Mohammad Ziar

UniversMaître Assistant Université Azad Islamique, Téhéran

[ 1 ] - خوانایی فضا: رویکرد نقد جغرافیایی در شعر گیوم آپولینر و محمدعلی سپانلو

نقد جغرافیایی به رابطه تعاملی میان فضا و ادبیات می‌پردازد. این رویکرد جدید که توسط برتران وستفال پایه‌گذاری شده، حول سه محور اساسی می‌چرخد: فضا-زمانی، قلمروزدایی، ارجاعیت. مقاله حاضر در نظر دارد با تکیه بر این رویکرد، مسئله‌ی فضایی-زمانی را در شعر آپولینر و سپانلو مورد بررسی قرار دهد تا به برجسته‌سازی درجه‌ی سرعت و کندی فضاهای مختلف نائل آمده، تجددگرایی و سنت‌گرایی را در شعر این دو شاعر به منصه...

[ 2 ] - مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

تعهد به معنای عهده‌دار شدن است. نویسنده عهده‌دار بیان حقیقت است. علاوه بر این، نویسنده و فیلسوف متعهد خیال‌پرداز نیز نیست. او نباید خود را دانای کل بداند و فی­المثل با ادیان یا دین خاصی دشمنی بورزد. در تاریخ ادبیات فرانسه، منتسکیو نویسنده و فیلسوف بنام و طلایه‌دار قرن هجدهم میلادی است، اما در آثار او تحریفاتی هست، زیرا منعکس‌کنندة حقیقت نیست؛ چه در سفرنامه‌نویسی، در نامه‌های ایرانی، که حاوی ذهن...

[ 3 ] - دوباره نویسی به مثابه ی نوشتار خلاق در آثار سینمایی مارگریت دوراس

در گذار از نویسنده گی به سینماگری لاجرم مسأله ى تفاوت بین ژانرها و قراردادهاى داستانى-سینمایى مطرح میشود و این خود نویسنده-سینماگر را ناگزیر میکند نا در شیوه ی بیان خود دست به انتخاب بزند. این همان جایى ست که مارگریت دوراس با ارائه ى الگوی جدیدى از نویسندگى، تصویرى نو از نویسنده-سینماگر بدست میدهد که با تمام قراردادها و مرزبندى های پیشین در تقابل است. نوشتار دوراس بویژه در "دلداده گ...

نویسندگان همکار