حاجی آبادی, محمد ابراهیم

دانشگاه حکیم سبزواری

[ 1 ] - الگوریتمی ترکیبی بر پایه روش‌های هوش محاسباتی جهت مدیریت بلندمدت مصرف برق خانگی با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی

افزایش مصرف برق و آینده تقاضای آن‌یکی از مسائل اصلی شرکت‌های برق در سراسر جهان است و ایده شبکه هوشمند برق راه‌حلی مناسب برای مواجهه با این مشکل است. شبکه هوشمند با هدف حل مشکلات شبکه‌های قدرت موجود و مدیریت بهتر و کارآمدتر سیستم قدرت مطرح ‌شده است. در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی هوشمند مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم PSO روشی برای مدیریت بلندمدت مصرف برق خانگی مناسب جهت پیاده‌...

[ 2 ] - تعیین پتانسیل اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف با در نظر گرفتن سطح درآمد خانوار و سطح رفاه‌طلبی مشترکین

هدف اصلی در پژوهش حاضر مشخص کردن یک نقطه بهینه و اقتصادی برای تعیین میزان اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف و تعیین پتانسیل اعمال آن از سوی مشترکین می‌باشد. برای رسیدن به این هدف در گام اول، یک روش احتمالی مبتنی بر تجهیز برای مدل‌سازی بار ارائه می‌گردد که از این مدل جهت آشکارسازی تأثیر انواع روش‌های مدیریت مصرف بر روی بار استفاده می‌شود. در ادامه در گام دوم بررسی اقتصادی روش‌های مدیریت مصرف از دیدگاه...

[ 3 ] - بررسی اثر بهره‏برداری بدون اپراتور از پست‏های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست

هدف از این مقاله بررسی سطح قابلیت اطمینان پست‏های فوق توزیع و انتقال در اثر حذف اپراتور از پست‏ها و بهره‏برداری از راه دور آن توسط مرکز دیسپاچینگ است. برای رسیدن به این هدف در این مقاله راهکاری دو گامی ارائه شده است. در گام اول، ابتدا مطالعه‏ای مروری بر قابلیت اطمینان تجهیزات پست و نحوه مدل‏سازی آن‏ها شده است. سپس گزارش‏های آماری مختلفی از رفتار تصادفی تجهیزات پست بررسی شده است. هدف از این گام ...

[ 4 ] - Evaluation of Price-Sensitive Loads\' Impacts on LMP and Market Power using LMP Decomposition

This paper presents a novel approach for evaluating impacts of price-sensitive loads on electricity price and market power. To accomplish this aim an analytical method along with agent-based computational economics are used. At first, Nash equilibrium is achieved by computational approach of Q-learning then based on the optimal bidding strategies of GenCos, which are figured out by Q-learning, ...

[ 5 ] - الگوریتمی ترکیبی بر پایه روش‌های هوش محاسباتی جهت مدیریت مصرف برق خانگی با حضور خودروی برقی

در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی هوشمند روشی برای مدیریت مصرف برق خانگی مناسب جهت پیاده‌سازی در بستر شبکه برق هوشمند برق مطرح گردیده است. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی جهت مدیریت مصرف برق بخش خانگی با حضور خودروی برقی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف در گام اول، یک مدل برای مدیریت مصرف برق وسایل خانگی با هدف حداقل‌سازی هزینه خانوار و با در نظر گرفتن پارامتر رفاه ارائه گردیده است. در ...

[ 6 ] - تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن تراکم شبکه انتقال

هدف از این مقاله بررسی تحلیلی تلفات شبکه در سطوح مختلف بار می‌باشد. برای رسیدن به این هدف ابتدا در گام اول برنامه بازار اجرا شده و در لم 1 و با کمک ضرایب لاگرانژ مولفه‌های ساختاری مؤثر بر تولید واحدها به‌دست آمده است. با کمک تجزیه ساختاری انجام شده، به‌صورت تحلیلی حساسیت تولید هر واحد بر تغییر بار هر باس به‌دست آمده است. در گام دوم، در لم 2 رابطه‌ای تحلیلی بین تغییر توان انتقالی خطوط و تغییر با...

[ 7 ] - ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان

بریکرهای انتقال و فوق توزیع از مهمترین تجهیزات سیستم‌های قدرت محسوب می‌شوند. بریکرها باید به طور ایمنی جهت حفاظت از سیستم‌های قدرت در برابر حوادث و همچنین انجام وظایفی مانند قطع و وصل بار، عمل کنند. هدف از این مقاله ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع و ارزیابی سطح قابلیت اطمینان پست‏های انتقال و فوق توزیع در برق منطقه‌ای خراسان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، راهکار...

[ 8 ] - مروری بر تعمیرات و خرابی‌های تجهیزات پست‌های انتقال و فوق توزیع

با ایجاد بازارهای برق، شرکت‌های برق منطقه‌ای برای سود بیشتر و حفظ قدرت رقابت‌پذیری در جهت کاهش هزینه‌های جاری خود تلاش می‌کنند. در این راستا کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های بهره برداری شبکه انتقال را تشکیل می‌دهد، اهمیت مضاعفی دارد. از طرف دیگر تجهیزات شبکه برق مانند ترانسفورماتور، خطوط انتقال و کلیدهای قدرت که در طول چند دهه گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند ب...

[ 9 ] - مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی‏های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی‏های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرا...

[ 10 ] - Integrated Preventive and Predictive Maintenance Markov Model for Circuit Breakers Equipped With Condition Monitoring

The Circuit Breaker (CB) is one of the most important equipment in power systems. CB must operate reliably to protect power systems as well as to perform tasks such as load disconnection, normal interruption, and fault current interruption. Therefore, the reliable operation of CB can affect the security and stability of power network. In this paper, effects of Condition Monitoring (CM) of CB on...

[ 11 ] - ارائه مدلی تحلیلی جهت تعیین اثرات پارامترهای توربین بادی و مشخصه احتمالی سرعت باد بر میانگین قیمت گرهی بازار برق

با نفوذ رو به افزایش نیروگاه‏های بادی در سیستم‏های قدرت، ضرورت آنالیز اثرات تولید تصادفی آن‏ها در قیمت‏های بازار برق احساس می‏شود. تحقیقات انجام شده در این زمینه، غالباً با ابزار شبیه‏سازی انجام شده و مدل‏سازی تحلیلی ریاضی به ندرت دیده می‏شود. هدف این مقاله، ارائه روشی تحلیلی برای ارزیابی اثرات پارامترهای مولد بادی بر قیمت‏های گرهی بازار برق، بر پایه اصول علم احتمال می‏باشد. برای رسیدن به این هد...

[ 12 ] - Analytical and Statistical Analysis of the Effect of Electric Vehicle Aggregator on the Stochastic Behavior of LMP Using LMP Decomposition

The main goal of this paper is to analytically analyze of the effect of the electric vehicle aggregators on the statistical behaviors of Locational Marginal Prices (LMPs) of busses, considering network congestion. In order to achieve this aim, at the first step, by extending the LMP decomposition into 6 sections in Lemma1, the sensitivities of LMPs to the power generation of aggregators in each...

[ 13 ] - Presenting an evolutionary improved algorithm for the multi-objective problem of distribution network reconfiguration in the presence of distributed generation sources and capacitor units with regard to load uncertainty.

Reconfiguration of distribution network feeders is one of the well-known and effective strategies in the distribution network to obtain a new optimal configuration for the distribution feeders by managing the status of switches in the distribution network. This study formulates the multi-objective problem of reconfiguration of a distribution network in the optimal presence of distributed genera...