ولی اله مظفریان

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

[ 1 ] - یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae، تیره Asteraceaeاز ایران

یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae تیره Asteraceae با نام Helichrysum kermanicum برای ایران و جهان گیاهشناسی شرح داده شده، تصویر آن ارائه گردیده است. صفات تاکزونومیک گونه‌ مذکور به عنوان گونه ای منحصر در میان دیگر گونه های این جنس )با داشتن فقط یک کپه) در ایران شرح داد ه شده است.

[ 2 ] - یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران

یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران برای علم گیاه‌شناسی شرح داده شده، تصویر آن ارائه می‌گردد. ویژگی ریخت شناسی گونه مذکور و تصویر آن نیز ارائه می‌گردد و با گونه‌های مجاور مقایسه می‌گردد.

[ 3 ] - سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

3 گونه جدید برای جهان گیاهشناسی شرح داده شده، تصویر آنها ارائه می‌شود. همچنین 2 گزارش تازه برای ایران تشخیص داده شده است. گونه‌های جدید عبارتند از: Centaurea procera (Compositae), Convolvulus elymaiticus (Convolvulaceae), Scrophularia elymaitica (Scrophulariaceae). و گزارش‌های تازه عبارتند از:  Capparis spinosa L. var. leucophylla (DC.) Boiss. (Capparaceae) and Ephedra transitora Riedl (Ephe...

[ 4 ] - چهار گونه جدید برای دانش گیاهشناسی از استان ایلام، ایران

در طی مطالعات انجام شده در فاصله سالهای 1383-1386 در استان ایلام، واقع در جنوب غرب ایران، پوشش گیاهی نقاط بسیاری مورد بازدید و جمع‌آوری و شناسایی قرار گرفت. حدود 1000 گونه گیاهی از این استان شناسایی گردیده است که در میان آنها 4 گونه جدید برای جهان گیاهشناسی تشخیص داده شده است که عبارتند از: Echinops quercetorum (Compositae: Echinopeae), Erysimum elymaiticum (Brassicaceae), Gypsophila elymaitica...

[ 5 ] - یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

در طی مطالعات انجام شده و جمع آوری گیاهان از کوه سیاهلان در منطقه الموت قزوین قریب به 350 گونه گیاهی جمع آوری و شناسایی گردید، از میان آنها یک گونه از جنس .Lathyrus L برای جهان گیاهشناسی و ایران جدید است که شرح داده می‌شود و تصویری از آن نیز ارائه می‌گردد. این گونه با داشتن دو زایده لبه مانند در بالای ناخنک درفش به خوبی تمییز داده می شود.

[ 6 ] - گونه جدید از جنس گون از ایران

نمونه‌های جمع‌آوری شده هرباریوم مرکزی ایران نامگذاری شدند. از میان نمونه‌های جمع‌آوری شده گونه A. mehranensis  به عنوان گونه جدید شرح داده می‌شود. گونه‌ جدید به همراه دیاگنوز، شرح و تصویر کامل گیاه ارائه می‌شود و با نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقایسه گردیده است. نمونه تیپ در هرباریوم مرکزی ایران نگهداری می شود.  

[ 7 ] - بررسی فلور منطقه درمیان در استان خراسان جنوبی

حوزه آبخیز فورک و درمیان در شمال شرق استان خراسان جنوبی واقع شده است. وسعت کل منطقه 11137 هکتار به صورت کوهستانی، دارای آب و هوای نیمه خشک و دارای متوسط بارندگی 250 میلی‌متر در سال است. در این بررسی فلوریستیکی، 268 گونه گیاهی متعلق به 194 جنس و 47 تیره از این حوزه جمع‌آوری و شناسایی شد. بزرگترین تیره در منطقه، تیره کاسنی ((Asteraceae با 44 گونه و34 جنس و بزرگترین جنس‌ها از نظر تعداد و گونه، جنس...

[ 8 ] - مطالعه فلور مراتع منطقه قیصری کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری

بررسی فلور گیاهی هر منطقه دارای اهمیت است، زیرا فهرست گیاهان، شناسنامه‌ای از پتانسیل‌های آن منطقه محسوب می‌شود. منطقه قیصری با مساحت 9816 هکتار در غرب استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. هدف پژوهش حاضر معرفی فلور، شکل زیستی و گونه‌های در معرض خطر این منطقه است. عملیات برداشت میدانی در سال‌های 1388 و 1389 در منطقه اجرا شد. سپس، نمونه‌های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه‌ای جم...

[ 9 ] - مطالعه تبارشناسی داده‌های ریخت‌شناختی و ارزیابی روند تکاملی این صفات در جنس کمای (Ferula L.) ایران

جنس کما (Ferula L.) متعلق به تیره‌ چتریان (Apiaceae)، قبیله Scandiceae شامل حدود 170- 187 گونه است. در این مطالعه، وضعیت فیلوژنی این جنس در ایران و در مفهوم وسیع با استفاده از تحلیل کلادیستیک (تبارشناسی) داده‌های ریخت‌شناختی کدبندی شده و به روش تحلیل امساکی (Maximum Parsimony) و با استفاده از نرم‌افزار Win-PAUP* نسخه 4.0b10 بررسی شد. به‌علاوه، روند تکاملی 33 صفت ریخت‌شناختی این جنس با استفاده ا...

[ 10 ] - بررسی فلور منطقه سارال استان کردستان

منطقه سارال با وسعت 1000 کیلومتر مربع، در استـان کردستان و شمال‌غرب شهر سنندج واقع شده است. مرتفع‌ترین نقطه محدوده مطالعاتی قله کوه شیخ‌بیان با ارتفاع 2895 متر از سطح دریا و پست‌ترین آن روستای دویسه با ارتفاع 1600 متر از سطح دریا است. نتایج حاصل از مطالعات ترکیب رُستنی‌ها، وجود 536 گونه گیاهی متعلق به 285 جنس و 59 تیره را نشان می‌دهد. بزرگترین تیره‌های گیاهی از نظر تعداد گونه، تیره‌های پروانه آس...

[ 11 ] - بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف

گونه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. نوعی گل‌گندم چندساله است که در مناطق شمال و شمال‌غربی کشور پراکنش دارد. اندام هوایی گیاه در مرحله گلدهی در پایان خرداد 1390 از مناطق فیروزکوه، قائم‌شهر و جاده چالوس جمع‌آوری گردید. اندام‌های گیاهان تفکیک شده و در دمای محیط خشک شده و بعد به ذرات کوچک آسیاب شدند. نمونه ساقه همراه برگ و گل‌آذین به تفکیک با روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شد. برای جداسازی و شناسایی...

[ 12 ] - تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

گونه Hypericum از جنس‌های مهم گیاهان دارویی محسوب می‌شود. در حال حاضر در ایران 17 گونه گیاه علفی، چندساله و درختچه‌ای هیپریکوم (گل‌راعی) وجود دارد که سه گونه آن انحصاری ایران هستند. این تحقیق جهت بررسی میزان ترکیب هیپریسین در 9 گونه گل‌راعی انجام شد. پس از جمع‌آوری و آماده‌سازی گیاه (جدا کردن گل و برگ) اقدام به تهیه عصاره آن در دو مرحله با حلال‌های کلروفرم و متانول به‌وسیله دستگاه سوکسله گردید ...

[ 13 ] - شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای)

گیاهان بومی و اندمیک، ذخایر توارثی گیاهی هر منطقه محسوب می‌شوند و به دلیل دارا بودن صفات مرفولوژیکی مطلوب، مقاومت به آفات و امراض و سازگاری به شرایط اکولوژیک از اهمیت خاصی برخوردارند. این تحقیق با هدف شناسایی گیاهان دارویی از فلور ارسباران، حوضه مردانقم چای و مطالعه دانش بومی مردم محلی مرتبط با گیاهان دارویی و عوامل مؤثر بر آن، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از شناسایی فلور منطقه و ...

[ 14 ] - شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn.

جنس Bunium با نام فارسی زیره در ایران 14 گونه دارد. اغلب این گیاهان دارای غده زیرزمینی بوده و در دامنه‌های کوهستانی و اراضی زراعی می‌رویند. تنها گونه شناخته شده جنس زیره در ایران که جایگاه ارزشمندی در صادرات و صنایع داخلی دارد B. persicum است که اسانس آن حاوی کومین‌آلدئید و آلدئیدهای ترپینن می‌باشد. در این تحقیق به منظور تعیین نوع و درصد ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر B. cylindricum...

[ 15 ] - بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss.

گیاه Anthemis coelopoda Boiss.، از خانواده Asteraceae و تیره فرعی Radiae می‌باشد. جنس Anthemis دارای گونه‌های مختلفی است که از نظر شکل خارجی تا حدودی شبیه به هم هستند. در این تحقیق به بررسی کمی و کیفی اسانس گونه Anthemiscoelopoda Boiss.که در ایران رویش دارد، پرداخته شده است. جمع‌آوری گیاه از استان گیلان در سال 1382 صورت گرفت. از گل و برگ به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری انجام شد. بازده اسانس در گل...

[ 16 ] - Two new species and two new records of Apiaceae from Iran

Angelica urumiensis Mozaff. and Eryngium iranicum Mozaff. are described as new species from Iran. Aphanopleura trachysperma Boiss. and Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Gordon) Čelak are reported as new records from Iran.

[ 17 ] - معرفی فلور، شکل‌ زیستی و انتشار جغرافیایی عناصر گیاهی منطقه حفاظت شده هلن در استان چهار محال و بختیاری

فلور هر ناحیه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در گذشته است. هدف از مطالعه حاضر، معرفی فلور، شکل زیستی و گونه‌های در معرض خطر منطقه هلن است. این منطقه با مساحت 40231 هکتار در غرب استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در منطقه، 392 گونه گیاهی متعلق به 67 تیره و 267 جنس وجود دارد. تیره‌های Compositae، Labiatae و Papilionaceae به ت...

[ 18 ] - Ethnobotanical Applications and Their Correspondence with Phylogeny in Apiaceae-Apioideae

The Apiaceae family includes some of the most known medicinal, food and spice species in the world some of which have been used by humans since antiquity. Local people in different regions use many species of the family but the information regarding their uses is scattered. Traditionally used species are good candidates for bioprospecting. Combining traditional uses with phylogenetic data helps...

[ 19 ] - The effect of fire on vegetation diversity indices, a case study: Sirachal research station

Fire affects vegetation and changes plant succession. In this paper, the vegetation of Sirachal Research Station, which burned in the summer of 2014, was studied and compared with the unburnt areas, based on biodiversity indices. The research was implemented as a factorial experiment in a completely randomized design. First, on the basis of physiognomy, the area was divided into three parts: sh...