Ali Sonboli

Shahid Beheshti University

[ 1 ] - The Biological Activity and Composition of the Essential Oil of Sclerorhachis leptoclada (Asteraceae-Anthemideae) from Iran

The biological activity and composition of the essential oil of Sclerorhachis leptoclada Rech. an endemic species from northeast of Iran was studied. The essential oil was isolated from the aerial flowering parts of the plant and analyzed by GC and GC-MS. Fifty-four compounds accounting for 95.9% of the total oil were characterized. The main constituents were (E)-nerolidol (14.5%), terpinen-4-o...

[ 2 ] - Essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum from Iran

Background & Aim: The genus Tanacetum L. belongs to the family Asteraceae and tribe Anthemideae. According to the recent findings the number of Tanacetum species in Iran is 36, of which 12 are endemic. In this study the essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum was investigated for the first time.   Experimental: The plant was c...

[ 3 ] - مطالعه دانه گرده جنس Tetrataenium در ایران

مورفولوژی دانه گرده دو گونه Tetrataenium lasiopetalumوT. nephrophyllum بوسیله میکروسکوپهای الکترونی و نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که دانه گرده این جنس تیپ عمومی خانواده چتریان (Stenopalynous) را نشان می‌دهد. در دو گونه مطالعه شده دانه گرده سه شیار ـ روزنی و از نظر شکل کلی استوانه‌ای- مستطیلی می باشد که در جهت محور قطبی طویل شده است. آراستار اگزین از نوع چین خورده بود. بن...

[ 4 ] - The Biological Activity and Composition of the Essential Oil of Sclerorhachis leptoclada (Asteraceae-Anthemideae) from Iran

The biological activity and composition of the essential oil of Sclerorhachis leptoclada Rech. an endemic species from northeast of Iran was studied. The essential oil was isolated from the aerial flowering parts of the plant and analyzed by GC and GC-MS. Fifty-four compounds accounting for 95.9% of the total oil were characterized. The main constituents were (E)-nerolidol (14.5%), terpinen-4-o...

[ 5 ] - مقایسه ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس Salvia hydrangea L. در دو رویشگاه مختلف

مقدمه: جنس مریم گلی در ایران حدود 58 گونه گیاه علفی یک‌ساله و چند ساله دارد که از این تعداد 17 گونه آن انحصاری می‌باشند. گونهSalvia hydrangea با نام محلی گل ارونه دارای اثرات ضدالتهابی، ضداسپاسمی، ضدنفخی و تسکینی بوده و از دیرباز دم‌کرده گل‌های این گیاه به طور سنتی در بخش‌هایی از ایران (استان فارس) برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود. هدف: مطالعه ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثرات ضدباکتریایی ...

[ 6 ] - مطالعۀ گرده‌شناسی قبیلۀ بابونه (Asteraceae, Anthemideae) در ایران

دانه‌های گردۀ 32 جمعیت مختلف از 13 جنس موجود در قبیلۀ بابونه در ایران (یک تا سه جمعیت از هر گونه) با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه شدند. دانه‌های گردۀ تمام نمونه‌های بررسی‌شده، سه شیار - روزنه‌ای و از‌نظر شکل دانۀ گرده، 55 درصد بیضی - دایره‌ای، 22 درصد تقریباً بیضی، 15 درصد دایره‌ای و 8 درصد کشیده - دایره‌ای بودند. دانۀ گردۀ بیضی- دایره‌ای و دایره‌ای در تمام جنس‌های این قبیله مشاه...

[ 7 ] - بررسی تکامل و مکانیسم تکوین پرچم در Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae) و گونه‌های نزدیک با بررسی‌های ‌میکروسکوپ الکترونی و فیلوژنی مولکولی

سرده Salvia به خاطر داشتن گل‌های دو پرچمی و ریخت‌شناسی خاص پرچم‌ها از سایر سرده‌های نعناییان متمایز است. گروه‌های طبیعی درون این سرده شامل گونه‌هایی است که هر یک نوع مشخصی از پرچم را نشان می‌دهند. در پژوهش حاضر، جایگاه تکاملی و مراحل تکوین پرچم در گونه S. hypoleuca Benth. و گونه‌های خویشاوند بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که گل دارای دو پرچم است و در هر یک آنها دو نیمه پشتی بساک رشد نیافت...

[ 8 ] - بازیابی گونه Acorus calamus از تیره Acoraceae در ایران

گونه Acorus calamus بر اساس نمونه‌ای از استان گیلان به فلور ایران معرفی شده است. این گیاه، طی 50 سال اخیر در ایران مشاهده نشده است و نمونه هرباریومی آن نیز در دسترس نیست. در زمان مطالعه گیاهان آبزی استان مازندران، نمونه‌ای از این گونه از جنوب شهرستان ساری جمع‌آوری و شناسایی شد که طی آن حضور این گونه به صورت طبیعی در ایران تأیید می‌گردد. شرح تکمیلی گیاه‌شناسی، تصاویری از رویشگاه، شکل گیاه و نقشه...

[ 9 ] - ریخت‌شناسی برگ، روزنه و کرک در گونه‌های جنس ممرز (Carpinus L.)

گونه‌های جنس ممرز پراکنش وسیعی در سطح جنگل‌های هیرکانی و ارسباران دارند که در مطالعات قبلی فقط بر اساس خصوصیات ماکرومورفولوژیک بذر و برگ رده‌بندی شده‌اند و با توجه به متغیر بودن این صفات، اختلاف نظر بسیاری در این زمینه در میان محققان وجود دارد. در این تحقیق، علاوه بر بررسی صفات برگ، برای نخستین بار اقدام به بررسی صفات میکرومورفولوژیک برگ، از قبیل روزنه و کرک با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکرو...

[ 10 ] - مطالعه تنوع ژنتیکی توده‌های گل‌‌راعی (Hypericum perforatum L.) ایران با استفاده از نشانگر‌های بین ریزماهواره‌ای

گل‌راعی یک گیاه دارویی با متابولیت‌های ثانویه فراوان می‌باشد که دارای خواص درمانی ضد باکتریایی، ضد ویروسی، ضد قارچی و همچنین فعالیت ضد افسردگی است. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 29 توده گل‌راعی متعلق به هشت جمعیت جمع‌آوری شده از استان‌های آذربایجان‌غربی، گیلان، تهران، سمنان، کردستان، لرستان، اردبیل و گلستان با استفاده از 12 آغازگر نشانگر ISSR بررسی گردید. تعداد باندهای هر آغازگر از 11 تا 26 متغیر ب...

[ 11 ] - مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف

اندام هوایی یک گونه مریم گلی با نام علمی Salvia santolinifolia Boiss. در زمان گلدهی از سه رویشگاه مختلف واقع در داراب (استان فارس)، حاجی آباد و فارغان (استان هرمزگان) جمع آوری شدند. اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام شد و با استفاده از دستگاههای GC و GC-MS تجزیه و شناسائی اسانس انجام شد. بازده وزنی/ وزنی اسانس برای نمونه ها به ترتیب 0.72، 0.53 و 0.41 درصد بدست آمد. تعداد 33، 30 و 32 ترکیب که ب...

[ 12 ] - بررسی کمیت و کیفیت اسانس اندام‌های مختلف برازمبل (Perovskia abrotanoides)در رویشگاه طبیعی استان خراسان شمالی

برازَمبل (Perovskia abrotanoides Karel.)، یکی از گیاهان دارویی با ارزش و کمتر شناخته‌شده ایران است؛ که اغلب به‌صورت خودرو در حاشیه جاده‌های کوهستانی با اقلیم سرد و خشک می‌روید. در طب سنتی از این گیاه برای درمان دردهای روماتیسمی، بیماری سالک، اثرات ضد‌درد، خنک‌کننده، و ضدالتهاب، استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر، اندام‌های مختلف (برگ، گل و ساقه) برازمبل از رویشگاه طبیعی چمن بید (استان خراسان شمالی) ...

[ 13 ] - Biosystematics and phylogeny of Tanacetum fisherae, a new record from Iran

The chromosome number (2n=5x=44+1B) of Tanacetum fisherae, as a new record from high mountains of southern Iran (Kerman province: Hazar mountain) is reported. A new ploidy level (pentaploidy) for the genus is presented for the first time. The studied population was aneuploid, having lost one chromosome out of the 45 expected in an x=9-based pentaploid. The distribution map, description and micr...

[ 14 ] - Tanacetum zahlbruckneri (Compositae-Anthemideae), an enigmatic record from Iran and its phylogenetic position

Tanacetum zahlbruckneriis reported as a new record from northwestern Iran. A complete description, diagnostic characters and a distribution map of T. zahlbruckneriare presented. The phylogenetic position of T. zahlbruckneri in a concise molecular framework based on the sequences of ITS nrDNA data are presented. A taxonomic conclusion about the previously reported samples of this enigmatic speci...

[ 15 ] - LEAF AND STEM ANATOMY OF THE CYPERUS SUBGENUS CYPERUS IN IRAN

The genus Cyperus with five subgenus and 29 species, is the second largest genus of Cyperaceae family in flora of Iran. In this research, stem and leaf anatomy of 10 species belonging to subgenus Cyperus is investigated. The stems in transverse section of all examined species were triangular except for C. bulbosus which was subterete to polygonal. The ground tissue was spongy with numerous and ...

[ 16 ] - TAXONOMIC REVISION OF THE CYPERUS SUBGENUS CYPERUS IN IRAN

The genus Cyperus belongs to tribe Cypereae, subfamily Cyperoideae and family Cyperaceae that is the largest genus in this family after Carex. The classification of genus Cyperus is still unsettled because of morphological variations and therefore, makes determination of subgenera boundaries and species difficult. In Flora Iranica (KUKKONEN 1998) this genus was divided to six subgenera. In this...

[ 17 ] - A TAXONOMIC REVISION OF THE GENERA STERIGMOSTEMUM AND PETINIOTIA IN IRAN

The genus Sterigmostemum M. Bieb. belongs to the tribe Hesperideae of the Brassicaceae family. The results of this research confirmed the recognition of five species in Iran: S.incanum, S. sulphureum,  S. ramosissimum,  S. acanthocarpum  and S. longistylum. S. laevicaule is excluded from the genus Sterigmostemum and is regarded as a synonym of Erysimum crassicaule. The new combination, namely, ...

[ 18 ] - مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.)

گونه‌ی ممرز از عناصر مهم جنگل‌های هیرکانی است و بیشترین پراکنش در میان گونه‌های این جنگل‌ها مربوط به آن است.بنابراین، مطالعات جامع در زمینه‌ی شناسایی فنوتیپ‌های آن بسیار ضروری است.به تأیید اکثر محققان، کارآمدترین صفت برای شناسایی و رسته‌بندی ممرز صفات میوه و براکته‌ی آن است.به همین دلیل، در این تحقیق سعی شده است فنوتیپ‌های مختلف آن با استفاده از 26 صفت بذر و براکته‌ی آن شناسایی شود. در ابتدا با...

[ 19 ] - بررسی تشریحی ساقه و برگ جنس برگ سنایی ( Thalictrum) از تیره آلاله در ایران

گیاه برگ سنایی (L. Thalictrum) یکی از جنس های بزرگ تیره آلاله (Ranunculaceae) است. در این بررسی 16 جمعیت متعلق به شش گونه و دو واریته از این جنس (Th. mazandaranicum، Th. minus var. majus و Th. sultanabadense و Th. isopyroides ,Th. foetidum Th. tacabicu ) مورد مطالعه قرار گرفتند نمونه ها ی بررسی شده از سراسر نواحی پراکنش شان جمع آوری شده و پس از برش گیری دستی و رنگ آمیزی مضاعف مطالعه شدند. صفات ...

[ 20 ] - Investigation of some Ecological and Functional Characteristics of Nepeta astrotrica in Different Habitats in Yazd Province

There are 34 endemic species of Nepeta in Iran, which one of them is Nepeta asterotricha. The present study evaluate different parameters including topography, climate factors, phenology, quantified properties of vegetation variation, physical and chemical properties of the soil at eight natural habitat of the plant in Yazd province. According to the study habitats, the results showed that the ...

[ 21 ] - Essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum from Iran

Background & Aim: The genus Tanacetum L. belongs to the family Asteraceae and tribe Anthemideae. According to the recent findings the number of Tanacetum species in Iran is 36, of which 12 are endemic. In this study the essential oil composition of Tanacetum chiliophyllum var. oligocephalum was investigated for the first time.   Experimental: The plant was c...

[ 22 ] - ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران

سابقه و هدف: از جمله گیاهان دارویی که به دلیل داشتن آلکالوئیدهای متنوع حائز اهمیت هستند، جنس های خشخاش (Papaver) و گلوسیوم (Glaucium) هستند که در ایران کمتر به خواص فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی آنها پرداخته شده است. این تحقیق به منظور بررسـی میزان فنل کل، پتانسیل آنتی‌اکسیدانی و فلاونوئید کل در سه اندام میوه، ریشه و پیکره‌هوایی (ساقه و برگ) گونه‌های جمع آوری شده این دو جنس از مناطق مختلف کشور، انجا...

[ 23 ] - مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

آویشن ایرانی با نام علمی Thymus persicus یکی از گونه‌های بومزاد سرده Thymus از تیره نعنائیان است. بررسی ویژگی‌های ریزریخت‌شناسی فندقچه و گرده با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی نگاره و صفات تشریحی برای به‌دست‌آوردن صفات کمکی در شناسایی دقیق این گونه انجام شد. برگ در برش عرضی پشتی– شکمی، شامل اپیدرم یک لایه، دو تا سه لایه پارانشیم نردبانی فشرده، یک دسته آوندی بزرگ در محل رگبرگ میانی به‌...