مرادی, محمدعلی

[ 1 ] - تحلیل، ارزیابی و آسیب‌شناسی شاخص رقابتمندی جهانی

هدف این مقاله تحلیل، ارزیابی و آسیب‌شناسی شاخص رقابتمندی جهانی است. برای این منظور، ابتدا نحوه شکل‌گیری مجمع جهانی اقتصاد که از سال 1979 به‌طور منظم این شاخص را محاسبه و منتشر مینماید، تبیین می‌گردد. سپس مبانی فکری- نظری شاخص رقابتمندی که بر بهره‌وری استوار است، بررسی می‌شود. این شاخص عوامل مورد نیاز توسعه را برای الگوی سه مرحله‌ای توسعه پورتر در 12 مؤلفه معرفی می‌کند. سه مرحله توسعه عبارت از م...

[ 2 ] - مبانی فکری انسان اقتصادی در کتاب‌های اقتصاد خرد دانشگاهی و جایگاه آن براساس ارزش‌های اسلامی

آموزش رشتة اقتصاد در ایران همانند سایر رشته‌های علوم اجتماعی با چالش‌های اساسی مواجه است. یکی از این چالش‌ها بر مبانی معرفتی و مبانی زمینه‌ای نظریه‌های مندرج در کتاب‌های درسی دانشگاهی استوار است. مبانی نظریه‌ای در این کتاب‌ها بر اساس مبانی معرفتی و مبانی زمینه‌ای غرب استوار است. لذا، ضرورت دارد ضمن تبیین این مبانی در ایران، در آموزش نظریه‌ها در دانشگاه‌های ایران نیز به این مهم پرداخته شود. هدف ...

[ 3 ] - طراحی مدل تکاملی گذار ایران به اقتصاد دیجیتال

امروزه دیجیتال‌سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره‌وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره‌وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات ک...

[ 4 ] - تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

توسعه کسب و کارهای بین‎ا‎لمللی یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. از طرفی، کارآفرینان نوپا نیز به بازارهای خارجی وارد می‎شوند. براساس نظریه نهادی، یکی از عوامل مؤثر بر بین‎المللی‎شدن کارآفرینان، عوامل نهادی است. از سوی دیگر، ضعف نهادها در یک کشور، با سازوکار‎های سازمانی تا حدی قابل جبران است. با توجه به ضعف نهادها در کشورهای در حال توسعه، هدف اصلی این پژوهش سنجش تأثیر عوامل نهادی بر نرخ ک...

[ 5 ] - شناسایی و اولویت بندی فرصت های کاربری خودروهای تجاری سبک در توسعه کلینیک‌های سیار پزشکی

کاربری در صنعت خودروسازی مربوط به نوع استفاده از کامیون یا کشنده است که روی خودروهای تجاری نصب می شوند و در همه حوزه‌ها از جمله در پزشکی کاربردهای مختلفی از قبیل شرایط بحرانی، مناطق محروم و مناطق توریستی را دارا است. این پژوهش درصدد است به شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های کاربری خودروها در توسعه درمانگاه‌های(کلینیک) سیار پزشکی بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها ز نوع...

[ 6 ] - ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾة اجتماعی ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ (مطالعۀ موردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)

اندازه­گیری قصد کارآفرینانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بروز پدیدة کارآفرینی، پیش‌بینی دقیق‌تری از احتمال وقوع آن را فراهم می‌آورد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه که در پژوهش‌های مختلف به آن اشاره شد، سرمایة اجتماعی است. این پژوهش درصدد آن است که به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه- با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک ‌شناختی- در نمونة 140 ن...

[ 7 ] - بررسی نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

رشد نامتناسب ظرفیت اشتغال­زایی با افزایش تعداد دانش­آموختگان دانشگاه­ها بیکاری دانش­آموختگان را به معضلی مهم در کشور تبدیل کرده است. یکی از راه­های اشتغال، کارآفرینی و بهترین پیش­بینی­کنندة آن، قصد است؛ همچنین یکی از عوامل مؤثر در شکل­گیری قصد کارآفرینانه سرمایة انسانی است. پژوهش حاضر تلاش می­کند تا رابطة سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه را از طریق متغیرهای میانجی سبک­شناختی شهودی و منطقی بسنجد....

[ 8 ] - تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه‌حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه‌یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص‌های مخ...

[ 9 ] - تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

محدودیت منابع یکی از مهمترین مسائلی است که سیاستگذاران با آن مواجه هستند. این محدودیت ها سیاستگذاران را به سمت انتخاب اولویت ها در سیاستگذاری ها سوق می دهد. با توجه به اینکه کارآفرینان می توانند محور توسعه باشند، محدودیت های تأمین مالی کارآفرینان یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذارن است. پاسخ به این محدویت ها نیازمند شناخت چارچوب سیاستگذاری تأمین مالی کارآفرینی است. در این مطالعه هدف ارائه چارچو...

[ 10 ] - Designing a Model for Improving Business Environment in the City of Tehran

Abstract: Improving the environment in which businesses operate is important to business success. In particular, improving the environment reduces transaction costs and improves the competitiveness of businesses. The business environment of the city has unique characteristics that need to be understood and analyzed in various aspects. This research aims to design a model for improving the busin...

[ 11 ] - تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری

تشدید رقابت بین‌المللی، تسریع سیر تکاملی فناوری و انتظارات بیشتر و کامل‌تر مشتریان، باعث ایجاد چالش بی‌سابقه در بخش خدمات و تغییر در محیط کسب‌و‌کار جهانی شده است. از این‌رو در پاسخ به چالش ناشی از جهانی‌شدن خدمات، شدت‌یافتن رقابت در بازار و افزایش انتظارت مشتریان، شرکت‌های خدماتی به طور فزاینده‌ای توسعه‌ی خدمات جدید را به عنوان یک هدایت‌کننده رقابتی برای افزایش درآمد و  جذب مشتری جدید به کار گر...