طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

نویسندگان

  • عباس عباسی دانشیار، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • علی محمدی استاد، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • مجتبی خلیفه دکتری مدیریت سیستم‏ها، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
  • مسلم علی محمدلو دانشیار، بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی با در نظر گرفتن تفکر سیستمی و کل‎گرا، در راستای پوشش دادن سه بخش است. بخش اول، در سطوح تصمیم‏گیری تاکتیکی و رابردی، ملاحظات مالی را در کنار ملاحظات عملیاتی –برخلاف اندک مطالعات گذشته- در نظر گرفته و در قالب مدل‏سازی ریاضی، ابعاد مالی و عملیاتی را یکپارچه ساخته است. بخش دوم، مدل ریاضی را با رویکردی جدید و بر اساس ارزش شرکت بهینه کرده و این رویکرد را با رویکردهای سنتی که صرفاً به دنبال حداقل کردن زیان یا حداکثر کردن سود هستند، مقایسه و ارزیابی نموده است. در بخش سوم، دو هدفِ ارزش شرکت و تغییرات حقوق صاحبان سهام به‌طور همزمان مدنظر قرار گرفته و با به‌کارگیری برنامه‏ریزی فازی-آرمانی بین دو هدف مصالحه بر قرار شده است. همچنین با توجه به اهمیت نوسانات قیمت و تقاضا در زنجیره تأمین، تحلیل حساسیت روی آن‌ها انجام و تغییراتشان بر توابع هدف و ضریب مصالحه به‌طور همزمان نشان داده شده است. این مطالعه جهت مدل‏سازی ریاضی و حل مدل از نرم‏افزار GAMS 24 و حل‏کننده CPLEX استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از اهمیت نقش رویکرد مالی و ادغام رویکرد عملیاتی و مالی در راستای اهداف زنجیره تأمین و کسب مزیت رقابتی پایدار، ارائه تحلیل مناسب از نقایص دیدگاه‏های سنتی (که فارغ از نگاه مالی، رویکرد کل‏گرا و یکپارچه به زنجیره تأمین بوده است) و ارائه مصالحه مناسب میان اهداف چندگانه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین تاب آور و یکپارچه سازی رویکردهای مالی و عملیاتی

هدف پژوهش طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پنج سطحی با در نظر گرفتن هم‌زمان ابعاد مالی وعملیاتی در چارچوب یک نگرش سیستمی است. نوآوری پژوهش حاضر ارائه یک رویکرد یکپارچه مالی – عملیاتی در زنجیره تأمین تاب‌آور و جنبه جدید بودن تحقیق در نظر گرفتن پنج سطح تأمین-کنندگان، کارخانه‌ها، مراکز توزیع، خرده‌فروشان و مشتریان به صورت ریاضی در سطوح تصمیم‌گیری راهبردی و فنی مدل‌سازی با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام ...

متن کامل

طراحی الگوی کیفیت حسابرسی بر مبنای زنجیره تأمین گزارشگری مالی

از آنجایی‌که محصول نهایی حسابرسی مورداستفاده سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تدوین‌کنندگان مقررات، دولت‌ها و به‌طور اعم جامعه هست، لذا برداشت از کیفیت حسابرسی در میان ذینفعان متفاوت است. پژوهش­های صورت گرفته تا کنون صرفاً کیفیت حسابرسی را از دیدگاه افراد درون حرفه شناسایی نمودند و از طرفی با توجه به شرایط محیطی حرفه حسابرسی در ایران بسیاری از حوزه­هایی که می­توانند بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشند...

متن کامل

تبیین وجوه راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی

 دین مبین اسلام، دینی کامل، شامل و فراگیر است که در تمام زمینه‌های زندگی بشری راهکار عملی و ابزار و برنامه‌های عینی ارائه نموده و یکی از عرصه‌های مورد توجه و عنایت قرآن کریم، مسئله فرماندهی و هدایت نیروها در عرصه‌های دفاعی-نظامی بوده است. امام خمینی به عنوان زعیم و رهبری اسلامی پس از فترت نسبتاً طولانی دوران پر فروغ حکومت صدر اسلام و خلفای اسلامی، بار دیگر در مشرق زمین طلوع کرد و بیرق بر زمین ما...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به‌منظور طراحی زنجیره تأمین یکپارچه چندسطحی

در قرن حاضر، الگوی رقابت در  تولید و خدمات، از رقابت میان شرکت‌های مستقل به رقابت میان زنجیره‌های تأمین تغییر کرده است. در این بین، مسئله طراحی استراتژیک زنجیره تأمین از مسائل مهم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین است. در این مسائل عموماً هدف استقرار تعدادی تسهیل تولیدی و مرکز توزیع در سایت‌های کاندیدا (در مناطق جغرافیای مختلف) به‌منظور پوشش تقاضای محصولات مختلف در مناطق مشتریان است. در مدل ارائه‌...

متن کامل

تبیین وجوه راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی

دین مبین اسلام، دینی کامل، شامل و فراگیر است که در تمام زمینه های زندگی بشری راهکار عملی و ابزار و برنامه های عینی ارائه نموده و یکی از عرصه های مورد توجه و عنایت قرآن کریم، مسئله فرماندهی و هدایت نیروها در عرصه های دفاعی-نظامی بوده است. امام خمینی به عنوان زعیم و رهبری اسلامی پس از فترت نسبتاً طولانی دوران پر فروغ حکومت صدر اسلام و خلفای اسلامی، بار دیگر در مشرق زمین طلوع کرد و بیرق بر زمین مان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  267- 297

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023