مروری بر فاکتورهای استانداردسازی در فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره

نویسنده

  • وحید شعبانی کارشناس ارشد علوم و فناوری نانو، گرایش نانوشیمی، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران
چکیده مقاله:

خطر مقدمه‌ی ایجاد حادثه است. برای تبدیل خطر به حادثه باید از یک آستانه عبور کرد. یکی از عوامل عبور از آستانه، عدم رعایت فاکتورهای ایمنی در بسته‌بندی،‌ انبارش و حمل‌ونقل کالاهای خطرناک است. حساسیت و حادثه‌ساز بودن بالقوه‌ی مهمات و مواد منفجره، لزوم بهبود در وضعیت انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی آن‌ها را جدی‌تر می‌نماید. لزوم به‌کارگیری استانداردهای انبارداری، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، در بهبود شرایط و پیش‌گیری از وقوع حوادث و وقایع ناشی از آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بوده که حرکت به سمت آن ایمنی، ماندگاری و بقای محصول را به دنبال خواهد داشت. یک نظارت دقیق و مستمر فرایندهای انبارش و حمل‌ونقل مهمات و مواد منفجره می‌تواند ضمن تأمین شرایط مطلوب برای پیشگیری از بروز حوادث، از جنبه‌های اقتصادی نیز به نفع تولیدکنندگان بوده و با صرف هزینه‌های جزئی در این زمینه می‌توان از بروز حوادث سنگین جانی و مالی برای ساخت انبارهای جدید، تأمین خودروهای حمل و نیز زیرساخت‌های موردنیاز جلوگیری نمود. شایان‌ذکر است، بهره‌گیری از فرایندهای اصلاحی در تعیین تکلیف اقلام و محصولات بلااستفاده و استانداردسازی مدیریت انبارش مهمات و مواد منفجره نیز، نیل به این هدف را تسهیل می‌کند. استانداردسازی فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره از موضوعاتی است که به لحاظ اهمیت آن، چه ازنقطه‌نظر ایمنی و چه به لحاظ بقای کیفیت و طول عمر محصول، در سطح جهانی بسیار موردتوجه بوده و مراجع قانون‌گذار در خصوص چگونگی کنترل آن‌ها، مقرراتی را تدوین نموده است. با توجه به اهمیت و کارایی مهمات و مواد منفجره در صنایع نظامی، حجم تولید و مصرف آن‌ها و خطرات ناشی از کار با این محصولات در مراحل مختلفِ تولید، حمل‌ونقل، انبارش و کاربری، بهبود در هر یک از مراحل اشاره‌شده، به لحاظ ایمنی و ماندگاری محصول دارای اهمیت فراوان است؛ ازاین‌رو، در این مقاله، به الزامات فرایندهای انبارش، حمل‌ونقل و بسته‌بندی مهمات و مواد منفجره پرداخته‌شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر فرایندهای کهولت و روش‌های تخمین طول عمر مواد منفجره پلاستیکی(علمی-ترویجی)

In this study, the aging and deterioration mechanisms in the plastic bonded explosives (PBXs) and their components as well as standard methods for their evaluating are presented. Also, the techniques developed for the prediction of chemical lifetime and service life of PBXs will be reviewed and analyzed. These methods cite the lifetime prediction methods based on weight/energy loss by thermal a...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مروری بر معادلات حالت مواد منفجره نسوخته

For simulation and analysis of detonation in explosive materials, we need to use equation of state (EOS) for closing of the governing equations. In high explosives, the EOS is divided into two categories, EOS of detonation products and unreacted materials. Most of the explosion specialists are familiar with EOS of detonation products. Therefore, this paper is about introducing and investigating...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مروری بر روش‌های تعیین عمر در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانوسایز

درحال حاضر استفاده از مواد پرانرژی نانوسایز و کامپوزیت‌های حاوی آن‌ها در سرجنگی‌های پیشرفته، پیشرانه‌های بردبلند و ... نتایج قابل توجهی داشته و موجب گردیده تا تولید مواد پرانرژی نانوسایز با توزیع اندازه ذرات باریک به یکی از محورهای اصلی تحقیقات و توسعه در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته تبدیل شود. از طرف دیگر، مواد منفجره در طول مدت انبارداری دستخوش تغییرات شده و به‌تدریج تجزیه و تخریب می‌شوند، از ...

متن کامل

مروری بر آزمون‌های تعیین حساسیت در استانداردسازی مواد منفجره‌ی نانومقیاس

تعیین میزان حساسیت مواد منفجره نه تنها از منظر تئوری آن (ناپایداری سیستم، ارتباط میان ساختار و خصوصیات انفجاری) دارای مزیت است، بلکه از جنبه‌های ایمنی در بهره‌برداری از این مواد دارای اهمیت کاربردی است. انجام این آزمایشات در هنگام تأییدیه‌ی اولیه مواد منفجره‌ی جدید و نیز درصورت هرگونه بهینه‌سازی یا اصلاح روی مواد منفجره‌ی متداول، الزامی هستند. با تعیین حساسیت این دسته از مواد پرانرژی و برآورده‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره تابستان

صفحات  77- 90

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023