فرهاد صمدزادگان

[ 1 ] - استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی

مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره1(MSPP) از جمله مسائل NP-Hard قلمداد می‌شوند. درMSPP با در نظر گیری معیارهای مستقل با درجه اهمیت مساوی؛ ارائه یک راه‌حل بهینه منحصربفرد که بهینه کننده تمام معیارها بصورت همزمان باشد، بندرت در واقعیت امکان پذیر است و در نتیجه ناچار به محاسبه‌ی تقریبی از بهینه کلی خواهیم بود. تعدادی از روشهای تقریبی مسیریابی برای حل این دسته از مسائل پیشنهاد شده‌اند اما پیچیدگی زمان...

[ 2 ] - جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه

موضوع طراحی شبکه های فتوگرامتری امروزه تبدیل به بهبود موضعی شبکه موجود شده است که در آن بایستی تصاویر جدید در موقعیت و وضعیت مناسب از شئ اخذ گردیده تا دقت نقطه تامین گردد. برای این منظور بایستی قیود دید نیز به طور هم زمان ارضاء گردد. بنابراین مساله جانمایی دوربین یک مساله بهینه‌سازی است که در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه بر مبنای مفهوم جبهه پرتو بروش NSGA-II ...

[ 3 ] - مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

حجم و تنوع داده‌ها و معیارهای مکانی در زمینه یافتن مسیر بهینه در سیستمهای حمل‌ و ‌نقل، باعث گردیده است تا در سالهای اخیر بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی برای تجزیه و تحلیل، تلفیق، مدلسازی و مدیریت داده‌های مکانی و توصیفی در شبکه گسترده حمل ‌و ‌نقل شهری از اهمیت خاصی برخوردار گردد. با این وجود اغلب روشهای مسیریابی در این سیستمها از پیچیدگی زمانی بالایی برخوردار بوده و در عمل نمی‌توانند بعنوان یک را...

[ 4 ] - طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای

زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای یکی از مراحل ضروری و اولیه در بسیاری از پردازش‌های مطرح در روند استخراج عوارض، تشخیص تغییرات، ادغام اطلاعات و تهیه نقشه‌های عکسی در علوم مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور می‌باشد. با این وجود در عمل، بیشتر فرآیندهای مورد استفاده در انجام این امر، مبتنی بر روشهای سنتی نظیر تعیین دستی نقاط متناظر بر روی صفحه نمایش با مقایسه دو منبع تصویر و نقشه توسط عامل انسانی بود...

[ 5 ] - بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها

رشد فزاینده تغییرات ساختمانها در مناطق شهری به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه، نیاز به روشی مؤثر و کارآمد جهت اطلاع از تغییرات به منظور مدیریت و بهنگام‌کردن پایگاه‌داده‌های مکانی شهری را ایجاب می‌کند. با این وجود، اغلب روشهای اتوماتیک موجود در این زمینه از تکنیک‌های پارامتریک استفاده کرده و ویژگیهای فازی عوارض و اشیا در آنها نادیده گرفته می‌شود. از اینرو روشهای مذکور، پیچیدگی‌های موجود در کشف تغ...

[ 6 ] - استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

تکنیک(SFS)،از جمله روشهایی است که جهت تولید DTM از مناطق با Texture ضعیف،مطرح میباشد که با در نظر گرفتن ارتباط درجات خاکستری تصویر،توپوگرافی سطح زمین و جهت تابش نور،امکان بازسازی DTMاز یک تصویر را امکان پذیر میسازد. در این تحقیق،جهت پیاده سازی این الگوریتم براساس مدل لامبرتین از دو نوع داده،شبیه سازی شده و واقعی،استفاده شده است. مدل رقومی زمین برای تصویر شبیه سازی شده از یک سطحBilinear با دقت ...

[ 7 ] - الگوکاوی آلودگی هوای منطقه شهری با استفاده از مدل توسعه یافته روش داده کاوی هم مکان

آلودگی هوا در شهر یکی از مهمترین مسائلی است که روی محیط زیست، سلامت جامعه، اقتصاد، مدیریت مناطق شهری و ... تاثیر می گذارد. شناسایی پارامترهای موثر بر آلودگی هوا از طریق کاوش الگوی هم–مکانی می تواند به حل معضل آلودگی هوا کمک نماید. الگوی هم–مکانی بیانگر زیر مجموعه ای از اشیای مکانی است که نمونه های آنها غالبا در یک همسایگی مکانی قرار می گیرند. مدل های موجود کاوش هم–مکانی بدلیل مشکلاتی همچون در ن...

[ 8 ] - طراحی و پیاده سازی سیستم کشف و هشدار بموقع آتشسوزی برمبنای ترکیب سرویسهای پردازشی مکانی

کشف، به اشتراک گذاری، تلفیق و بکارگیری بموقع اطلاعات مکانی چالشهای اساسی در حوزه ی واکنشهای اضطراری و مدیریت بحران است. بدلیل ماهیت توزیع یافته ی منابع پردازشی و داده ها در مدیریت بحران، استفاده از معماری سرویس مبنا با بهره مندی از زنجیره ی سرویس ها راهکاری بهینه، انعطاف پذیر و مطمئن برای مقابله با انواع موقعیت های بحرانی است. دستورالعمل استاندارد Web Processing Service (WPS) پردازش داده های مک...

[ 9 ] - طبقه بندی داده‌های فراطیفی براساس سیستم‌های ماشین‌های بردار پشتیبان چندگانه با استفاده از گروه بندی باندهای طیفی

با پیشرفت‌های کنونی در سنجش از دور و علوم مرتبط با آن، داده سنجش از دور فراطیفی با فراهم آوردن حجم بالای اطلاعات طیفی برای تشخیص بهتر کلاس‌های زمینی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد، اگرچه تعداد زیاد باندهای طیفی در مقابل تعداد کم نمونه‌های آموزشی در دسترس، مشکل "پدبده هیوز" را در این داده ایجاد می‌کند. به علاوه تعداد زیاد باندهای طیفی که اغلب به یکدیگر وابسته می‌باشند، شامل اطلاعات زاید فراوان...

[ 10 ] - طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز ردیاب ستاره با هدف ناوبری سکوهای پرنده

با توجه به اهمیت ناوبری اتوماتیک سکوهای پرنده و با در نظر گرفتن مشکلات مطرح در سیستم‌های ناوبری GPS و IMU، همواره نیاز به سیستم‌های ناوبری و کمک ناوبری مستقل و یا مکمل این سیستم‌‌ها احساس می‌شود. ناوبری سکوهای پرنده با استفاده از اطلاعات تصویری گزینه مناسبی برای این سیستم‌‌ها می‌باشد. در این راستا، استفاده از اطلاعات تصویری ستارگان برای ناوبری، منجر به توسعه سیستم‌های ردیاب ستاره گردیده‌اند. شب...

[ 11 ] - بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی

امروزه مدل‌های سه بعدی شهری به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز در بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر مدیریت شهری، مدیریت و طراحی جاده‌ها و بزرگراه‌ها و عملیات امداد می‌باشند. در این راستا تلاش گسترده‌ای در راستای بهینه سازی در روند تولید اطلاعات از سطح زمین و پردازش آن‌ها انجام پذیرفته است. در این تحقیق برای بازسازی مدل ساختمان یک روش بر مبنای تلفیق اطلاعات ابر نقطه لیدار و تصویر ارائ...

[ 12 ] - بررسی عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری جمعیت مبنا به منظور بهینه‌سازی پارامترهای ماشین‌های بردارپشتیبان درطبقه‌بندی تصاویرپلاریمتریک راداری

با توجه به اینکه استفاده از پلاریزاسیون‌های مختلف امواج الکترومغناطیسی در تصویربرداری پلاریمتریک راداری اطلاعاتی غنی از جنبه‌های مختلف عوارض را فراهم می‌کند. امروزه تصاویر پلاریمتری به عنوان ابزار قوی و کارآمد در زمینه‌ی شناسایی عوارض مختلف در مناطق جغرافیایی پیچیده مورد توجه قرارگرفته اند. به منظور استخراج اطلاعات، طبقه‌بندی این تصاویر حائز اهمیت می-باشد. طبقه‌بندی کننده‌ی ماشین‌های بردار پش...

[ 13 ] - برآورد بعد ذاتی در تصاویر ماهواره‌ای ابرطیفی

با پیشرفت سنجنده‌های سنجش از دور طیفی با توانتفکیک طیفی بالا، تصاویر ابرطیفی ماهواره‌ای بطور وسیع به منظور نظارت بر سطح زمین به خدمت گرفته شده‌اند. بزرگی ابعاد این تصاویر نه تنها باعث افزایش پیچیدگی محاسبات گردیده بلکه باعث کاهش دقت طبقه‌بندی تصویر نیز شده است. کاهش ابعاد یکی از اصلی‌ترین روشها در تصاویر ابرطیفی برای بهبود دقت طبقه‌بندی است. معمول‌ترین روش در کاهش ابعد انتخاب عارضه می‌باشد. ب...

[ 14 ] - تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا

امروزه مدل های رقومی زمینی کاربردهای متنوعی در زمینه های مقابله با سوانح طبیعی، آشکارسازی تغییرات، مدیریت منابع طبیعی، پروژه های مهندسی و... دارند. روش های سنتی تولید مدل های رقومی زمینی پرهزینه و زمانبر هستند. این روش ها عارضه مبنا بوده و روش های تناظریابی مورد استفاده در آن ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. مدل رقومی زمینی تولیدی در این روش ها دارای اشتباهات بسیاری است از این رو نیاز به پالایش ...

[ 15 ] - بکارگیری عامل‌های خودکار مبتنی بر الگوریتم کولونی مورچگان جهت به‌روزرسانی نقشه راه‌های شهری از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا

راه یکی از مهمترین اجزای شریان‌های حیاتی ترابری است که نقش مهمی در زندگی ساکنان مناطق شهری ایفا می‌کند. با توسعه شهرها و گسترش شهرنشینی راه‌های شهری نیز به طور مداوم در حال گسترش و تغییر هستند. لذا در اختیار داشتن اطلاعات مکانی دقیق و به‌روز از راه‌های شهری در کلیه زمینه‌ها مرتبط با امور شهری لازم به نظر می‌رسد. در این تحقیق، با در نظر گرفتن قابلیت‌های عامل‌های خودکار و الگوریتم‌های بهینه‌سازی ...

[ 16 ] - ارائه یک روش ترکیبی به منظور استخراج و ردیابی عوارض متحرک در فریم تصاویر ویدئویی جلونگر مادون قرمز

استخراج و ردیابی عوارض در تصاویر ویدئویی به‌عنوان یک موضوع کلیدی در مباحث بینایی کامپیوتری محسوب می‌گردد، و می‌تواند به‌عنوان چشم‌انداز کارهای سطوح پایین‌تر برای رسیدن به سطوح بالاتر استفاده گردد. در سال‌های اخیر، روش‌های گوناگونی به منظور استخراج و تشخیص عوارض در فریم تصاویر مادون قرمز به‌خصوص در زمینه‌های پایش، نظارت و امنیت پدیده‌ها پیشنهاد شده است. با این وجود، استخراج و ردیابی عوارض متحرک ...

[ 17 ] - ارزیابی توانایی روش‌های تشخیص خطاهای بارز در مدل‌سازی رقومی زمین

امروزه مدل‌‌های رقومی زمین (DEM‌)، یک منبع مهم داده‌‌ی مکانی برای کاربردهای متنوع در بسیاری از زمینه‌های علمی و تجاری می‌باشد. از این‌رو، خصوصیت اصلی آن‌‌ها، یعنی دقت، مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد. این مدل‌ها در مراحل نمونه‌برداری، اندازه-گیری و بازسازی با انواع مختلفی از خطاها آلوده می‌گردند. این خطاها به سه گروه؛ اتفاقی، سیستماتیک، و بارز تقسیم می‌شوند. وجود خطاهای بارز موجب بروز نتایج غیر قاب...

[ 18 ] - مدلسازی سه بعدی اشیائ با بافت یکسان و بدون تارگت گذاری با استفاده از روش نور ساخت یافته: طراحی، ساخت و ارزیابی

مدلسازی سه بعدی سطح ، یکی از مهم ترین کارهای فتوگرامتری برد کوتاه است که با توجه به دامنه گسترش آن در کاربردهای مختلف، توجه طیف وسیعی از کاربران و پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. در روشهای مختلف مدلسازی سه‌بعدی، عواملی نظیردقت، هزینه، فواصل و پراکندگی نقاط اندازه‌گیری، میزان تغییر شکل سطح شیء، خصوصیات محیط کاری، زمان مجاز برای اندازه‌گیری، امکان دسترسی به شیء، جنس شیء، بافت و رنگ سطح شیء، ث...

[ 19 ] - تعیین توصیفگرهای بهینه در خوشه‌بندی داده‌های لیدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در سال­های اخیر، تکنولوژی لیدار به عنوان یک تکنولوژی کارآمد در کسب اطلاعات سه­بعدی از زمین شناخته شده و هر روز بیش از پیش مورد توجه مهندسین و متخصصان مهندسی ژئوماتیک قرار می­گیرد. استخراج عوارض از داده­های لیدار به عنوان یکی از مسائل مهم در پردازش این اطلاعات به  شمار می­آید. یکی از راه­های استخراج اتوماتیک عوارض از این داده­ها استفاده از الگوریتم­های خوشه­بندی می‍باشد. تعیین روش بهینه خوشه­بند...

[ 20 ] - بخش‌بندی ساختمان‌های چند وجهی با استفاده از الگوریتم انتقال میانگین بر مبنای ابر نقطه لیدار

در بسیاری از کاربردهایی که از ابر نقطه لیدار استفاده می‌شود، بخش بندی یک مرحله پیش پردازش است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و دقت انجام این مرحله تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی هدف مورد نظر دارد. یکی از مهمترین کاربردها، بازسازی مدل سه بعدی ساختمان است که در ابتدا باید صفحات مختلف سقف استخراج شوند. در این مقاله برای بخش بندی ابر نقطه لیدار و استخراج صفحات مختلف سقف از الگوریتم خوشه بندی...

[ 21 ] - مروری بر روش‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ها

با گسترش تکنولوژی‌ در کاوش‌های فضایی و پیشرفت روز افزون کشورها در ارسال محصولات خود به فضا، نیاز به کسب اطلاعات از موقعیت و وضعیت اجرام فضایی مانند ماهواره‌های مصنوعی و باقیمانده‌های فضایی در اطراف زمین توسط آژانس‌های هوایی بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. تعیین موقعیت و وضعیت ماهواره‌های مختلف نیازمند داشتن اطلاعات کافی از فیزیک حرکت و پارامترهای مختلف موثر در حرکت آنها می‌باشد. از آنجایی...

[ 22 ] - نسل بعدی شبکه‌های اجتماعی تحت وب: شبکه‌های اجتماعی مکان مبنا

شبکه‌های اجتماعی تحت وب، پدیده‌ی این روزهای عرصه‌ی تکنولوژی محسوب شده و به سرعت در حال رشد است. پتانسیل این سرویس‌ها برای استخراج آمار و اطلاعات در مورد رفتار کاربران مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از سوی دیگر پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری تکنولوژی‌های مکانیابی و سرویس‌های مکان آگاه صورت گرفته است. در نتیجه‌ی ترکیب این دو تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی مکان مبنا...

[ 23 ] - توانمندسازی C4I با استفاده از فناوری اطلاعات مکانی

سامانه C4I (فرماندهی، کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات نظامی) یک سامانه ترکیب شده از چند سامانه کوچکتر است که فرماندهان دفاعی را قادر می سازد (در حالیکه از سامانه اطلاعاتی خود حفاظت می کنند) با تحت تأثیر قرار دادن اطلاعات دشمن تصمیم‌های بهتری را اتخاذ کنند. سامانه‌های C4I بدنبال جمع‌آوری، بازیابی، آنالیز و انتشار اطلاعات زمانمند برای دستیابی به اهداف ماموریت‌های حیاتی هستند. یکی از مهم‌ترین ...

[ 24 ] - ارزیابی الگوریتم جهانی کشف آتش در شناسایی آتش فعال در عرصه های منابع طبیعی به کمک تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

چکیده: در سال¬های اخیر آتش¬سوزی در منابع طبیعی رشد فزاینده¬ای داشته و آثار مخرب زیادی بجا گذاشته است. این نکته، ضرورت پایش و شناسایی به موقع آتش¬ها را ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق ارزیابی الگوریتم جهانی کشف آتش در شناسایی آتش فعال در عرصه¬های منابع طبیعی به¬کمک تصاویر ماهواره¬ای سنجنده MODIS می¬باشد. به این ¬منظور سه محدوده آتش¬سوزی در پارک ملی گلستان، به¬کمک GPS برداشت و به¬ عنوان واقعیت ز...

[ 25 ] - کارایی تصاویر سنجندة MODISو الگوریتم جهانی کشف آتش برای شناسایی آتش فعال در جنگل‏های زاگرس

تصاویر سنجندة MODIS برای شناسایی آتش فعال به‏صورت گسترده در دنیا استفاده می‏شوند. اختصاص باندهایی خاص برای انجام این کار، این سنجنده را متمایز کرده است. از آنجا که هرساله آتش‏سوزی‏های زیادی در جنگل‏های غرب ایران اتفاق می‏افتد، این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل تصاویر سنجندة MODIS و همچنین الگوریتم جهانی کشف آتش در جنگل‏های اطراف شهرستان مریوان انجام شد. مشخصه‏های 20 مورد آتش‏سوزی، که در سال 1389 ...

[ 26 ] - طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز، پیش‌کاوی و پردازش مشاهدات سماوی با هدف تعیین اتوماتیک وضعیت، آزیموت و موقعیت محلی سکوهای متحرک

ردیاب‌های‌ ستاره، به‌عنوان نمونه‌ای از سنجنده‌های مبتنی بر مشاهدات سماوی، با هدف تعیین وضعیت دقیق و مطلق سکوهای حامل آنها طراحی شده‌اند. تحقیق حاضر، الگوریتم‌های استاندارد مورد استفاده در ردیاب ستاره را به‌گونه‌ای بهبود خواهد داد که با بهره‌گیری از مشاهدات میل‌سنج و زمان‌سنج دقیق، علاوه بر اطلاعات وضعیتی سکو، موقعیت محلی و نیز آزیموت آن را در لحظه اخذ تصویر برآورد نماید. به‌منظور بررسی و ارزیاب...

[ 27 ] - طبقه‌بندی اطلاعات سنجنده‌های مرئی-حرارتی هوایی مبتنی بر مدل‌های یادگیری ژرف

با رشد و توسعه سیستم‌های تصویربرداری هوابرد و یا فضابرد در حوزه سنجش از دور، ادغام اطلاعات سنجنده‌های چندگانه به منظور دستیابی به دانش تکمیلی نسبت به عوارض و به پیرو آن طبقه‌بندی دقیق داده‌های سنجش از دور مورد توجه بسیاری از محققین این حوزه و مهندسی علوم زمین قرار گرفته است. از سوی دیگر، مدل‌های یادگیری ژرف با افزایش سطح اتوماسیون و همچنین بهبود دقت طبقه‌بندی تصاویر با بهره‌گیری از روش‌های استخ...

[ 28 ] - Object Level Strategy for Spectral Quality Assessment of High Resolution Pan-sharpen Images

Panchromatic and multi-spectral images produced by the remote sensing satellites are fused together to provide a multi-spectral image with a high spatial resolution at the same time. The spectral quality of the fused images is very important because the quality of a large number of remote sensing products depends on it. Due to the importance of the spectral quality of the fused images, its eval...

[ 29 ] - 3D Classification of Urban Features Based on Integration of Structural and Spectral Information from UAV Imagery

Three-dimensional classification of urban features is one of the important tools for urban management and the basis of many analyzes in photogrammetry and remote sensing. Therefore, it is applied in many applications such as planning, urban management and disaster management. In this study, dense point clouds extracted from dense image matching is applied for classification in urban areas. Appl...