تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

نویسندگان

  • رحمان آزادی مربی پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • زهرا بهراد کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • سعیده مشکی‌زاده کارشناس، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • شاهرخ کریمی کارشناس، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • عاطفه بهمن‌زادگان کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
  • محمدباقر رضایی استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • محمود نادری کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • مصطفی گلی‌پور کارشناس، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • مهدی میرزا دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • کامکار جایمند دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
چکیده مقاله:

گونه Hypericum از جنس‌های مهم گیاهان دارویی محسوب می‌شود. در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی، چندساله و درختچه‌ای هیپریکوم (گل‌راعی) وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. این تحقیق جهت بررسی میزان ترکیب هیپریسین در 9 گونه گل‌راعی انجام شد. پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی گیاه (جدا کردن گل و برگ) اقدام به تهیه عصاره آن در دو مرحله با حلال‌های کلروفرم و متانول به‌وسیله دستگاه سوکسله گردید و بعد مواد استخراجی توسط دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفتند. فاز متحرک شامل متانول 68%، اتیل‌استات 20% و سدیم هیدروسولفات (1/0 مول) 12% و فاز ثابت، C18 بود. دتکتور مورد استفاده UV بود که در 590 نانومتر تنظیم گردید. اندامهای مختلف گونه H. androsaemum L. به‌طورکلی فاقد ترکیب هیپریسین بودند. میزان ترکیب هیپریسین در عصاره گل گونه H. apricum Kar. & Kir. 061/0% و در عصاره برگ آن 005/0% بود. در عصاره گل H. armenum Jaub. & Spach، 003/0% هیپریسین وجود داشت. برای گونه H. asperulum Jaub. & Spach، میزان هیپریسین در عصاره گل 025/0%، برگ 004/0% و ساقه 003/0% بود. در عصاره گلهای گونه‌های H. hirsutum L. و H. linarioides Boss. 007/0% و  H. vermiculare Boiss. & Hausskn. 005/0% هیپریسین وجود داشت. گونه H. tetrapterum Fries در عصاره گل 083/0%، برگ 014/0% و ساقه 001/0% هیپریسین داشت و گونه H. perforatum L. در عصاره گل حاوی 124/0%، برگ 028/0% و ساقه 003/0% هیپریسن بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه hypericum

گونه hypericum از جنس های مهم گیاهان دارویی محسوب می شود. در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی، چندساله و درختچه ای هیپریکوم (گل راعی) وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. این تحقیق جهت بررسی میزان ترکیب هیپریسین در 9 گونه گل راعی انجام شد. پس از جمع آوری و آماده سازی گیاه (جدا کردن گل و برگ) اقدام به تهیه عصاره آن در دو مرحله با حلال های کلروفرم و متانول به وسیله دستگاه سوکسله گردید ...

متن کامل

تعیین میزان هایپریسین در ۹ گونه hypericum

گونه hypericum از جنس های مهم گیاهان دارویی محسوب می شود. در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی، چندساله و درختچه ای هیپریکوم (گل راعی) وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. این تحقیق جهت بررسی میزان ترکیب هیپریسین در 9 گونه گل راعی انجام شد. پس از جمع آوری و آماده سازی گیاه (جدا کردن گل و برگ) اقدام به تهیه عصاره آن در دو مرحله با حلال های کلروفرم و متانول به وسیله دستگاه سوکسله گردید ...

متن کامل

بررسی محتوای ‍ژنوم و ارتباط فیلوژنی ژن هایپریسین در تعدادی از گونه های گل راعی (.hypericum spp)بومی ایران

گل راعی (hypericum spp.) با نام انگلیسی st. john’s wort، گیاهی است از خانواده hypericaceae که چند سطح پلوئیدی دارد. کاربرد آن در طب سنتی به عنوان مسکن و ضدافسردگی بوده و به عنوان داروی ضدسرطان، ضدهپاتیت و ایدز به کار گرفته می شود که این خواص دارویی به متابولیت ثانویه هایپریسین نسبت داده می شود. جهت شکستن خواب، بذور در معرض برخی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی قرار داده شدند: تیمار شست وشو زیر آب جاری...

اندازه‌گیری میزان ترکیب هیپریسین در برگ و گل 8 گونه Hypericum

مقدمه: گیاه Hypericum از گونه‌های مهم گیاهان دارویی محسوب می‌شود و در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی چند ساله و درختچه‌ای وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. هدف: در این تحقیق با هدف بررسی میزان ترکیب هیپریسین بر روی گل و برگ هشت گونه گل راعی، انجام شد. روش بررسی: پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی گیاه (گل و برگ) اقدام به استخراج عصاره در دو مرحله به ترتیب با حلال‌های کلروفرم و متان...

متن کامل

اثر سالیسیلیک‌اسید و متیل‌جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topas

در این تحقیق اثر سالیسیلیک­اسید و متیل­جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum  perforatum L.)  رقمTopas  بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک­اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل­جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم­باغبانی دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی سا...

متن کامل

بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی

باروری و اوولاسیون تحت تأثیر بسیاری از عوامل هورمونی و دارویی است. یکی از داروهایی که احتمال می‌رود با تغییرات نروترانسمیتری ازجمله دوپامین بتواند بر اوولاسیون اثر بگذارد، هایپریسین می‌باشد. هایپریسین یکی از اجزای اصلی گیاه علف‌چای (Hypericum perforatum L.) می‌باشد. از هایپریسین برای درمان افسردگی استفاده می‌شود که یکی از عوارض مهم آن ایجاد حساسیت به نور است. در این مطالعه تأثیر هایپریسین بر رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 1

صفحات  10- 18

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023