تخمین قابلیت اطمینان‌ تأمین‌کننده در شرایط اختلال با استفاده از شبکه بیزین و با رویکرد فازی

نویسندگان

  • پوریا ناصری دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
چکیده مقاله:

امروزه، تأمین‌کنندگان نقش بسیار مهمی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها دارند. انتخاب صحیح تأمین‌کنندگان می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی مهم در بازار برای شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح شود. ازآنجایی‌که تأمین‌کنندگان رابطه تنگاتنگی با سازمان‌ها دارند و تولید و خدمات نهایی آن‌ها، هم از لحاظ کیفیت و هم هزینه، به تأمین‌کنندگان وابسته است. یکی از راهکارها در شرایط بحرانی و اختلال، استفاده از تأمین‌کنندگان قابل‌اعتماد برای گذر از شرایط بحرانی و تأمین مواد اولیه لازم است. در این مقاله با بررسی اختلالات تأمین‌کنندگان و در نظر گرفتن رابطه موجود بین آن‌ها و با استفاده از روش تحلیل درخت خطا (FTA) و تبدیل آن به شبکه بیزین، قابلیت اطمینان تأمین‌کننده تخمین زده شده ‌است. به علت دقیق‌نبودن اطلاعات ورودی از رویکرد نظریه فازی استفاده می‌شود. در این مقاله برای اعتبار سنجی مدل ارائه‌شده قابلیت اطمینان دو‌ تأمین‌کننده پژوهشکده زیرسطحی اصفهان موردمطالعه قرار گرفته می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تخمین و بهبود قابلیت اطمینان حرکت گلوله ۲۳ میلی‌متری در لوله‌ی سلاح با استفاده از شبکه‌های بیزین و تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی با نظریه‌ی فازی

روند فعلی موجود در صنایع مختلف این نکته را اذعان می‌دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی‌های محصول یا برآورد قابلیت اطمینان آن، از ضروریات هر صنعت است. یکی از محصولات صنایع نظامی گلوله‌های ضدهوایی است که در برابر تهدیدات دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای محاسبه‌ی قابلیت اطمینان و ارتقاء عملکرد سامانه‌ی سلاح مهمات، ابتدا با استفاده از نمودار جریان کارکردی محصول...

متن کامل

مدل سازی قابلیت اطمینان با استفاده از منطق فازی

به کارگیری منطق فازی در فرایندهای عملیاتی دستگاه ها مدتی است که معمول گردیده است.از آنجا که نحوه کارکرد این دستگاه ها به شرایط خرابی آن بستگی دارد، به کارگیری منطق فازی در مهندسی  قابلیت اطمینان دستگاه ها و عملیات نیز غیر منتظره نیست. تا به حال بررسی های مبتنی بر برازش توابع مختلف قابلیت اطمینان بر مبنای منطق دو دویی انجام شده و دستگاه یا کاملاً سالم و یا کاملاً  خراب در نظر گرفته می شده است. اما...

متن کامل

تخمین قابلیت اطمینان سازه ماهواره بر به روش شبکه های بیزین و درخت خطا

شناسایی انواع خرابی سیستم ها به خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبه قابلیت اطمینان آنها قبل از به کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم ها ایفا می کند. از سویی دیگر، تخمین قابلیت اطمینان برخی از سیستم ها مانند اکثر محصولات فضایی به علت فقدان یا کمبود داده بسیار مشکل و بعضًا نشدنی است. روش شبکه های بیزین روش گرافیکی بسیار قوی و کارآ برای تخمین قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده است که م...

متن کامل

مدل سازی قابلیت اطمینان با استفاده از منطق فازی

به کارگیری منطق فازی در فرایندهای عملیاتی دستگاه ها مدتی است که معمول گردیده است.از آنجا که نحوه کارکرد این دستگاه ها به شرایط خرابی آن بستگی دارد، به کارگیری منطق فازی در مهندسی  قابلیت اطمینان دستگاه ها و عملیات نیز غیر منتظره نیست. تا به حال بررسی های مبتنی بر برازش توابع مختلف قابلیت اطمینان بر مبنای منطق دو دویی انجام شده و دستگاه یا کاملاً سالم و یا کاملاً  خراب در نظر گرفته می شده است. اما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  197- 218

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023