× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فهم فرایند شکل‌گیری تجربه حاشیه‌نشینی بر اساس نظریه داده‌بنیاد (مورد مطالعه: محله‌های ملاشیه و تل برمی خوزستان)

نویسندگان

  • حسین ملتفت استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
  • رضا همتی استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • سجاد بهمنی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این مطالعه کیفی، با هدف فهم فرایند شکل‌گیری تجربه‌ی حاشیه‌نشینی در دو محله‌ی حاشیه‌نشین ملاشیه و تل برمی در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه‌ی داده بنیاد است. بعد از کدگذاری، دوازده مقوله‌ی اصلی از داده‌ها پدیدار شد که هر یک از مقوله‌ها به‌صورت کامل با استناد به متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش ـ تعامل‌ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (تکانه‌های تحول‌آفرین، اندوه مزمن روستایی، اغوا و افسون شهر، موانع و ناآمادگی‌های نهادی و راه‌های فروبسته تحرک) و در بعد کنش ـ تعامل (مهاجرت به مثابه تکنیک خودحمایتی، تقلیل‌گرایی کالبدی و پرسه‌زنی فرودستانه) و در بعد پیامدها (هراس نهادینه شده، احساس مازادبازار بودن، انباشت فقدان‌ها و هویت مخدوش) است که حول یک مقوله‌ی هسته به نام (تقلای چالش برانگیز برای ارتقا زیست کژقواره) شکل گرفته‌اند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

صمیمیت در محل کار می­تواند، به‌عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک­گذاری خواسته­های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می­کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل­گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋـﺎت از مصاحبه‌های ﻧﻴﻤﻪ‌ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ا...

هدف: در عصر حاضر، شبکه‌سازی و همکاری بین سازمان‌های دولتی، عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است که در واقع باعث می‌شود که ارزش عمومی و طراحی سرویس از دیدگاه شهروندان ایجاد شود. برای این منظور، سازمان‌های دولتی به قابلیت جدیدی با عنوان قابلیت شبکه‌ای نیاز دارند. هدف این پژوهش، مدل‌سازی فرایند شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران است. روش:...

حاشیه‌نشینی یکی از پدیده های جغرافیایی شهرهای بزرگ و متوسط ایران است و جنگ تحمیلی بر این پدیده بی تاثیر نبوده است. هدف این مقاله شناسایی و درک صحیح از نحوه  تأثیرگذاری پدیده جنگ در تحرکات جمعیتی در زمان وقوع جنگ و بعد از خاتمه آن در گرایش به مهاجرت در شهر اهواز  و رشد مناطق حاشیه‌ای است. تمرکز جمعیتی و به خصوص  اسکان مهاجرین در این شهر در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات متعددی شده است. در این مقا...

مقدمه: با توجه به این که تاکنون الگویی در تبیین چگونگی شکل‌گیری نگرش به ازدواج در کشور ارایه نشده است، مطالعه حاضر با هدف ارایه نظریه زمینه‌ای فرایند شکل‌گیری نگرش به ازدواج انجام گرفت. روش‌: این پژوهش از نوع کیفی بود که با استفاده از نظریه زمینه‌ای در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد. از بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، 18 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داد...

هدف: این مقاله به منظور پر کردن خلأ علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری، به بررسی اندیشه‌های ایشان در زمینۀ جامعۀ اسلامی پرداخته است. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش‌شناسی کیفی بوده و از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم‏ترین پرسشهای تحقیق حاضر عبارتند از: چه مدل نظری جامعۀ اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در ...

پدیده حاشیه نشینی به مفهوم امروزین نخست در کشورهای صنعتی همراه با رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستاییان به شهرها به وجود آمد و در کشورهای در حال توسعه نیز به دنبال برنامه‌های استعماری کشورهای صنعتی و نفوذ و اشاعه فرهنگ و تکنولوژی آنان در این کشورها شروع به رشد و توسعه نموده است. تاریخچه حاشیه نشینی در ایران به دهه 1340 شمسی بر می‌گردد. طی 50 سال گذشته اغلب کلان شهرها و حتی شهرهای ...