روشی برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با تعریف نو از اندازه‌های باور در نظریه دمپستر شافر

نویسندگان

  • رضا توکلی مقدم استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • عین اله پاشا استاد، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • فرشته خلج دانشجوی دکتری، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مهران خلج استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد رباط‌کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

تابع تشخیص یا تابع جرم احتمال، نقش مهمی را در نظریه دمپستر‌شافر ایفا می‌کند. بر اساس این تابع، می‌توان اندازه‌های باور و امکان را برای بیان اطلاعات ناسازگار، متناقض، ناکافی و نامطمئن به دست آورد. معمولاً این اندازه‌ها توسط چندین کارشناس ارائه شده و قابل‌اندازه‌گیری با مقادیر دقیق احتمالی نیستند. در این مقاله، روش تصمیم‌گیری جدیدی برای حل مسائل چندمعیاره، بر اساس تابع تشخیص و اندازه‌های باور، پیشنهاد شده است. سه عنصر اصلی در نظر گرفته‌شده در تابع تشخیص شامل 1- درجه یا اندازه باور از درستی، 2- اندازه عدم باور از نادرستی گزینه و 3- میزان یا درجه عدم قطعیت باور درباره گزینه موردنظر در مجموعه کل گزینه‌ها است. در روش پیشنهادی، فاصله بین اندازه‌های باور توسط کارشناسان متعدد بیان شده و فاصله آن تا حالت ایده­آل، با استفاده از عملگرهای بیشینه و کمینه محاسبه می‌شود. از فاصله به‌دست‌آمده می‌توان به‌عنوان اندازه بهینه بین هر گزینه و گزینه ایده­آل به منظور رتبه‌بندی و انتخاب مطلوب‌ترین گزینه استفاده کرد. در این روش، وزن معیارها و وزن سه عنصر تعریف‌شده تابع تشخیص در فرآیند تصمیم‌گیری موردتوجه قرار می­گیرد. در انتها نیز دو مثال کاربردی برای روش پیشنهادی ارائه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است. این روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینه ها و با منطق ریاضی ساده اما قوی و مستدل طراحی شده است. یکی از مهمترین و مشخص ترین مزایای این روش قابل فهم بودن محتوا و سادگی فرایند و الگوریتم آن می باشد. محاسبات این روش با توجه به نگاه جدیدی که از لحاظ هندسی به این گونه مسائل می شود پیچیدگی و تنوع چندانی نداشته و از دیگر مزایای آن می توان به...

متن کامل

روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت

بسیاری از مسائل مطرح در زمینه هوش مصنوعی را می توان به صورت مسائل ارضای محدودیت1 توصیف کرد. این مسائل با استفاده از مجموعه ای از متغیرها و تعدادی محدودیت بر روی مقادیری که این متغیرها می توانند اختیار کنند، تعریف می شوند (در این نوع از مسائل از واژه برچسب نیز برای اشاره به مقدار یک متغیر استفاده می شود و لذا به آنها مسائل برچسب دهی سازگار2 نیز اطلاق می شود). حل این مسائل مجموعه ای از مقادیر منح...

متن کامل

سنجه عدم قطعیت مجموع متقابل در نظریه دمپستر شافر

یکی از چالش های موجود در نظریه دمپستر شافر، محاسبه مقدار عدم قطعیت در این نظریه است. تاکنون سنجه هایی مانند سنجه عدم قطعیت مجموع (au) و سنجه ابهام (am) به عنوان ابزارهایی جهت اندازه گیری عدم قطعیت ارائه شده اند. اما این دو سنجه دارای نواقصی هستند. سنجه au تمام شرایط یک سنجه عدم قطعیت را داراست اما نسبت به تغییرات شواهد حساس نیست. سنجه am نیز یکی از شرطهای لازم برای سنجه های عدم قطعیت مجموع یعنی...

توسعه رویکرد تحلیل مـؤلفه‌های اصلی برای حل مسائل تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با معیار‌های وابسته

فرض اساسی در برخی از روش‌های حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره، استقلال آماری معیارها است که نقض آن منجر به حصول نتایج نادرست خواهد شد. این در حالی است که در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، اغلب معیارها به یکدیگر وابسته هستند. در این مقاله، رویکردی بر اساس خاصیت مستقل‌سازی روش تحلیل مـؤلفه‌های اصلی، برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره در حالت وجود معیارهای وابسته، پیشنهاد شده است. در رویکرد جدید با دخا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  137- 157

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023