مصطفی ایزدپور

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می‌کنند. گروهی از این روش‌ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت‌های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست‌کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزی...

[ 2 ] - بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی

هدف: با توجه به نقش محوری وجه نقد در تداوم فعالیت، انعطاف‌پذیری مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مدیران برای نگهداشت وجه نقد انگیزه کافی دارند. وجود خصیصه بیش‎اعتمادی در  مدیران موجب تخمین بیش از حد دانش و توانایی آنها در ایجاد بازده و جریان‌های نقدی آتی می‎شود. این روند می‌تواند بر تصمیم‌گیری آنها در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و میزان نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حسا...

[ 3 ] - تبیین رفتار نامتقارن هزینه‌ها بر اساس هم‌زمانی چرخه‌های سیاسی و تجاری

مدیران در واکنش به تغییرات فروش، منابع شرکت را به طور متقارن تغییر نمی‌دهند. این عدم تقارن باعث بروز رفتار چسبنده یا ضدچسنده هزینه‌ها در سطوح مختلف می‌گردد. دلایل مختلفی برای رفتار نامتقارن هزینه‌ها در پژوهش‌های قبلی مستند شده است که یکی از آنها فرضیه تصمیمات آگاهانه مدیران می‌باشد. از لحاظ نظری، خوش‌بینی یا بدبینی مدیران نسبت به آینده ممکن است تعدیل هزینه‌ها را به تأخیر بیندازد. ترکیب حالت‌های...

[ 4 ] - تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

واکنش هزینه‌ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی‌افتد. معمولاً واکنش هزینه‌ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می‌پذیرد. به این رفتار هزینه‌ها، چسبندگی هزینه‌ها اطلاق می‌شود. پدیده چسبندگی هزینه‌ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می‌کنند که یکی از آنها مساله نااطمین...

[ 5 ] - تحلیل محتوای نشریه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های تجربی حسابداری» طی سال‌های 1390 تا 1397

هدف از این مطالعه، شناخت ویژگی‌های محتوایی مقالات موجود در شماره‌های 1 تا 26 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سال‌های 1390 تا 1397 تشکیل می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشته‌اند. 74 درصد از نویسندگان مق...