مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

نویسندگان

چکیده مقاله:

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی‏های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی‏های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرابی ارائه شده است. بعلاوه اثر نصب سنسور هوشمند بر نرخ‏های خرابی مدل‏سازی شده است. در این مدل‏سازی احتمال خرابی سنسورها نیز لحاظ شده است.‏ با توجه به تجربه بهره‏برداران شبکه، خرابی‏های تجهیز به 4 سطح خرابی دسته‏بندی شده است، که مهمترین آن‏ها نرخ خروج ناخواسته و نرخ خروج اضطرای است. در گام دوم مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف جهت آنالیز نصب سنسور هوشمند بر روی تجهیز ارائه شده است. با نصب سنسور هوشمند تعدادی از خرابی‏هایی که نیاز مبرم به تعمیر دارند شناسایی و با خروج اضطراری اصلاح می‏شوند. بنابراین فرکانس رفتن به تعمیر‏و‏نگهداری، عمر تجهیز و هزینه‏های تعمیر‏و‏نگهداری در مدل جدید ارائه شده مارکوف نسبت به مدل تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه بهبود پیدا می‏کند. در گام سوم خرابی‏های ترانسفورماتورهای قدرت شرکت برق منطقه‏ای خراسان با سطح ولتاژ 400 کیلو‏ولت و 132 کیلو‏ولت مطالعه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می‏دهد که با مدل جدید مارکوف ارائه شده، نرخ خروج ترانسفورماتورهای 400 و 132 کیلو‏ولت به ترتیب به مقدار %12/74 و %51/54 کاهش پیدا می‏کند و متوسط عمر جایگزینی به ترتیب به مقدار 4/28 و 4/20 سال افزایش پیدا می‏کند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)

با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، این مقاله، به بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و نقش آن در بهبود تعهد سازمانی کارکنان می پردازد. تحقیق حاضر بر حسب هدف از جمله تحقیقات کاربردی و بر حسب روش، توصیفی پیمایشی می باشد.جامعه مورد مطالعه تمامی کارکنان رده کارشناسی شرکت برق منطقه ای خراسان به تعداد 166 نفر می باشد و نمونه مورد بررسی از طریق فرمول کوکران به تعداد 116 نفر محاس...

متن کامل

عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)

زمینه: درحال حاضر یکی از  مشکلات گریبانگیر اکثر سازمانهای دولتی و غیر دولتی، معضل بی تفاوتی سازمانی است که جلوگیری از شیوع  آن در میان کارکنان موضوعی مهم برای مدیران سازمان ها است. هدف: این مقاله با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ­بر ­­­بی­تفاوتی سازمانی در میان کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان می باشد. روش پژوهش: نوع تحقیق از نظر روش «آمیخته اکتشافی» است. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق سا...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

متن کامل

تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم caes در بازار برق نوسانی-ساعتی دارای نفوذ بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)

زمینه و هدف: با ورود انرژی پایدار و تجدیدپذیر با سهم بالایی از نفوذ به سیستم تولید، سیستم ذخیره­ساز هوای فشرده[1] (caes) را می­توان برای ایجاد یک سیستم تولید انرژی الکتریکی برخوردار از کفایت[2] و صافی[3] قابل قبول مورد استفاده قرار داد. این سیستم  با ذخیره­سازی انرژی در قیمت­های پایین بازار برق و تولید برق در قیمت­های بالای بازار راه­اندازی می­شود. شرط اساسی سود­آوری سیستم هیبرید برخوردار از سی...

متن کامل

رابطه بین پایگاههای قدرت مدیر و استرس کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان

هدف این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که استفاده مدیران شرکت برق منطقه‌ای از چه نوع پایگاه‌های قدرتی منجر به استرس بیشتر کارمندانشان می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات برق شهرستان رشت و نمونه نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، 260 نفر از افراد سازمان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده، همچنین برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 56

صفحات  32- 32

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023