پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

نویسندگان

  • حسین افراسیابی دانشیار، گروه جامعه‏ شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران
چکیده مقاله:

تورم پدیده‌ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه‌های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمرۀ کنشگران تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعۀ کیفی، دست‌یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقۀ پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش انجام آن روش کیفی بنیانی است. مشارکت‎‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله‌‎برفی و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته است که با 30 نفر مصاحبه شد. داده‌ها با فن کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شدند و درنهایت، 7 مقولۀ اصلی به دست آمد. تجربه و تفسیر جوانان در قالب این مقولات توصیف می‌شود: بحران انگیزه، بزرگسالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهام و روزمرگی، عادی‌پنداری، قناعت‌پیشگی و ناهنجاری تعاملی. نتایج تحلیل داده‌ها نشان‌دهندۀ شکل‌گیری نوعی احساس ابهام و بی‌هنجاری در زندگی روزمره است. این وضعیت به‌تدریج بخشی عادی و ماندگار در زندگی مشارکت‌کنندگان تلقی می‌شد که پیامدهای مهمی در ابعاد خرد و کلان به‌دنبال دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

در این مقاله، به­منظور تحلیل آگاهی و نگرش دانشجویان دربارۀ طبقه و اهمیت آن، داده‌های دو پیمایش نگرش‌ها و آگاهی‌های دانشجویان ایرانی در سال 1382 و سال 1394 به­کار گرفته شده است. هدف پژوهش، تحلیل میزان آگاهی دانشجویان از طبقۀ اجتماعی‌شان، نگرش پاسخگویان به تأثیرگذاری طبقۀ اجتماعی در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و میزان تطابق شاخص عینی طبقات و ذهنیت افراد به طبقه است. داده‌ها براساس نظریۀ...

متن کامل

کارکردهای پیامک در زندگی جوانان

امروزه تلفن همراه در تمامی جنبه‌های زندگی انسان حضوری مؤثر و غیرقابل انکار پیدا کرده است. حضوری که در مقایسه با اینترنت و اثرات آن، گسترده‌تر و پیشرونده‌تر است. تلفن همراه و به‌خصوص قابلیت ویژه‌ی آن در شکل سرویس پیام کوتاه، دیگر نه ابزاری فنی، بلکه به رسانه‌ای با کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و فرهنگ خاص خود را شکل داده است. پیام‌های کوتاه شکل‌دهنده‌ی نظم زندگی ...

متن کامل

گونه‌شناسی پیامدهای بخل در سبک زندگی اسلامی

الگوی زندگی مؤمنانه در همه ابعاد سبک زندگی (نگرش، انگیزش، منش) تأثیرگذار است. در نظام اخلاق اسلامی، پیوند ناگسستنی میان رفتارهای دینی و صفات نفسانی (فضایل و رذایل) برقرار است. برخی از این صفات، تأثیرات مهمی بر انسان و ظهورات بیرونی وی دارد. بخل به‌عنوان یکی از این رذایل اخلاقی، نگرش، انگیزش و رفتارهای فرد مبتلی را تغییر می‌دهد. این مسئله موجب تغییر سبک زندگی وی و فاصله گرفتن از شاخص‌های سبک زند...

متن کامل

بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

این مقاله با هدف ترسیم کیفیت بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در تلویزیون ایران، از طریق بررسی بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در سریال فاصله‌ها و با بهره‌گیری از نظریات بازنمایی و انتقادی زندگی روزمره، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سریال فاصله‌ها، بر اساس فن کلیشه‌سازی، برخوردی گزینشی و متعصبانه با زندگی روزمرة ‌‌جوانان صورت گرفته است و، ضمن گروه‌بندی جوانان به سنتی و مدرن، مرز میان «ما»...

متن کامل

ارکان سبک زندگی برای جوانان

با توجه به اینکه یک جوان در طول زندگی خود به دنبال الگوهای رفتاری می­گردد و بر آن است که بهترین سبک زندگی را برای خود برگزیند، یافتن بهترین روش جهت این انتخاب بسیار اهمیت دارد. البته مشکلی که پیش روی جوان و گزینش او برای سبک زندگی خودنمایی می­کند، این است که بسیاری از سبک الگوهای رفتاری غربی می­باشند و این برای جوان امروزی که تنوع طلب است، می­تواند چالش های زیادی را در مسیر زندگی ایجاد کند. با ...

متن کامل

سبک زندگی جوانان کافی شاپ

این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می‌پردازد و تلاش میکند ویژگی‌های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص سازد. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف همچنین شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 4

صفحات  23- 44

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023