طراحی سونار دارای قابلیت حذف نویزهای آکوستیکی مداخله‌گر پس‌زمینه با استفاده از فیلترتطبیقی

نویسندگان

چکیده

نویز محیطی اقیانوس یک ویژگی مهم آکوستیکی است که از عوامل مؤثر و مهم در کاهش عملکرد سیستم‌های سونار است. نویز محیطی تحت تأثیر عواملی از قبیل وضعیت سطح (مانند مواج بودن، سرعت باد و...)، فضای بالای سطح، تغییرات و ساختار پوسته زمین در کف، رفتار جانوران آبزی و به‌ویژه نویزحاصل ازکشتیرانی است.استفاده از راه‌حل شکل‌دهی پرتو برای حذف نویز برای افزایش کارایی سیستم‌های سوناری (شناسایی اهداف آکوستیکی) مناسب نیست.زیرا در صورت استفاده از این روش، سیستم تنها قادر به پوشش محدودۀ خاصی از محیط است. درحالی‌که تمامی امواج رسیده برای شناسایی اهداف اهمیت دارند و نباید از دریافت آن‌ها جلوگیری شود.راهکار مطرح‌شده در این مقاله، استفاده از حذف نویز تطبیقی برای تفکیک امواج آکوستیکی رسیده از اهداف سونار در محیط‌هایی با نویزهای مداخله‌گر پس‌زمینه در سیستم‌های سوناری، برای کاربرد در شناورها، زیردریایی‌ها و ...است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سیستم‌ سوناری پیشنهادی قادر خواهد بود، امواج آکوستیکی رسیده از اهداف را به‌طور کامل از نویز محیط تشخیص داده و احتمال آشکارسازی اهداف را تا حد زیادی بهبود دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال

تحلیل امواج فشاری یکی از روش‌های مؤثر برای بررسی دقیق‌تر سیستم‌هاست. در تحقیق پیش رو، امواج آکوستیک منتشر شده به واسطه‌ی نفوذ گاز در ستون عمودی واکاوی شده است. فیزیک جریان گذرای دوفازی سه بعدی، برپایه‌ی روش حجم مایعات (V‌O‌F) شبیه‌سازی شده و برای محاسبه‌ی دقیق نوسانات فشاری حاصل از ورود گاز، از مدل آشفتگی L‌E‌S و روش بازسازی سطح مشترک H‌R‌I‌C استفاده شده است. منابع صوتی با نمونه‌برداری نوسانات ...

متن کامل

طراحی پایدارساز جامع فازی سیستم قدرت با قابلیت حذف تداخل

در این مقاله روشی برای کاهش برهمکنش بین پایدارسازهای سیستم قدرت در شبکه های بزرگ چند ماشینه به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک پیشنهاد می شود. بردار بهره های نسبی فرکانسی (DRGA) معیاری برای شناسایی زوجهای ورودی و خروجی با ارتباط قوی به منظور تجزیه یک سیستم چند ورودی- چند خروجی به چند سیستم تک ورودی- تک خروجی در فرکانسهای مختلف می باشد. با استفاده از ماتریس DRGA ، روشی کارآمد و ساده برای کسب اطل...

متن کامل

بررسی قابلیت حذف آرسنیک از آب با استفاده از فرایند انعقاد و شناورسازی با هوای محلول

Backgrounds and Objectives:Arsenic is one of the most toxic and dangerous elements in drinking  water that with increase in its application in agriculture, development of applications in agriculture, livestock, medicine, industry and other cases its entry to water resources and environment is much easier.Arsenic is a poisonous, cumulative substance and inhibitor of SH group enzymes and various ...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از میدان‌های آکوستیکی با تراز فشار صوت بالا در حذف میست‌های اسید‌سولفوریک از جریان هوا

Background and aims: Development of new air pollution control techniques have always been the main concern of the researchers. The purpose of this experimental study was to investigate the effects of using acoustic fields at high sound pressure levels on the removal of sulfuric acid mist from the air stream. Methods: In this experimental study, an experimental scale agglomeration chamber was...

متن کامل

روشی نو برای حذف پژواک آکوستیکی استریو با استفاده از ساختار مبتنی بر الگوریتم وفقی با ورودی برش یافته

Stereophonic acoustic echo cancellation is one of the expanding areas in the field of the speech/multimedia communication systems. In a conventional stereophonic acoustic echo canceller, working in a stereo communication system, the existence of the strong cross-correlation between the input signals to the two channels has the problem of the low convergence speed of the weights of the adaptive ...

متن کامل

طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی

هدف این مقاله طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از روش نظریه ماتریس‌های تصادفی می باشد. در این پژوهش، با استناد به مطالعات پیشین درخصوص مشارکت تمامی سهم‌ها در بزرگترین ویژه‌مقدار که نشان‌دهنده روند بازار است،‌ با استفاده از کمیت ST، میزان مشارکت هر سهم در روند بازار را استخراج نموده و سبدی از گروه‌های مختلف (سهام دارای بیشترین میزان مشارکت در روند،‌مشارکت متوسط و مشارکت ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021