راهبرد مشارکت برند با توجه به نگرش مشتری؛ محصولات لپ تاپ، گوشی همراه و خودرو

نویسندگان

  • خبات نسائی دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
چکیده مقاله:

مشارکت در برند می­تواند علامت­ خاصی برای مشتریان باشد که در تحقیقات کنونی و به خصوص محصولات راهبردی چون خوردرو کمتر به آن توجه شده ­است. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش و انتظارات مشتری از مشارکت برند در ابعاد مهمی چون قیمت گذاری، مسئولیت، شهرت و انتخاب برند انجام گردیده ­است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و ابزار پرسشنامه­ ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مدیریت و صنایع دانشگاه­های سراسری تهران بوده­اند که تعداد نمونه 370 نفر می­باشد. نوآوری خاص تحقیق نیز در بررسی نحوه نام­گذاری برند برای محصولات با برند مشترک بوده ­است. روایی محتوای پرسشنامه به صورت صوری بررسی شد و ضریب آلفا کرونباخ برای پایایی 0.822 بوده است. به عنوان نتیجه می ­توان گفت یکی از روش­های تقویت برند در میان مشتریان برای برندهای همکار و برای به نمایش گذاشتن قدرت کارکردی و کیفیتی تولیدات برای برندهای اصلی، استفاده از محصولات با برند مشترک می­باشد. در حال حاضر مشارکت در محصول گوشی همراه از بعد تناسب، تکمیل کنندگی و عقلایی بودن بسیار مناسب است. همچنین شهرت بیشتر مهم­ترین دلیل برای انتخاب برند به عنوان برند اصلی است. از سوی دیگر، در برندگذاری توجه به مشخص بودن شرکت­های مشارکت کننده در نام محصول مشترک، به شدت تاکید می­گردد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی های تلفن همراه

شدت رقابت در بازارها و اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده تا آن ها به تدریج به سمت ایجاد، حفظ و ارتقای رابطه با مشتریان گام بردارند و بر اساس یافته های پژوهشگران، بازاریابی رابطه-مند یکی از بهترین روش ها است.طرح مفهومی این مقاله که تقریباً 9 ماه به طول انجامیده است برآن است تا تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک شده را بر وفادار...

متن کامل

بررسی نگرش مشتری در مورد اهداف و ابعاد مشارکت برند

اتحاد برند یا مشارکت برند یک راهبرد بالقوه است که که به دو برند این امکان را می­ دهد که با ترکیب نام­ هایشان با یکدیگر، اثرات مثبتی را کسب کنند. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مشتریان از مشارکت برند انجام شده­است. برای این منظور پژوهشگران با بررسی ادبیات نظری در این زمینه، بررسی خود را بر ابعاد نقش،هدف، مسئولیت، مالکیت و پیشنهاد دهنده مشارکت قرار داده­اند. پرسشنامه با طیف هفت گانه ابزار اصلی جمع­ ...

متن کامل

بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی بر خط (محصولات گوشی تلفن همراه و لپ تاپ)

در این پژوهش به بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی بر خط بر قصد خرید با میانجی گری آگاهی از برند و تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. در دنیای امروزه شبکه های اجتماعی نقش پررنگی را بازی می کنند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارهستند و به همین دلیل در حال گسترش هستند ولذا پیش بینی می شود در آین...

بررسی تأثیر علائم بیرونی کیفیت بر کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا با درگیری ذهنی بالا ( مورد مطالعه: لپ تاپ)

چکیدهامروزه، افزایش رقابت در عرضه محصولات و پیچیدگی کالاها باعث عدم تقارن اطلاعاتی میان خریداران و تولید کنندگان شده است که در نهایت منجر به انتخاب نامطلوب کالاها از سوی خریداران خواهد شد. بنابراین، نقش عوامل بیرونی که مستقل از ویژگی‌های واقعی محصولات عمل می‌کنند در درک سطح کیفیت محصولات و قصد خرید مصرف‌کنندگان بیش از پیش حائز اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 28

صفحات  91- 105

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023