روش تجزیه‌وتحلیل پایدار با استفاده از شبیه‌‌سازی مونت‌کارلو برای حل مسئله دوهدفه مکان‌‌یابی تسهیلات ظرفیت‌‌دار چندمحصولی و چند‌‌منبعی در لجستیک سبز

نویسندگان

  • فروغ معین مقدس استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
  • مهسا جهانگرد کارشناسی‌‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مسئله مکان‌‌یابی تسهیلات یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین مباحث در حوزه‌‌ مسائل تصمیم‌‌گیری است. کاهش هزینه‌‌ها همواره یکی از اصلی‌‌ترین اهداف این مسائل بوده است. در سال‌‌های اخیر با افزایش نگرانی‌‌های زیست‌محیطی، توجه به انتشار گازهای مضر و آلودگی‌‌های ناشی از آن‌ها به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای تأثیرگذار در امر مکان‌‌یابی تسهیلات و نیز تخصیص مشتریان به آن‌ها درآمده است. در این مقاله، مسئله دو‌‌هدفه مکان‌‌یابی تسهیلات ظرفیت‌‌دار چند‌‌منبعی و چند‌‌محصولی با توجه همزمان به هزینه‌‌های مالی و میزان انتشار گاز  موردبررسی قرار گرفته است. ابتدا، مدل ریاضی مسئله ارائه و سپس برای حل مسئله از روش تجزیه‌وتحلیل پایدار به کمک شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. با به‌کارگیری این روش می‌‌توان میزان پایداری جواب‌‌های بهینه‌‌ پارتو به‌منظور تصمیم‌‌گیری بهتر برای تأسیس انبارها و تخصیص مشتریان به آن‌ها را تعیین نمود. درنهایت، نتایج محاسباتی ارائه و تحلیل شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

به منظور مدیریت جریان بازگشت محصول از شبکه ی لجستیک معکوس استفادهمی شود. در این نوشتار یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح احتمالی شبکه یلجستیک معکوس ارائه می شود، که یک چارچوب تصمیم گیری برای بهینگی معیارهای عملکرد هزینه و مجموع زمان های تأخیر است. در مدل پیشنهادی نرخ تقاضا و محصولات برگشتی احتمالی است، و چند محصول با سطوح کیفیت متفاوت از مراحل متفاوت زنجیره ی تأمین، مانند مراکز مشتریان، بازارثانویه، ...

هدف: در سه دهه اخیر، مفهوم یکپارچگی تصمیم‌گیری در زنجیره تأمین به یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت زنجیره تأمین تبدیل شده است. این مفهوم به بررسی وابستگی میان مکان تسهیلات، تخصیص جریان بین تسهیلات، ساختار سیستم حمل‌ونقل و سیستم کنترل موجودی می‌پردازد. این مقاله صورت جدیدی از مسئله مکان‌یابی ـ مسیریابی ـ موجودی را در یک شبکه زنجیره تأمین حلقه ‌بسته برای محصولات فاسدشدنی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌...

به‌منظور مدیریت جریان بازگشت محصول از شبکه‌ی لجستیک معکوس استفادهمی‌شود. در این نوشتار یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح احتمالی شبکه‌یلجستیک معکوس ارائه می‌شود، که یک چارچوب تصمیم‌گیری برای بهینگی معیارهای عملکرد هزینه و مجموع زمان‌های تأخیر است. در مدل پیشنهادی نرخ تقاضا و محصولات برگشتی احتمالی است، و چند محصول با سطوح کیفیت متفاوت از مراحل متفاوت زنجیره‌ی تأمین، مانند مراکز مشتریان، بازارثانویه، ...

طبق هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو نیاز به سلامتی، آب و غذا جز نیازهای حیاتی معرفی شده، که جنبه فردی دارند. اما از آن جایی که انسان یک فرد اجتماعی است نیاز به امنیت جزء نیازهای اساسی انسان هاست که شایسته است در تمام برنامه‏ ریزی های مدیریت بحران نیز مد نظر قرار گیرد. در نتیجه، دراین مقاله بیمارستان ها به عنوان نهاد ارایه دهنده خدمات درمانی، انبارهای مواد غذایی در جهت تامین نیازهای حیاتی و مراکز پ...

در یک شبکه حمل‌ونقل عمومی (هوایی–زمینی)، هدف اصلی انتقال مسافر از مبدأ به مقصد و توجه به اهمیت خدمت‌‌رسانی است. در نظر گرفتن انواع مختلف وسیله حمل‌ونقل و به دنبال آن افزایش خدمت‌‌رسانی (تنوع خدمات)، یکی از مسائل مهم و اساسی در سیستم‌‌های مکان‌‌یابی هاب سلسله‌‌مراتبی است. همچنین بررسی اثر اختلال (عامدانه و غیرعامدانه)، تغییرات دامنه ارتباطات در شبکه توزیع، مکان‌‌یابی‌‌ها و تخصیص‌‌های مجدد و طراح...

با جهانی شدن و رشد گسترده در مصرف در سرتاسر جهان، شبکه‌های زنجیره تأمین به شبکه‌های بسیار بزرگی تغییر کرده‌اند و اجزای مربوط به این شبکه‌های عظیم باعث ایجاد مشکلات جدی ‌محیط‌زیستی شده‌اند. در طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین سنتی، مدل‌های بهینه‌سازی اکثرا تک هدفه بوده و هدف به حداقل رساندن هزینه‌ها در شبکه می‌باشد. در این تحقیق، یک مدل دو هدفه عدد صحیح مختلط برای مکان­یابی تسهیلات یک شبکه زنجیره...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود