زنیان, بهاره

کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - برنامه ریزی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در سه مقیاس شهر، منطقه و محله ، مورد مطالعاتی: شهر تهران، منطقه 10، محله بریانک – هفت چنار

زمینه و هدف: برنامه ­ریزی پیش از وقوع سوانح یکی از مهم­ترین مباحث در مدیریت شهر­های بزرگ محسوب می­شود که می­تواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات و خسارات احتمالی آینده داشته باشد. کلانشهر تهران از یک سو به دلیل تمرکز جمعیت، تراکم فزاینده ساختمانی و عدم رعایت استاندارد­های ایمنی، و از سوی دیگر به دلیل قرار­گیری در یک پهنه لرزه­ خیز، از منظر مخاطرات بسیار قابل تأمل بوده و نیازمند برنامه­ ریزی جامع و ...

نویسندگان همکار