رضایی, محمد باقر

1- اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

[ 1 ] - بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Anthemis cotula L. از استان گیلان

مقدمه: جنس بابونه یا Anthemis از خانواده Asteraceae می‌باشند، که حدود 130 گونه از جنس آن در جهان انتشار دارند، این جنس در ایران 39 گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد. طبق منابع روی این گونه تحقیقی صورت نگرفته است. هدف: هدف از این مطالعه، بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گل و برگ گیاهAnthemis cotula L. از استان گیلان است. روش‌ بررسی: در این بررسی نمونه در اواسط خرداد 1384 از رودبار در استا...

[ 2 ] - بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان

گونه Moringa peregrina (Forssk.) Fiori یکی از گونه‌های قابل رویش در مناطق گرمسیری و بیابانی است که در عرصه وسیعی از مناطق جنوب شرقی کشور در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. گز روغنی یک درختچه بیابانی است که در مناطق با بارندگی بسیار ناچیز رویش داشته و ارزش غذایی، دارویی، زیست محیطی، صنعتی و اقتصادی زیادی دارد. هدف از این بررسی تعیین میزان اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina...

[ 3 ] - تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

گونه Hypericum از جنس‌های مهم گیاهان دارویی محسوب می‌شود. در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی، چندساله و درختچه‌ای هیپریکوم (گل‌راعی) وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. این تحقیق جهت بررسی میزان ترکیب هیپریسین در 9 گونه گل‌راعی انجام شد. پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی گیاه (جدا کردن گل و برگ) اقدام به تهیه عصاره آن در دو مرحله با حلال‌های کلروفرم و متانول به‌وسیله دستگاه سوکسله گردید ...

[ 4 ] - بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo

یکی از رویکردهای نوین برای کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه‌ای قارچ تکمه‌ای Pseudomonas tolaasii استفاده از اسانس‌های گیاهیست. در این ارتباط اثر ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی حاصل از برگ گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر روی باکتری مذکور در شرایط In vitro و In vivo مورد ارزیابی قرار گرفت. عصاره‌گیری از گیاه با حلال‌های آب، متانول، استون و اتانول به روش ماسراسیون به مقدار 3/0گرم بر ...

[ 5 ] - تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

در این تحقیق به استخراج تانن از گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) اقدام گردید. از 21 اکسشن گل‌محمدی جمع‌آوری شده از استانهای مختلف کشور و کشت شده در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اسانس، گلاب، تفاله و پسآب تهیه شد و بعد میزان تانن نمونه‌ها به روش رنگ‌سنجی فولین- دنیس و توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 340 Hitachi در طول موج 760 نانومتر اندازه‌گیری گردید. نتایج ن...

[ 6 ] - ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema)

به منظور بررسی عملکرد سرشاخه گلدار، صفات مورفولوژیک، عملکرد اسانس و روابط بین صفات دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema)، این تحقیق از سال 1378 تا 1383 به مدت 6 سال در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان و با استفاده از بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی اکوتیپ و عامل فرعی سال بود. نتایج نشان داد که بین ...

[ 7 ] - فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.)

در مطالعه حاضر فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سیتوتوکسسیته اسانس لیموترش (Citrus limon L.) مورد آزمایش قرار گرفت. نمای حساسیتی میکروارگانیسم‌ها در برابر اسانس لیمو براساس حساسترین به مقاومترین به‌ترتیب زیر بود: E.coli> K. pneumonia> S. aureus> Streptococcus faecalis> Candida albicans> P. aeruginosa. حداقل غلظت‌های مهارکنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) اسانس تازه تعیین گردید. اسانس،...

[ 8 ] - تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما

التهاب حاد ریوی یکی از عوارض مزمن سپسیس است که در نهایت منجر به مرگ بیماران مبتلا به سپسیس می‌شود. با توجه به عوارض مصرف داروهای ضد التهابی، استفاده از گیاهان دارویی نظیر زیره سیاه (Carum carvi L.) به منظور کاهش آسیبهای ناشی از سپسیس، مورد توجه می‌باشد. در این تحقیق اثر حفاظتی اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه در جلوگیری از آسیب ریوی در مدل تجربی التهاب حاد (CLP= Cecal Ligation and Puncture) د...

[ 9 ] - استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران

دارویی هستند و برای مقابله با ویروسها و سلولهای سرطانی استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ نمونه‌های مختلف گل‌محمدی کشت شده در باغ گیاه‌شناسی ایران (تهران) با منشأ مناطق غربی بود. پنج گرم نمونه تازه گل‌محمدی توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و توسط مخلوط متانول و اسید استیک (90:10) عصاره‌گیری شد. عصاره حاصل به 30 میلی‌لیتر حجم رسانده...

[ 10 ] - بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss.

گیاه Anthemis coelopoda Boiss.، از خانواده Asteraceae و تیره فرعی Radiae می‌باشد. جنس Anthemis دارای گونه‌های مختلفی است که از نظر شکل خارجی تا حدودی شبیه به هم هستند. در این تحقیق به بررسی کمی و کیفی اسانس گونه Anthemiscoelopoda Boiss.که در ایران رویش دارد، پرداخته شده است. جمع‌آوری گیاه از استان گیلان در سال 1382 صورت گرفت. از گل و برگ به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری انجام شد. بازده اسانس در گل...

[ 11 ] - بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان

گیاه دارویی بابونه کبیر با نام علمی Tanacetum parthenium( L.) Schultz – Bip.یکی از مهمترینگونه‌هایدارویی جنوب شرق استان گلستان است که اغلب در مناطق 800 تا 1250 متری حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها، مناطق باز جنگلی، لابه‌لای صخره‌های مناطق پرشیب و حتی داخل مزارع باز رویش دارد. در این تحقیق ضمن مطالعه برخی نیازهای اکولوژیکی و اتنوفارماکولوژیک این گیاه، مواد مؤثره آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. سرشاخه‌ه...

[ 12 ] - تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Menthe piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی مردان ورزشکار طراحی و اجرا شد. بدین منظور20 ورزشکار مرد (با میانگین سنی 4±20سال، قد 5±175 سانتی‌متر، وزن 2/4± 68 کیلوگرم و VO2max، 43/3±21/43 میلی‌لیتر برای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 10 نفری تجربی (استنشاق اسانس الکلی نعناع) و گروه ...

[ 13 ] - رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها

اسانس گیاهان پونه (Mentha spicata L.) و سلمک معطر (Chenopodium ambrosioides L.)، با روش تقطیر با بخار آب استخراج و ترکیبهای آنها با دستگاههای گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شد. سپس فعالیتهای آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی اسانسها مورد سنجش قرار گرفته و تأثیر ضد میکروبی آنها ارزیابی شد. میکروارگانیسمهای مورد پژوهش، E. coli، S. aureus، S. enteritidis ...

[ 14 ] - بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد

در این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان یزد، گیاهان اسانس‌دار تیره نعناع در مناطق مختلف استان شناسایی و فاکتورهای اکولوژیک شامل مشخصات خاک، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، جهت شیب، اقلیم، میانگین بارندگی سالیانه، میانگین درجه حرارت سالیانه، گونه‌های همراه، گونه یا گونه‌های غالب، محل پراکنش، بهترین رویشگاه از لحاظ فراوانی و تراکم مورد بررسی قرار گ...

[ 15 ] - تأثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin

زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان مهم ایران است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اعظم زعفران دنیا را استان خراسان تأمین می‌نماید. از کلاله زعفران خشک به عنوان رنگ، رایحه، و به عنوان دارو در داروسازی استفاده می‌گردد. دراین تحقیق تأثیر شرایط نگهداری کلاله زعفران بر میزان ترکیب کروسین زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در آذر ماه سال 1382 از مزرعه‌ای در منطقه تربت حیدریه جمع‌آ...

[ 16 ] - اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای بیماریزای مهم می‎باشد که طیف وسیعی از عفونتها را ایجاد می‏کند. مصرف روزافزون آنتی‏بیوتیک‏ها علیه عفونت ناشی از این باکتری سبب افزایش مقاومت دارویی در این باکتری شده است و همین امر سبب گردیده تا مطالعات وسیعی بر روی داروهای ضدمیکربی جدید با اثر بخشی بیشتر صورت گیرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ضدمیکربی عصارة هیدروالکلی آویشن شیرازی بر سویة استاندارد ا...

[ 17 ] - ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth

برگ درخت گونه اکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus caesia Benth. از منطقه شمال خوزستان در اواسط اسفند 1382 جمع آوری گردید. روغن اسانسی گیاه به وسیله تقطیر با آب استخراج و به کمک دستگاههای کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS  مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس گیری 0.1 درصد بدست آمد (بر اساس وزن برگ خشک گیاه). 21 ترکیب در اسانس نمونه مورد آزمایش شناسایی شد ک...

[ 18 ] - استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول)

در این تحقیق، نسبت به بررسی میزان ترکیب اولئوروپین، که از ترکیبهای مهم دارویی گیاه زیتون محسوب می‌شود، در برگ 9 رقم زیتون Olea europa L.  با نامهای زیتون بگنیا، زیتون محلی گرگان، زیتون دزفولی، زیتون خشاوی، زیتون خرم آبادی، زیتون دگل، زیتون بربر، زیتون زاهدی و زیتون قرمز کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک در دزفول اقدام گردید. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها در اواسط شهریور 1383، استخراج ترکیب با متانول صو...

[ 19 ] - بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell.

نمونه های دو گونه اوکالیپتوس Eucalyptus stricklandii Maiden  و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. که در منطقه شمال خوزستان کشت گردیده در اواسط اسفند 1382  جمع آوری و به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس گیری و سپس نمونه توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC)  و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفتند.   ترکیبهای عمده در گونه E. stricklandii Maiden  عبارتند از : 1,8-...

[ 20 ] - مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب

در این تحقیق اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill. به روش تقطیر با آب در طرحهای مختلف، جهت بهینه سازی آن، استخراج گردید.  بازده اسانس در طرحهای مختلف کلونجر (0.008 درصد)، میکوئل (0.014 درصد)، A.O.A.C. (درصد 0.012) و در دو طرح جایمند-رضایی، شماره 1 (0.015 درصد) و شماره 2 (0.023 درصد) بدست آمدند.  اسانس توسط دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزی...

[ 21 ] - مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم

به منظور بررسی امکان کاشت پاییزه ویا بهاره گیاهان دارویی رازیانه Foeniculum vulgare، زنیان Carum copticum، انیسون Pimpinella anisumو سیاه دانه Nigella sativa و تاثیر آن بر عملکرد دانه این گیاهان در شرایط فاریاب و دیم، آزمایشی در سالهای زراعی 77-1376 و 78–1377 در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی الموت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد....

[ 22 ] - اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان

گیاهان دارویی از جمله گیاهانی هستند که بشر از آنها استفاده‌های فراوانی برده و می‌برد، ولی کمتر نسبت به بقای آن توجه نموده است. یافتن راهی برای افزایش تولید آنها همیشه مورد توجه بوده است. در این پژوهش سرشاخه گلدار گیاه خلال دندان Ammi visnaga مورد بررسی قرار گرفته است و اسانس آن به روش تقطیر با آب (روش کلونجر) استخراج شده و تاثیر آن بر روی 4 گونه باکتری شامل : Streptococcus viridans  ,  Lactobac...

[ 23 ] - استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L

بررسی ترکیبهای فنلی از عوامل مهم در تحقیقات میوه زیتون می‌باشد، زیرا این ترکیبها دارای پایداری خود اکسایش و خصوصیات اثر گذاری بر اندامهای گیاهی هستند. علاوه براین، آنها دارای خصوصیات داروشناختی، ضد اکسید کننده‌های طبیعی و مانع رشد در تخمیر میوه زیتون هستند.  اولئوروپئین، ترکیب اصلی که باعث تلخی مزه در زیتون است، یک استر هتروسیدیک از اسید النولیک و 3,4-dihydroxyphenylethanol  می‌باشد. در این تحق...

[ 24 ] - مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور

ژنوتیپ‌های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نواحی مختلف کشور جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب  یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نمونه های مربوط به 6 استان مرکزی کشور از نظر صفات مورفولوژیک  مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس، گروه بندی میانگین‌ها و تجزیه همبستگی در ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نت...

[ 25 ] - بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران

ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill) از مناطق مرکزی کشور جمع‌آوری و در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نمونه‌های مربوط به 6 استان از نظر درصد و عملکرد اسانس و نیز از نظر تعداد اجزاء مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگی) در سالهای1380 تا 1382 مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد و عملکرد اسانس استخراج شده به...

[ 26 ] - عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان

در این تحقیق که نهال چهار ژنوتیپ Rosa damascenaاز استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشت و به منظور بررسی مواد معدنی مهم گیاه از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد سال 1382 اقدام به جمع آوری اندامهای گیاه گردید. جهت اندازه گیری عناصر معدنی سدیم, پتاسیم, منیزیم, کلسیم, منگنز, روی, مس, فسفر و ازت از دستگاههای ICP ،  Kjeltc...

[ 27 ] - بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور

گل محمدی با نام علمی  Rosa damascena Mill.  و از خانواده  Rosaceae ، در مناطق مختلف ایران و جهان کشت می گردد. اسانس و گلاب استخراج شده از گل در صنایع عطرسازی، آرایشی و غذایی مصرف گسترده ای دارد. از آنجا که رویش گیاهان در مناطق مختلف تاثیر مهمی روی رشد گیاه و میزان مواد موثر آن خواهد داشت, از این رو در این تحقیق، استخراج اسانس از گل دو ژنوتیپ این گونه از مناطق قمصر (کاشان) B188  و اسکو  (آذربایج...

[ 28 ] - مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس

کربوهیدراتهای طبیعی موجود در گیاهان در صنایع غذایی به لحاظ استفاده به عنوان منبع انرژی و موارد متعدد دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.  آگار ماده ای  ژلاتینی است و ترکیب دی ساکارید Agarobiose، ساختمان عمومی ثابتی از تمام پلی ساکارید های موجود در آگار است. ساختار شیمیایی آگار باعث شده است که آگار ماده بسیار مفیدی برای بیشتر صنایع از جمله صنعت نساجی، دارویی، غذایی و همچنین علوم آزمایشگاهی ...

[ 29 ] - روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L)

گیاه صبر با نام علمی Aloe vera L و از خانواده Liliaceae ، از گیاهان بسیار مهم دارویی می باشد که در نواحی گرم و نیمه گرمسیری می روید. با وجود گونه های بسیار مهمی که این جنس دارا می باشد، ولی از ژل گونه Aloe vera L در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده فراوانی می شود. بنابراین، با توجه به اهمیت زیاد خواص برگ (ژل) گیاه ، تعیین روش مناسب جهت پایداری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نم...

[ 30 ] - بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف

پونه، گیاهی است از تیره نعنا (Lamiaceae) و دارای گونه‌های متفاوت،‌ که ترکیبهای موجود در اسانس آنها بر حسب گونه، منطقه جمع‌آوری، زمان برداشت متغییر است. در این تحقیق گونه پونه سرخ آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya  Rech. f.از دو رویشگاه متفاوت جمع‌آوری و با روش تقطیر با بخار مورد اسانس‌گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. بازده اسانس در هر مورد در حدود یک درصد می‌باشد. سپس اسانسها ب...

[ 31 ] - اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F)

کربوهیدراتها نخستین موادی هستند که از طریق فتوسنتز در گیاه ساخته شده و یکی از گروههای عمده در مواد تغذیه‌ای محسوب می‌شوند. همچنین این مواد در داروشناسی و درمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کربوهیدارتها از جمله گلوکز به طور طبیعی در گیاهان یافت می‌شوند و مورد توجه هستند. بنابراین بررسی کربوهیدراتهای موجود در ژل گیاه صبر از اهداف مهم این تحقیق می‌باشد. پس از جمع‌آوری برگ گیاه صبر Al...

[ 32 ] - Effect of Harvesting Time on Content and Chemical Composition of Essential Oil from Stachys lavandulifolia Vahl (Lamiaceae)

Stachys L. one of the biggest genus of the Lamiaceae family comprises about 200-300 species.  In this research, aerial parts essential oil composition and content of Stachys lavandulifolia Vahl (Lamiaceae)at different stages (vegetative, full flowering and initial fruiting stages) is reported. The oils obtained by water distillation method (Clevenger apparatus) and analyzed by GC and GC/MS. The...

[ 33 ] - تنوع در کربوهیدارت و عناصر معدنی صمغ گون (Astragalus gossypinus Fischer)، جمع آوری شده از شش استان ایران

گیاهان دارویی به عنوان منبع غنی از عناصر معدنی و متابولیت‌های ثانویه، از گذشته‌های دور نقش مهمی را در پیشگیری ودرمان بیماری‌ها ایفا کرده‌اند. در این تحقیق مقادیر تعدادی از عناصر معدنی و کربوهیدرات‌های موجود در صمغ کتیرای شش استان مختلف (آذربایجان غربی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، کرمان و اصفهان) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع‌آوری صمغ کتیرای گون‌سفید (Astragalus gossypinus Fischer) دربازه...

نویسندگان همکار

کامکار جایمند 13  

محمدحسن عصاره 4  

محمود نادری حاجی باقرکندی 3  

زهرا آبروش 3  

ولی‌‌اله مظفریان 2  

سعیده مشکی زاده 2  

ایرج رسولی 2  

عبدالامیر علامه 2  

سیدرضا طبائی عقدائی 2  

جایمند, کامکار 1  

فاطمه سفیدکن 1  

مهدی فرحپور 1  

هاشم کنشلو 1  

رحمان آزادی 1  

زهرا بهراد 1  

مهدی میرزا 1  

کامکار جایمند 1  

نادر حسن‌زاده 1  

ندا انصاری دزفولی 1  

سیدرضا طبایی‌عقدایی 1  

بهلول عباس‌زاده 1  

محمدرضا جلالی ندوشن 1  

حسین خلفی 1  

سیدرضا طبایی عقدایی 1  

غلامرضا ناصری 1  

معصومه مازندرانی 1  

محمدعلی آذربایجانی 1  

مسعود تقی‌زاده 1  

عباس زارع‌زاده 1  

علی میرحسینی 1  

اکبر نجفی آشتیانی 1  

حوریه صادری 1  

پرویز اولیاء 1  

ابراهیم شریفی عاشورآبادی 1  

احمد اکبری‌نیا 1  

اکبر نجفی آشتیانی 1  

علی اشرف جعفری 1  

محمد مهدی برازنده 1  

معصومه مازندرانی 1  

Abdolbaset Mahmudi 1  

Fatemeh Nejadhabibvash 1  

Kamkar Jaimand 1  

آزاد مینائی 1  

امیر رحیمی 1  

جعفر پژوهان 1  

سونیا امینی 1