تظاهرات چشمی HTLV-1

نویسندگان

  • ابریشمی, مجتبی مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • موسوی, میرنقی مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده مقاله:

چکیده عفونت با ویروس سلول T لنفوتروپیک انسانی( HTLV-1 ) در برخی از مناطق دنیا اندمیک م یباشد که یکی از مناطق شیوع آن در خراسان م یباشد. یکی از درگیری های این ویروس درگیری چشمی م یباشد. تظاهرات شناخته شده چشمی این ویروس شامل انفیلتراسیون بدخیمی در بیماران با لوکمی /لنفوم T سل بالغین، دژنراسیون شبکیه، درگیری نوروافتالمیک، واسکولیت و اگزودا در پریفر شبکیه، کراتو کونژکتویت سیکا - به خصوص در بیماران با میلوپاتی/پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به HTLV-1 ، یوئیت وابسته به HTLV-1 و آسیب قرنیه است. طیف بیماریهای چشمی مرتبط با HTLV-1 در حال گسترش می باشد. بررسی روتین بیماران آلوده به HTLV-1 به دلیل درگیری ایمنولوژیک یا نئوپلاستیک چشمی مهم م یباشد. در این نوشتار تظاهرات چشمی HTLV-1 مرور می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تظاهرات چشمی htlv-۱

چکیده عفونت با ویروس سلول t لنفوتروپیک انسانی( htlv-1 ) در برخی از مناطق دنیا اندمیک م یباشد که یکی از مناطق شیوع آن در خراسان م یباشد. یکی از درگیری های این ویروس درگیری چشمی م یباشد. تظاهرات شناخته شده چشمی این ویروس شامل انفیلتراسیون بدخیمی در بیماران با لوکمی /لنفوم t سل بالغین، دژنراسیون شبکیه، درگیری نوروافتالمیک، واسکولیت و اگزودا در پریفر شبکیه، کراتو کونژکتویت سیکا - به خصوص در بیماران...

متن کامل

تظاهرات چشمی سارکوییدوز

* این مقاله ترجمه‌ای از مجموعه “Focal Point” مربوط به ماه October سال 2014 با عنوان “Ocular Sarcoidosis” می‌باشد. مقدمه      سارکوییدوز، یک بیماری التهابی است که با درگیری گرانولوماتوز غیرپنیری در هیستوپاتولوژی بروز می‌کند. فرآیند ایجاد بیماری سارکوییدوز، پیچیده و با سبب‌شناسی ناشناخته، تظاهرات متفاوتی را از خود نشان می‌هد. تظاهرات متفاوت و تغییرات هیستوپاتولوژیک متعددی در این بیماری بروز می...

متن کامل

سوالات اختلال گردش خون مغز و تظاهرات چشمی

  پرسش‌ها دکتر فیروز میربابایی قفقازی: فلوشیپ قرنیه- بیمارستان لبافی‌نژاد سوالات اختلال گردش خون مغز و تظاهرات چشمی 1) عبارت صحیح کدام است؟ الف- تنها کاهش جریان خون در دستگاه گردش خون قدامی مغز (کاروتید) سبب بروز مشکلات بینایی خواهد شد. ب- طول حملات نابینایی موقت (amaurosis fugax) معمولاً بیش‌تر از 15 دقیقه می‌باشد. ج- نقایص هم‌نام (homonymous) میدان بینایی بدون سایر علام نورولو...

متن کامل

HTLV-1 uveitis

Human T cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is the first retrovirus described as a causative agent of human disease. Following adult T cell leukemia/lymphoma and HLTV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis, HTLV-1 uveitis (HU) has been established as a distinct clinical entity caused by HTLV-1 based on seroepidemiological, clinical, and virological studies. HU is one of the mo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  7- 14

تاریخ انتشار 2010-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023