورتان با جامد حجمی 100 درصد

نانو خاک رس Cloisite 20A به میزان0، 0.5 ، 1 ، 2 و 3 درصد وزنی در محمل پلی‌استر ـ اتر پلی‌ال تحت شرایط یکسان توسط همزن مکانیکی و فراصوت پراکنده شد و سپس با افزودن جزء ایزوسیانات آروماتیک بدون حلال به نسبت استوکیومتری، نانو کامپوزیت‌های با درصدهای وزنی فوق حاصل گردید. با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراکنش لایه لایه‌ای نانو خاک رس در پوشش پلی‌یورتان بدون حلال تأیید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 28  شماره 97-4

صفحات  139- 150

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021