شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصۀ ترکیبی در یک محیط فازی

نویسندگان

  • علیرضا دهقان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • فاطمه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • ناصر عبدی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی توریسم، دانشکدۀ جغرافیا، زاهدان، ایران
چکیده

از آنجا که امروزه صنعت گردشگری، اهمیت بسیار زیادی در توسعۀ نظام اقتصادی جوامع دارد و کشورها در جذب گردشگران بین­المللی به رقابت می­پردازند، پرداختن به بازاریابی و به­ویژه موضوع انتخاب بازار هدف، از جمله مسائل مهم هر مقصد گردشگری به‎شمار می‎رود. هدف این پژوهش، شناسایی مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران و اولویت­بندی بازارهای هدف است. این پژوهش، نوعی رویکرد تصمیم‎گیری فازی ترکیبی شامل فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی (FAHP) و روش شباهت به‎گزینه ایده­آل فازی (FTOPSIS) را برای اولویت­بندی بازارهای هدف به­کار می‎گیرد و از متخصصان حوزۀ گردشگردی به‎منظور شناسایی و مقایسۀ عوامل تأثیرگذار بر انتخاب بازار هدف، بهره می‎برد. یافته‎ها نشان می‎دهد روش تحلیل توسعه­ای به­کار رفته در FAHP ممکن است به تصمیم‎های اشتباهی منجر شود. از این ­رو در این پژوهش از روش وانگ و چن به‎منظور محاسبۀ وزن شاخص­ها در FAHP فازی استفاده شد. نتایج نشان داد تصویر ذهنی، روابط سیاسی و میزان خرجکرد گردشگران، مهم­ترین عوامل مؤثر در انتخاب بازار هدف است. بر این اساس کشور چین از بین بازارهای هدف در رتبۀ اول و هلند در رتبۀ آخر قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندشاخصۀ ترکیبی در یک محیط فازی

از آنجا که امروزه صنعت گردشگری، اهمیت بسیار زیادی در توسعۀ نظام اقتصادی جوامع دارد و کشورها در جذب گردشگران بین­المللی به رقابت می­پردازند، پرداختن به بازاریابی و به­ویژه موضوع انتخاب بازار هدف، از جمله مسائل مهم هر مقصد گردشگری به‎شمار می‎رود. هدف این پژوهش، شناسایی مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران و اولویت­بندی بازارهای هدف است. این پژوهش، نوعی رویکرد تصمیم‎گیری فاز...

متن کامل

اولویت‌بندی بازارهای هدف کشمش صادرکنندگان عمده جهانی (با رویکرد شناسایی پتانسیل رقابتی ایران در این بازارها)

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان‌دهنده این است ...

متن کامل

اولویت‌بندی جایگاه سازمان‌ها دولتی در عرصه اجرا سیاست‌های صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد تاپسیس فازی

یکی از مباحث مهم و کلیدی برای سازمان‌های دولتی اجرای سیاست‌های تدوین شده است، صنعت گردشگری بزرگترین صنعت دنیا بوده و سازمان جهانی جهانگردی هشدار داده است که بسیاری از سیاست‌های تدوین شده در سطح ملی به ندرت اجرایی شده است.. اجرای سیاست‌های گردشگری نیازمند هماهنگی و همکاری و مشارکت میان همه بازیگران است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی، اولویت‌بندی و طراحی مدل بازیگران سیاست‌های اجرای گردشگری کشور است...

متن کامل

ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره

تعیین روستاهای هدف گردشگری و توجه ویژه به این روستاها از جمله سیاست‌های متولیان گردشگری کشور است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری شهرستان کرج با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره نظیر تاپسیس، ویکور، آنتروپی، ساو، الکتر و جمع‌بندی نهایی گزینه‌ها با استفاده از تکنیک بردا است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شا...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت بیماران مراکز درمانی: با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی

Introduction: Implementing the health care transformation plan requires health centers to pay more attention to patient rights and satisfaction. However, organizations, because of limited resources, have to identify the most important factors affecting customer satisfaction and improve them. The current study aimed to propose an approach to identify and prioritize the affecting factors on custo...

متن کامل

اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی

نقش برجسته بانک‌های توسعه‌ای در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر صحیح انجام پذیرد. بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی- توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن کشور، جهت حصول به اهداف راهبردی خود، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خود را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله، مدلی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف که مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن هست...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  381- 406

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021