مدل مکان‌یابی-تخصیص تسهیلات بحران با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان تحت شرایط عدم قطعیت و تقاضای پویا (مطالعه موردی: بحران زلزله در شهر تهران)

نویسندگان

  • سعید یعقوبی استادیار، گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  • محمدعلی شفیعا دانشیار، گروه فناوری صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
  • مونا اسدی کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

در بلایای طبیعی، نیاز مبرم مصدومان به کالاهای ضروری اغلب خود منجر به تشدید بحران می­شود؛ بنابراین مکان‌یابی انبارهای توزیع کالا و تأسیس این انبارها در مناطقی که امدادرسانی را تسریع بخشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل مکان‌یابی-تخصیص تسهیلات بحران با هدف کاهش هزینه­ها ارائه شده است؛ به‌طوری‌که این مدل تحت شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن تقاضای پویا تا 72 ساعت پس از آغاز بحران، انبارهای تأسیس‌شده را به نقاط آسیب طبق سناریوهای مختلف تخصیص می­دهد. همچنین احتمال خرابی تسهیلات و مسیرها، به­منظور افزایش قابلیت اطمینان، در مدل در نظر گرفته‌ شده و انبارها در دو نوع مطمئن و نامطمئن و همچنین انبارهایی پشتیبان برای احداث فرض شده­اند. مدل پیشنهادی بر روی مطالعه موردی زلزله در شهر تهران پیاده­سازی شده است. سپس مسئله برای تعداد مختلف تسهیلات اجرا شده و تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی صورت گرفته است. همچنین با بهره­گیری از روش آرما تقاضای امداد برای سال 1398 پیش­بینی و نتایج به‌دست‌آمده گزارش شده است. نتایج نشان می­دهد مکان‌یابی انبارهای توزیع امداد و تخصیص مناطق براساس مدل پیشنهادی می­تواند باعث بهبود امدادرسانی شده و به مدیران جهت مقابله با بحران کمک نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل بهینه سازی مکانیابی تخصیص تسهیلات قابل اطمینان تحت - ریسک اختلال در تسهیلات

در مدل های کلاسیک مکانیابی تسهیلات به طور ضمنی فرض می شود که تسهیلات انتخاب شده همواره طبقبرنامه کار خواهند کرد، در حالی که، در دنیای واقعی تسهیلات همواره در معرض ریسک اختلال هستند وگاهی این اختلالات اثر بلند مدت روی شبکه زنجیره تأمین گذاشته و آن را با بحران مواجه می کند. در اینمقاله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط جهت تعیین نحوه خدمت رسانی به مشتریان در زمان اختلالمراکز توزیع در یک زنجیره ت...

متن کامل

مکانیابی تسهیلات امدادی با شعاع پوشش متغیر تحت عدم قطعیت (مطالعه موردی: استان خراسان)

Relief logistics is one of the most effective tools in the crisis management. Growing number of global disasters and crisis events in Iran in the last decade indicates the importance of relief logistics planning more than before. Facility location of the resources allocation is the basic instrument in relief logistics before, in, and after each crisis. In this paper, covering radius of faciliti...

متن کامل

ارائه ی یک مدل غیرخطی دو هدفه ی لجستیک بشردوستانه تحت شرایط عدم قطعیت برای بحران زلزله در منطقه ی ۱ شهر تهران

سالانه بلایای طبیعی، در سراسر جهان، خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را به انسا نها وارد می کنند. بلایای طبیعی و پیامدهای آن ها موجب ضرورت توجه به فعالیت های امدادرسانی شده است، از این رو، این مطالعه با تمرکز بر لجستیک بشردوستانه، به ارائه ی یک مدل غیرخطی دوهدفه پرداخته است. شبکه ی لجستیک پیشنهادی از تأمین کنندگان، بیمارستان ها، مراکز توزیع امدادی و مناطق آسیب دیده تشکیل شده است و اهداف مدل شام...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  1- 28

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023